Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Wersja PDF

Wszystkie ogłoszenia


Aktualna lista postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych znajduje się na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

Lp. Numer Tytuł Typ Tryb Termin Status
1 2/KIB/GUMed/2022 Wykonanie kompleksowej koncepcji przebudowy Sali audytoryjnej B im. Michała Reichera w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2022-02-03
15:00
opublikowany
2 1/KIB/GUMed/2022 Wykonanie projektu modernizacji holu wejściowego oraz głównej klatki schodowej wraz z dostosowaniem do zaleceń ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, oraz uzyskanie zmiany sposobu użytkowania budynku dla budynku nr 15 Usługa poza PZP 2022-02-02
15:00
opublikowany
3 GUM2022ZP0002 Usługa sukcesywnego etykietowania, zwalniania oraz dystrybucji produktu leczniczego Brilique do 20 Ośrodków na terenie Polski Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-01-25
09:00
opublikowany
4 1/II_4.0/2022 Wyprodukowanie 160 sztuk prototypów zestawu diagnostycznego na mocz do wykonywania jakościowego badania mikrobiologicznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią. Usługa poza PZP 2022-01-19
23:59
opublikowany
5 3/KIG/2021 Świadczenie usług pralniczych na potrzeby jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta Usługa poza PZP 2022-01-05
15:00
zakończony
6 1/MATY/2021 Wynajem i okresowa wymiana mat wejściowych, wewnętrznych oraz mat antybakteryjnych (nano-maty) w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-12-28
14:00
zakończony
7 3/NAWA/2021 OPRACOWANIE KONCEPCJI I REALIZACJA KAMPANII PR W SOCIAL MEDIACH Usługa poza PZP 2021-12-28
10:00
zakończony
8 GUM2021 ZP0139 Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-12-15
09:00
zakończony
9 19/ABM/2021 usługa opracowania, wdrożenia i integracji Karty Obserwacji Klinicznej e-CRF Usługa poza PZP 2021-12-09
23:59
zakończony
10 DZA/I/2021 Dostawa modułowego systemu respirometrii wysokiej rozdzielczości (HRR). Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-12-10
09:00
zakończony
11 7/II_4.0/2021 Wykonanie projektów i prototypów urządzenia do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego wraz z zapewnieniem obsługi technicznej prototypów Usługa poza PZP 2021-11-19
10:00
zakończony
12 GUM2021ZP0121 Wdrożenie przesyłu do niezależnej centralnej oceny i interpretacji w Laboratorium Centralnym oraz przesłania zwrotnego wyników maksymalnie 640 obrazów PET u chorych włączonych do badania klinicznego. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-11-02
09:00
zakończony
13 8/MAB/2021 Zaangażowanie wykonawcy na stanowisko: specjalista bioinformatyk Usługa poza PZP 2021-10-28
10:00
zakończony
14 8/KIB/GUMed/2021 Przystosowanie schodów zewnętrznych i wykonanie pochylni zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych do sali wykładowej im. prof. Włodzimierza Mozołowskiego przy ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk Roboty budowlane poza PZP 2021-10-20
14:00
zakończony
15 7/MAB/2021 Zaangażowanie wykonawcy na stanowisko: specjalista bioinformatyk Usługa poza PZP 2021-10-20
10:00
zakończony
16 2/NAWA/2021 kompleksowa usługa realizacji wydarzeń (obsługa, usługa cateringowa, oprawa wydarzenia) Usługa poza PZP 2021-10-14
10:00
zakończony
17 GUM2021ZP0111 Wdrożenie przesyłu do niezależnej centralnej oceny i interpretacji w Laboratorium Centralnym oraz przesłania zwrotnego wyników maksymalnie 640 obrazów PET u chorych włączonych do badania klinicznego. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-10-18
09:00
zakończony
18 GUM2021ZP0106 Sukcesywna kompleksowa usługa etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem produktu leczniczego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-10-05
09:00
zakończony
19 6/II_4.0/2021 Usługa stworzenia aplikacji mobilnej dla dzieci z zaparciami czynnościowymi oraz dla ich rodziców/opiekunów Usługa poza PZP 2021-09-22
10:00
zakończony
20 2/PROM/2021 Świadczenie usługi polegającej na stworzeniu listy influencerów. Usługa poza PZP 2021-09-20
10:00
zakończony
21 GUM2021ZP0104 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego do badań w ramach realizowanego projektu „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty – STROACT” Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-09-17
09:00
zakończony
22 RSA/1/2021 Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego Usługa poza PZP 2021-09-20
15:00
zakończony
23 22/ABM/2021 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-09-10
08:00
zakończony
24 5/CCP/2021 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej Usługa poza PZP 2021-09-06
10:00
zakończony
25 1/PROM/2021 świadczenie usługi polegającej na publikacji w krajach UE (poza Polską) 25 krótkich filmów Usługa poza PZP 2021-08-27
10:00
zakończony
26 GUM2021ZP0094 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego do badań w ramach realizowanego projektu „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty – STROACT” Nr umowy 2019/ABM/01/00084 Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-08-23
08:00
zakończony
27 2/NAVA/2021 budowa bazy studentów, doktorantów i absolwentów w ramach realizowanego projektu „Gdańsk stolicą młodych naukowców” Usługa poza PZP 2021-08-18
00:00
opublikowany
28 18/ABM/2021 świadczenie usługi w zakresie analizy potrzeb, przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej Usługa poza PZP 2021-08-11
08:00
zakończony
29 21/ABM/2021 zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-07-23
08:00
zakończony
30 20/ABM/2021 Dostawa przesyłek medycznych (produkty lecznicze) wymagających kontrolowanych warunków przewozu Usługa poza PZP 2021-07-26
10:00
zakończony
31 7/KIB/GUMed/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem naprawczym fasad i świetlików budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku Usługa poza PZP 2021-07-20
15:00
zakończony
32 GUM2021ZP0073 przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” Usługa Tryb podstawowy 2021-06-28
09:00
zakończony
33 GUM2021 ZP0071 Wykonanie robót budowlanych w budynku oraz otoczeniu Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Al. Zwycięstwa 41-42 Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-07-12
09:00
zakończony
34 GUM2021ZP0072 Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 15 na pomieszczenia Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-06-30
09:00
zakończony
35 6/MAB/2021 Zakup usług informatycznych wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych do projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” Usługa poza PZP 2021-06-22
10:00
zakończony
36 7/MAB/2021 Zakup usługi koordynowania odbioru i przekazywania do analizy materiału badawczego na terenie Krakowa Usługa poza PZP 2021-06-22
10:00
zakończony
37 GUM2021 ZP0068 Dostawa używanego systemu spektrometrii mas sprężonego z chromatografią cieczową (LC/QTOF) dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-07-14
09:00
zakończony
38 6/KIB/Gumed/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Społecznego Domu Studenckiego przy ul. Dębowej 7 , dz. nr 64/2 obręb 066 w Gdańsku Roboty budowlane poza PZP 2021-06-24
15:00
zakończony
39 GUM2021ZP0069 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Tryb podstawowy 2021-06-17
09:00
zakończony
40 5/KIB/GuMed/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem naprawczyn fasad i świetlików budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku Roboty budowlane poza PZP 2021-06-22
15:00
zakończony
41 17/ABM/2021 Świadczenie usługi w zakresie analizy potrzeb, przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem IWRS (ang. Interactive Web Response Usługa poza PZP 2021-06-18
08:00
zakończony
42 1/POWER-STAŻE/2021 Zakup usługi polegającej na obsłudze programu stażowego dla studentów kierunków Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne Usługa poza PZP 2021-06-16
10:00
zakończony
43 5/MAB/2021 Zakup usługi koordynowania odbioru i przekazywania do analizy materiału badawczego na terenie Krakowa Usługa poza PZP 2021-06-16
10:00
zakończony
44 GUM2021ZP0066 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach Collegium Biomedicum oraz Wydziału Farmaceutycznego wraz z dostarczeniem i montażem mebli Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-06-22
09:00
zakończony
45 GUM2021 ZP0067 Adaptacja (modernizacja) trzech pomieszczeń zamrażalek zlokalizowanych na poziomie - 1 w budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7. Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-06-25
09:00
zakończony
46 GUM2021ZP0065 Nadzór nad realizacją badań klinicznych (CRO) Usługa Tryb podstawowy 2021-06-29
09:00
zakończony
47 3/CCP/2021 Świadczenie usługi kurierskiej w zakresie przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłek – materiału biologicznego Usługa poza PZP 2021-06-16
10:00
zakończony
48 4/CCP/2021 Świadczenie specjalistycznej usługi kurierskiej w zakresie przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłki – materiału biologicznego Usługa poza PZP 2021-06-11
10:00
zakończony
49 GUM2021ZP0059 Pobranie materiału biologicznego, a następnie wytworzenie i dostawa produktu leczniczego terapii zaawansowanej oraz placebo Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-07-07
09:00
zakończony
50 GUM2021ZP0064 Realizacja dwóch szkoleń z zakresu zarządzania zmianą w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Usługa Tryb podstawowy 2021-06-08
09:00
zakończony
51 GUM2021 ZP0063 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz zautomatyzowanej wyciągarki do kapilar – 5 pakietów. Dostawa Tryb podstawowy 2021-06-11
10:00
zakończony
52 GUM2021ZP0062 Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-06-10
09:00
zakończony
53 5/II_4.0/2021 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu i 30 sztuk „wkładek KR” do wewnątrzustnej terapii podciśnieniowej Usługa poza PZP 2021-06-02
14:00
zakończony
54 4/MAB/2021 Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) oraz analizy danych z mikromacierzy hybrydyzacyjnych Usługa poza PZP 2021-06-02
10:00
zakończony
55 GUM2021 ZP0060 Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Tryb podstawowy 2021-06-15
09:00
zakończony
56 GUM2021 ZP0061 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamrażarki, systemu do analizy – 5 pakietów. Dostawa Tryb podstawowy 2021-06-08
10:00
zakończony
57 1/POWER/5.2/2021 Usługa przeprowadzenia zajęć „Praktycy Praktykom” podczas studiów podyplomowych MBA w zakresie zdrowia Usługa poza PZP 2021-05-28
10:00
zakończony
58 GUM2021 ZP0057 Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2021-06-18
10:00
zakończony
59 GUM2021 ZP0058 Usługa polegająca na przygotowaniu (Pakiet 1) zestawów badań EKG oraz (Pakiet 2) zestawów podstawowych wyników laboratoryjnych Usługa Tryb podstawowy 2021-05-24
10:00
zakończony
60 2/NCBiR/2021 usługa realizacji prac z zakresu biostatystyki Usługa poza PZP 2021-05-19
10:00
zakończony
61 1/NCBiR/2021 Usługa realizacji prac z zakresu biostatystyki Usługa poza PZP 2021-05-19
10:00
zakończony
62 GUM2021 ZP0053 Dostawa robotyki dla preparatów histologicznych ze stacją roboczą, zintegrowanej z systemem archiwizacji preparatów biologicznych w biobanku klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-06-14
09:00
zakończony
63 GUM2021 ZP0056 Dostawa drukarki 3D Dostawa Tryb podstawowy 2021-05-19
10:00
zakończony
64 GUM2021 ZP0054 Wykonanie usługi w zakresie rozwoju dedykowanego oprogramowania MABData2 poprzez integrację z danymi molekularnymi i klinicznymi, w tym obrazowymi. Usługa Tryb podstawowy 2021-05-17
10:00
zakończony
65 GUM2021ZP0036 Świadczenie usług wsparcia i usług konsultingowych w zakresie przygotowywania projektów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Programie Horyzont Europa Usługa Przetarg nieograniczony 2021-06-15
09:00
zakończony
66 GUM2021ZP0052 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia zwierzętarni i sterylizatora parowego w 5 pakietach Dostawa Tryb podstawowy 2021-05-21
09:00
zakończony
67 1/NL/2020 Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć naukowych oraz kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed” Usługa poza PZP 2021-05-10
23:59
opublikowany
68 16/ABM/2021 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-05-12
08:00
zakończony
69 4/KIB/GUMed/2021 Wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-05-14
15:00
zakończony
70 GUM2021ZP0043 Remont sali wykładowej nr 1 , remont korytarza przy salach wykładowych oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali nr 1 w budynku audytoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-05-14
09:00
zakończony
71 15/ABM/2021 Usługa opracowania, wdrożenia i integracji elektronicznej karty obserwacji klinicznej pacjenta (e-CRF) wraz pakietem usług IT Usługa poza PZP 2021-05-06
08:00
zakończony
72 14/ABM/2021 Usługa opracowania, wdrożenia i integracji elektronicznej karty obserwacji klinicznej pacjenta (e-CRF) wraz pakietem usług IT Usługa poza PZP 2021-05-06
08:00
zakończony
73 GUM2021ZP0050 Przeprowadzenie szkolenia badania kliniczne – organizacja i zarządzanie Usługa Tryb podstawowy 2021-05-06
09:00
zakończony
74 GUM2021ZP0048 Dostawa systemu endomikroskopii konfokalnej do obrazowania in vivo w czasie rzeczywistym Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-05-31
09:00
zakończony
75 GUM2021 ZP0047 Wykonanie prac budowlanych w obiekatch GUMed Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-05-14
09:00
zakończony
76 2/CCP/2021 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej Usługa poza PZP 2021-05-05
10:00
zakończony
77 3/MAB/2021 Zaangażowanie Wykonawcy na stanowisko: Koordynator odbierania i przekazywania do analizy materiału badawczego Usługa poza PZP 2021-05-04
08:00
zakończony
78 GUM2021 ZP0037 Świadczenie usługi opieki serwisowej sprzętu(systemu automatyki i robotyki) i oprogramowania sprzętu wraz z systemem BBMS Usługa Tryb podstawowy 2021-05-14
09:00
zakończony
79 13/ABM/2021 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-04-30
08:00
zakończony
80 GUM2021 ZP0046 Wykonanie prac remontowych w budynkach DS1, DS2, DS3, SDS- Osiedla Studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-05-18
09:00
zakończony
81 GUM2021ZP0044 Zakup usługi licencyjnej oprogramowania w ramach projektu „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Usługa Tryb podstawowy 2021-05-10
09:00
zakończony
82 GUM2021 ZP0045 Dostawa trenażera do nauki iniekcji domięśniowych i mikroskopu holograficznego Dostawa Tryb podstawowy 2021-05-10
09:00
zakończony
83 GUM2021 ZP0042 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach. Dostawa Tryb podstawowy 2021-05-13
10:00
zakończony
84 GUM2021ZP0041 Świadczenie usług kurierskich w zakresie doręczania przesyłek - materiał biologiczny Usługa Tryb podstawowy 2021-04-27
09:00
zakończony
85 3/KIB/GUMed/2021 Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej stropów nad ostatnią kondygnacją oraz inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej więźby dachowej budynku Rektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a” Roboty budowlane poza PZP 2021-04-28
15:00
zakończony
86 4/II_4.0/2021 Stworzenie aplikacji internetowej służącej do monitorowania chorych na nowotwory płuc Usługa poza PZP 2021-04-26
10:00
zakończony
87 GUM2021ZP0040 Realizacja szkolenia „Dydaktyka oparta na metodologii tutoringu” w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Usługa Tryb podstawowy 2021-04-28
09:00
zakończony
88 GUM2021ZP0038 Realizacja szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Usługa Tryb podstawowy 2021-04-26
09:00
zakończony
89 GUM2021 ZP0039 Usługa polegająca na przygotowaniu (Pakiet 1) zestawów badań EKG oraz (Pakiet 2) zestawów podstawowych wyników laboratoryjnych Usługa Tryb podstawowy 2021-04-27
10:00
zakończony
90 3/II_4.0/2021 Stworzenie aplikacji internetowej służącej do monitorowania chorych na nowotwory płuc. Usługa poza PZP 2021-04-26
10:00
zakończony
91 GUM2021 ZP0035 Dostawa systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego klasy UTM Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-23
10:00
zakończony
92 GUM2021ZP0034 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-05-18
09:00
zakończony
93 GUM2021 ZP0033 Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-23
09:30
zakończony
94 GUM2021 ZP0032 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach. Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-22
10:00
zakończony
95 GUM2021ZP0031 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-20
09:00
zakończony
96 GUM2021 ZP0030 Dostawa rękawic diagnostycznych, środków do dezynfekcji, pojemników na odpady medyczne oraz moczu, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-21
09:00
zakończony
97 GUM2021ZP0029 Realizacja szkoleń w 4 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Usługa Tryb podstawowy 2021-04-14
09:00
zakończony
98 GUM2021ZP0028 Dostawa echokardiografu w ramach projektu pt: „Ocena skuteczności stosowania metoprololu w zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a” Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-12
09:00
zakończony
99 2/II_4.0/2021 Wykonanie prototypu i 30 sztuk „wkładek KR” do wewnątrzustnej terapii podciśnieniowej po zabiegach rekonstrukcji podniebienia u dzieci leczonych operacyjnie z powodu rozszczepu podniebienia Usługa poza PZP 2021-04-12
10:00
zakończony
100 GUM2021 ZP0026 Rozbudowa instalacji systemu transmisji obrazu i dźwięku oraz systemów multimedialnych Dostawa Tryb podstawowy 2021-04-12
10:00
zakończony
101 GUM2021ZP0027 Zaprojektowanie i modernizacja układu neutralizacji i dezynfekcji ścieków z budynku Medycyny Sądowej w Gdańsku ul. Dębowa 23 Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-04-13
09:00
zakończony
102 1/CCP/2021 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu analiz biochemicznych krwi wraz z transportem próbek Usługa poza PZP 2021-04-02
08:00
zakończony
103 GUM2021ZP0025 Wykonanie prac remontowych w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-04-09
09:00
zakończony
104 GUM2021 ZP0024 Wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-04-09
10:00
zakończony
105 GUM2021 ZP0022 Dostawa produktu leczniczego (Betaloc ZOK) do realizacji niekomercyjnego badania klinicznego „Ocena skuteczności stosowania metoprololu w zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-30
09:00
zakończony
106 12/ABM/2021 Zakup usługi zarządzania danymi badania klinicznego Usługa poza PZP 2021-03-30
09:30
zakończony
107 GUM2021 ZP0023 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa Tryb podstawowy 2021-03-31
09:00
zakończony
108 1/II_4.0/2021 Wykonanie projektu wyrobu medycznego do analizy moczu, wyprodukowaniu 200 sztuk prototypów oraz przygotowanie opracowania określającego warunki certyfikacji produktu medycznego. Usługa poza PZP 2021-03-31
10:00
zakończony
109 11/ABM/2021 Transport materiału biologicznego (krew i surowica) wymagającego kontrolowanych warunków przewozu, z ośmiu ośrodków na terenie Polski do Gdańska Usługa poza PZP 2021-03-31
08:00
zakończony
110 ZTG/ST/3/2021 Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Crafter SPRZEDAŻ Sprzedaż 2021-03-31
14:00
zakończony
111 GUM2021 ZP0021 Usługa polegająca na przygotowaniu kursów symulacyjnych w zakresie badań endoskopowych oraz technik laparoskopowych, Usługa Tryb podstawowy 2021-03-31
10:00
zakończony
112 GUM2021 ZP0020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-31
09:00
zakończony
113 GUM2021ZP0019 Dostawa produktu leczniczego Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-22
09:00
zakończony
114 GUM2021 ZP0018 Usługa polegająca na przygotowaniu (Pakiet 1) zestawów badań EKG oraz (Pakiet 2) zestawów podstawowych wyników laboratoryjnych Usługa Tryb podstawowy 2021-03-26
10:00
zakończony
115 2/KIB/GUMed/2021 Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji oraz ekspertyzy technicznej stropów nad ostatnią kondygnacją oraz inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej więźby dachowej budynku Rektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a Usługa poza PZP 2021-03-26
15:00
zakończony
116 1/KIB/GUMed/2021 Wykonanie przeglądów okresowych i kominiarskich w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-03-23
15:00
zakończony
117 GUM2021 ZP0016 Dostawa trenażerów do intubacji i aparatów do EKG oraz symulatora pacjenta dorosłego z opcja symulacji udarów ujętego w 3 pakietach dla Centrum Symulacji Medycznej. Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-22
09:00
zakończony
118 GUM2021ZP0017 Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Tryb podstawowy 2021-03-18
09:00
zakończony
119 9/ABM/2021 Usługa wykonania, wdrożenia strony internetowej dla projektu pn. „ Ocena skuteczności stosowania metoprolu w zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a Usługa poza PZP 2021-03-12
23:59
zakończony
120 7/ABM/2021 Zakup usługi zarządzania danymi badania klinicznego Usługa poza PZP 2021-03-12
09:30
zakończony
121 6/ABM/2021 Zakup usługi Project Managera Usługa poza PZP 2021-03-12
09:30
zakończony
122 ZTG/ST/2/2021 Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Crafter SPRZEDAŻ poza PZP 2021-03-15
10:00
zakończony
123 GUM2021ZP0015 Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-11
09:00
zakończony
124 10/ABM/2021 Zaangażowanie Specjalisty ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnym badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-03-10
08:00
zakończony
125 1/ABM/2021 Zaangażowanie Project Managera Projektu w ramach umowy cywilnoprawnej Usługa poza PZP 2021-03-10
08:00
zakończony
126 GUM2021ZP0013 Produkcja 120 filmów dydaktycznych ilustrujących podstawowe elementy badania klinicznego oraz czynności lub zabiegów medycznych Usługa Tryb podstawowy 2021-03-16
09:00
zakończony
127 GUM2021ZP0014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, oprogramowania i mikroskopu w 3 pakietach Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-11
10:00
zakończony
128 8/ABM/2021 Dostawa przesyłek medycznych Usługa poza PZP 2021-03-08
08:00
zakończony
129 GUM2021 ZP0012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach. Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-04
10:00
zakończony
130 GUM2021ZP0010 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego, worków, papieru toaletowego, ręczników papierowych Dostawa Tryb podstawowy 2021-03-01
09:00
zakończony
131 GUM2021ZP0011 Realizacja szkoleń w 20 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Usługa Tryb podstawowy 2021-03-01
09:00
zakończony
132 2/MAB/2021 Zaangażowanie osoby w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisko Koordynator odbierania i przekazywania do analizy materiału badawczego Usługa poza PZP 2021-02-23
08:00
zakończony
133 5/ABM/2021 Zaangażowanie Specjalisty ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnym badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-02-23
08:00
zakończony
134 4/ABM/2021 Dostawa przesyłek medycznych (transport leków) wymagających kontrolowanych warunków przewozu na terenie Polski, wraz zapewnieniem odpowiednich opakowań transportowych dostosowanych do warunków transportu Dostawa poza PZP 2021-02-25
09:00
zakończony
135 1/MAB/2021 Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) do wykonania dzieła z zakresu prac badawczo-rozwojowych Usługa poza PZP 2021-02-18
10:00
zakończony
136 GUM2021 ZP0006 Wykonanie projektów rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-02-26
10:00
zakończony
137 GUM2021 ZP 0003 Dostawa skanera preparatów- systemu mikroskopii wirtualnej dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Tryb podstawowy 2021-02-19
09:00
zakończony
138 3/ABM/2021 Usługa wykonania, wdrożenia oraz administrowania (świadczenia usługi serwisu programowego) strony internetowej dla projektu pn. „Podwójna terapia przeciwzakrzepowa dabigatranem i tikagrelorem Usługa poza PZP 2021-02-17
10:00
zakończony
139 GUM2021 ZP 0009 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Tryb podstawowy 2021-02-19
10:00
zakończony
140 GUM2021 ZP0005 Zakup i sukcesywna dostawa do Zamawiającego produktów leczniczych w czterech pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-03-04
09:00
zakończony
141 GUM2021 ZP0008 Wykonanie remontu pomieszczeń należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Tryb podstawowy 2021-02-23
10:00
zakończony
142 GUM2021ZP0007 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach Dostawa Tryb podstawowy 2021-02-22
09:00
zakończony
143 1/NAWA/2021 Usługa kursu zdalnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i nauczaniu się języka angielskiego Usługa poza PZP 2021-02-10
08:30
zakończony
144 GUM2021ZP0004 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa Tryb podstawowy 2021-02-11
09:00
zakończony
145 2/ABM/2021 Zaangażowanie Specjalisty ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnym badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-02-08
08:00
zakończony
146 1/CTT/2021 Wybór kancelarii patentowej w celu kompleksowej obsługi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-02-01
10:30
zakończony
147 GUM2021ZP0002 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Usługa Tryb podstawowy 2021-01-22
09:00
zakończony
148 ZP/127/2020 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-02-16
09:00
zakończony
149 ZP/128/2020 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-01-13
09:00
zakończony
150 3/NAWA/2020 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i negocjacyjnych osób zarządzających zespołami” dla pracowników GUMed Usługa poza PZP 2020-12-28
23:59
zakończony
151 ZP/124/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-01-11
09:00
zakończony
152 ZP/126/2020 Usługi kancelarii patentowej w celu kompleksowej obsługi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie jego własności intelektualnej Usługa usługa społeczna 2020-12-28
09:00
zakończony
153 ZP/125/2020 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-28
09:00
zakończony
154 ZP/122/2020 Modernizacja i rozbudowa hydroforni Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2021-01-08
09:00
zakończony
155 ZP/123/2020 Dostawa wraz z montażem mebli dla Biblioteki Głównej GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-01-04
09:00
zakończony
156 ZP/121/2020 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2021-01-15
09:00
zakończony
157 1/Erasmus+/2020 usługa realizacji filmu informacyjnego o uczelni „Medical University of Gdańsk - Guide Tour” Usługa poza PZP 2020-12-15
23:59
zakończony
158 11/ABM/2020 usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-16
10:00
zakończony
159 10/ABM/2020 Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-15
10:00
zakończony
160 ZP/120/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach dla GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-14
09:00
zakończony
161 9/ABM/2020 Sporządzenie dokumentacji oraz wyprodukowanie placebo w formie tabletki o przedłużonym uwalnianiu Usługa poza PZP 2020-12-11
10:00
zakończony
162 ZP/119/2020 Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz dysków sieciowych Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-11
13:00
zakończony
163 ZTG/ST/1/2020 Sprzedaż ciągnika SPRZEDAŻ Sprzedaż 2020-12-16
10:00
zakończony
164 ZP/117/2020 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Usługa usługa społeczna 2020-12-14
10:00
zakończony
165 7/ABM/2020 Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-08
10:00
zakończony
166 ZP/102/2020 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-12-21
09:00
zakończony
167 2/NAWA/2020 Usługa kursu zdalnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i nauczaniu się języka angielskiego przez osoby pracujące na co dzień z ze studentami obcokrajowcami oraz zagranicznymi gośćmi uczelni na poziomie C1 oraz B1 Usługa poza PZP 2020-12-07
09:30
zakończony
168 4/EIT/2020 Usługa szkoleniowa dla grupy 4- 7 pracowników Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2020-12-07
09:00
zakończony
169 ZP/118/2020 Dostawa mikroskopu i sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-14
09:00
zakończony
170 6/ABM/2020 zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-03
09:00
zakończony
171 ZP/116/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-04
09:00
zakończony
172 ZP/83/2020 Dostawa systemu informatycznego o parametrach technicznych i zasobach obliczeniowym umożliwiający pozyskiwanie i analizę danych biomedycznych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-08
09:00
zakończony
173 8/ABM/2020 Zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego Usługa poza PZP 2020-11-30
15:00
zakończony
174 ZP/115/2020 Dostawa systemu do nieinwazyjnej obserwacji siatkówki na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym wraz z oprogramowaniem do analizy i akwizycji obrazów Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-30
09:00
zakończony
175 ZP/114/2020 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-27
09:00
zakończony
176 ZP/113/2020 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-27
09:00
zakończony
177 3/EIT/2020 Usługa szkoleniowa dla 15 uczestników warsztatów oraz konsultacje dla 3 uczestników. Warsztaty oraz konsultacje odbędą w ramach wydarzenia „EIT Health Innovation Days” Usługa poza PZP 2020-11-20
14:00
zakończony
178 ZP/112/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-20
09:00
zakończony
179 ZP/111/2020 Montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy w budynkach GUMed Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-11-24
09:00
zakończony
180 ZP/110/2020 Przeniesienie kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia archiwum Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-11-24
09:00
zakończony
181 4/PREFERABLE/2020 Usługa pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek krwi od pacjentek badania klinicznego EFFECT Usługa poza PZP 2020-11-16
09:00
zakończony
182 3/PREFERABLE/2020 Wykonanie usług fizjoterapeutycznych w ramach badań klinicznych EFFECT Usługa poza PZP 2020-11-16
09:00
zakończony
183 ZP/109/2020 Dostawa systemu do hodowli i pomiaru żywotności komórek w odpowiedzi na działanie siły naprężenia i kompresji Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-16
09:00
zakończony
184 ZP/108/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-18
09:00
zakończony
185 5/ABM/2020 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej wraz z modułem IWRS Usługa poza PZP 2020-11-12
09:00
zakończony
186 ZP/103/2020 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-04
09:00
zakończony
187 ZP/107/2020 Wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego Usługa Przetarg nieograniczony 2020-11-12
09:00
zakończony
188 4/ABM/2020 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2020-11-09
14:00
zakończony
189 1/PolSenior2/2020 Usługa organizacji, obsługi oraz przeprowadzenia 4 konferencji Usługa poza PZP 2020-11-09
09:30
zakończony
190 ZP/105/2020 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-07
09:00
zakończony
191 ZP/106/2020 Przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-11-20
09:00
zakończony
192 ZP/96/2020 Dostawa tabletów do realizacji pilotażu projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku” Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-10
09:00
zakończony
193 1/ABM/2020 Usługa opracowania, wdrożenia i integracji elektronicznej karty obserwacji klinicznej pacjenta ( e-CRF) wraz pakietem usług IT wspierających wymieniony system Usługa poza PZP 2020-11-06
14:00
zakończony
194 ZP/97/2020 Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Zapytanie o cenę 2020-10-27
09:00
zakończony
195 ZP/104/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-10
09:00
zakończony
196 ZP/101/2020 Dostawa systemu skanowania laboratoryjnego wykorzystywanego w protetyce w ramach projektu: „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-03
09:00
zakończony
197 11/MAB/2020 Zakup usługi sukcesywnej analizy ekspresji genów do wykrywania polimorfizmów typu SNP przy użyciu mikromacierzy do genotypowania Usługa poza PZP 2020-11-03
15:30
zakończony
198 ZP/94/2020 Dostawa używanego sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-20
09:00
otwarcie ofert
199 ZP/98/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-27
09:00
zakończony
200 ZP/87/2020 Sukcesywna dostawa przewodów, kabli, źródeł światła oraz osprzętu elektroinstalacyjnego dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Zapytanie o cenę 2020-10-14
09:00
zakończony
201 ZP/99/2020 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-22
09:00
zakończony
202 ZP/100/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-26
09:00
zakończony
203 ZP/92/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych ujętych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-11-13
09:00
zakończony
204 ZP/91/2020 Sukcesywna dostawa odczyników oraz materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-12-03
09:00
zakończony
205 ZP/95/2020 Świadczenie usługi kurierskiej Usługa usługa społeczna 2020-10-20
09:00
zakończony
206 ZP/93/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-22
09:00
zakończony
207 ZP/90/2020 Usługa zaangażowania wykładowców do prowadzenia szkoleń Usługa usługa społeczna 2020-10-15
09:00
zakończony
208 2/EIT/2020 Usługa szkoleniowa dla maksymalnie 52 uczestników warsztatów Usługa poza PZP 2020-10-14
14:30
zakończony
209 ZP/89/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-19
09:00
zakończony
210 ZP/88/2020 Wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-10-19
09:00
zakończony
211 ZP/86/2020 Usługa zaangażowania wykładowców do realizacji zajęć na studiach podyplomowych Usługa usługa społeczna 2020-10-09
09:00
zakończony
212 10/MAB/2020 Specjalista bioinformatyk Usługa poza PZP 2020-10-05
23:59
zakończony
213 ZP/85/2020 Wykonanie prac remontowych w róznych obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-10-16
09:00
zakończony
214 ZP/83/2020 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych Usługa Przetarg nieograniczony 2020-10-27
09:00
zakończony
215 1/EIT/2020 Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu projektowania wyrobów medycznych Usługa poza PZP 2020-10-09
14:30
zakończony
216 ZP/84/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-30
09:00
zakończony
217 ZP/72/2020 Sporządzenie dokumentacji oraz wyprodukowanie, a następnie dostawa produktu leczniczego metoprololu w formie tabletek o dwóch różnych dawkach oraz referencyjnych tabletek placebo do realizacji niekomercyjnego badania klinicznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-30
09:00
zakończony
218 DZA/I/2020 Zakup wraz z dostawą mikroprzepływowego systemu do izolacji pojedynczych komórek nowotworowych krążących we krwi Dostawa poza PZP 2020-10-06
14:00
zakończony
219 ZP/82/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach realizowanego projektu:„ Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym ang. ERICONS Usługa Przetarg nieograniczony 2020-09-30
09:00
zakończony
220 ZP/81/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-24
09:00
zakończony
221 3/ABM/2020 Zaangażowanie Project Managera Projektu w ramach umowy cywilnoprawnej Usługa poza PZP 2020-09-22
09:30
zakończony
222 2/ABM/2020 Zaangażowanie Project Managera Projektu w ramach umowy cywilnoprawnej Usługa poza PZP 2020-09-22
09:30
zakończony
223 ZP/80/2020 Usługa oznaczenia poziomu 46 typów miRNA w 120 próbkach w dwóch powtórzeniach za pomocą starterów LNA wraz z kontrolą jakości dla 60 próbek. Usługa Przetarg nieograniczony 2020-09-17
09:00
zakończony
224 ZP/79/2020 Sukcesywne świadczenie usług cateringu Usługa usługa społeczna 2020-09-14
09:00
zakończony
225 ZP/77/2020 Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych ujętych w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-07
09:00
zakończony
226 ZP/74/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-10-14
09:00
zakończony
227 ZP/78/2020 Usługa zaangażowania wykładowców do realizacji zajęć na szkoleniach Usługa usługa społeczna 2020-09-11
09:00
zakończony
228 ZP/76/2020 Dostawa systemu do pomiaru żywotności komórek w odpowiedzi na bodźce mechaniczne Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-28
09:00
zakończony
229 ZP/73/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-15
09:00
zakończony
230 2/PREFERABLE/2020 usługa fizjoterapeutyczna w ramach badań klinicznych EFFECT Usługa poza PZP 2020-08-18
09:00
zakończony
231 1/PREFERABLE/2020 usługa pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek krwi od pacjentek Usługa poza PZP 2020-08-18
09:00
zakończony
232 ZP/71/2020 Usługa zaangażowania wykładowców do prowadzenia zajęć na szkoleniach Usługa usługa społeczna 2020-08-18
09:00
zakończony
233 ZP/69/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-08
09:00
zakończony
234 ZP/70/2020 Dostawa wraz z montażem mebli i tapczanów dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-08
09:00
zakończony
235 ZP/66/2020 Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów wszystkich rodzajów studiów GUMed (przez okres 36 miesięcy) Usługa Przetarg nieograniczony 2020-09-03
09:00
zakończony
236 ZP/65/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) Usługa Przetarg nieograniczony 2020-09-07
09:00
zakończony
237 ZP/68/2020 Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie Usługa usługa społeczna 2020-08-04
09:00
zakończony
238 ZP/64/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) Usługa Przetarg nieograniczony 2020-09-02
09:00
zakończony
239 ZP/46/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-08-13
09:00
zakończony
240 9/MAB/2020 Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) Usługa poza PZP 2020-08-03
23:59
zakończony
241 ZP/67/2020 Dostawa skanera rezonansu magnetycznego 3T dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-09-02
09:00
zakończony
242 ZP/63/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) Usługa Przetarg nieograniczony 2020-08-26
09:00
zakończony
243 ZP/62/2020 Sukcesywna dostawa przewodów, kabli, źródeł światła oraz osprzętu elektroinstalacyjnego dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2020-07-23
09:00
zakończony
244 ZP/61/2020 Remont pomieszczeń I piętra budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-08-24
09:00
zakończony
245 ZP/60/2020 Usługa przygotowania filmów krótkometrażowych promujących osiągnięcia naukowe pracowników GUMed oraz zagadnienia z zakresu historii medycyny i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2020-07-23
09:00
zakończony
246 ZP/54/2020 Sukcesywna dostawa okuć budowlanych i akcesoriów meblowych oraz wyrobów instalacyjnych, PCV i ceramicznych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Zapytanie o cenę 2020-07-01
09:00
zakończony
247 ZP/55/2020 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Usługa usługa społeczna 2020-07-10
09:00
zakończony
248 ZP/59/2020 Dostawa obiektywu do mikroskopu i sprzętu laboratoryjnego dla Gdańskiego Uniwersyetetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-07-08
09:00
zakończony
249 ZP/57/2020 Zaprojektowanie, a następnie modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przyłączeniem 4 budynków do nowej rozdzielni Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-07-21
09:00
zakończony
250 ZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-08-13
09:00
zakończony
251 1/POPC/2020 Zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia interfejsu dostępu do danych (API) z użytkowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny aplikacji Expertus Usługa poza PZP 2020-07-09
14:30
zakończony
252 ZP/56/2020 Dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego do modelowania i optymalizacji procesów oraz budowania mapy procesów Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-07-02
09:00
zakończony
253 8/MAB/2020 Usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. analiz na poziomie pojedynczej komórki ( single cell analysis) Usługa poza PZP 2020-06-29
23:59
zakończony
254 1/POWER-STAŻE/2020 Wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej przez osobę do obsługi programu stażowego dla studentów w ramach projektu: ”Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2020-06-29
23:59
zakończony
255 ZP/53/2020 Usługi informatyczne i dostawa oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2020-08-12
09:00
zakończony
256 ZP/51/2020 Dostawa odczynników chemicznych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-07-22
09:00
zakończony
257 7/MAB/2020 specjalista informatyk Usługa poza PZP 2020-06-22
23:59
zakończony
258 ZP/50/2020 Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w auli w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-06-24
09:00
zakończony
259 ZP/49/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-06-22
09:00
zakończony
260 ZP/47/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-07-03
09:00
zakończony
261 ZP/48/2020 Dostawa wyposażenia sal mikroskopii wirtualnej Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-06-15
09:00
zakończony
262 ZP/29/2020 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-07-02
09:00
zakończony
263 ZP/45/2020 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (projekt MAB oraz system PCDO) Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-06-24
09:00
zakończony
264 ZP/30/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-05-27
09:00
zakończony
265 ZP/44/2020 Wykonanie prac remontowych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsk Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-05-29
09:00
zakończony
266 1/Biobank/2020 świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dostarczeniu i wdrożeniu tj. wytworzeniu Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością Usługa poza PZP 2020-05-15
14:00
zakończony
267 ZP/43/2020 Wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego i Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-05-26
09:00
zakończony
268 ZP/41/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-05-07
09:00
zakończony
269 ZP/42/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-05-12
09:00
zakończony
270 ZP/40/2020 Sukcesywna usługa sekwencjonowania pulowanych bibliotek genomowych metodą nowej generacji (NGS) na platformie Illumina Usługa Przetarg nieograniczony 2020-04-28
09:00
zakończony
271 6/MAB/2020 Usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. analiz na poziomie pojedynczej komórki ( single cell analysis) Usługa poza PZP 2020-04-22
23:59
zakończony
272 ZP/35/2020 Przygotowanie 200 zestawów diagnostycznych badań obrazowych RTG/CT/MRI/angio/USG wraz z opracowaniem oraz opisem sytuacji klinicznej Usługa Przetarg nieograniczony 2020-05-15
09:00
zakończony
273 ZP/28/2020 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych Usługa Przetarg nieograniczony 2020-04-17
09:00
zakończony
274 ZP/39/2020 Dostawa zautomatyzowanej wysokoprzepustowej platformy do ddPCR do wykrywania rzadkich mutacji postzygotycznych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-05-07
09:00
zakończony
275 ZP/32/2020 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-05-06
09:00
zakończony
276 ZP/38/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-04-15
09:00
zakończony
277 ZP/37/2020 Dostawa wraz z montażem krzeseł, kanap, ławek do budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-06-05
09:00
zakończony
278 ZP/33/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-05-12
09:00
otwarcie ofert
279 ZP/34/2020 Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz ławek dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-04-28
09:00
zakończony
280 ZP/36/2020 Świadczenie usług w zakresie rozwoju, serwisu i obsługi MABData1, MABData2, MABServer oraz analizy i projektowania algorytmów bioinformatycznych Usługa Przetarg nieograniczony 2020-04-02
11:00
zakończony
281 5/MAB/2020 Usługa wykonywania w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Koordynator odbierania i przekazywania do analizy materiału badawczego Usługa poza PZP 2020-04-06
23:59
zakończony
282 4/MAB/2020 Usługa wykonywania w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. hodowli komórkowych Usługa poza PZP 2020-03-26
23:59
zakończony
283 ZP/31/2020 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-04-28
09:00
zakończony
284 ZP/27/2020 Zaangażowanie wykładowców do realizacji zajęć na szkoleniach Usługa usługa społeczna 2020-03-23
09:00
zakończony
285 ZP/26/2020 Usługa kompleksowej obsługi szkolenia pt. „Badani kliniczne – organizacja i zarządzanie” odbywającego się w trzech miastach Usługa usługa społeczna 2020-03-16
09:00
zakończony
286 ZP/25/2020 Dostawa odczynników chemicznych w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektów: Most danych oraz Power. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-03-13
09:00
zakończony
287 ZTG/ST/2/2020 Sprzedaż samochodu ciężarowego SPRZEDAŻ Sprzedaż 2020-03-27
14:00
zakończony
288 ZP/24/2020 Wykonanie remontu pomieszczenia zamrażarek Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2020-03-20
09:00
zakończony
289 ZP/23/2020 Usługa zaangażowania wykładowców do prowadzenia zajęć na szkoleniach Usługa usługa społeczna 2020-03-11
09:00
zakończony
290 ZP/22/2020 Usługi hotelarskie dla uczestników szkolenia Usługa usługa społeczna 2020-03-05
09:00
zakończony
291 ZP/21/2020 Sukcesywne świadczenie usług cateringu Usługa usługa społeczna 2020-03-05
09:00
zakończony
292 1/KIB/GUMed/2020 Wykonanie przeglądów okresowych w budynkach GUMed Usługa poza PZP 2020-03-06
15:00
otwarcie ofert
293 2/Miniatura3/2020 Usługa wykonania badań HRCT klatki piersiowej oraz badań ECHO serca Usługa poza PZP 2020-03-02
15:30
zakończony
294 ZP/20/2020 Usługa zaangażowanie na stanowiska wykładowców do realizacji zajęć na szkoleniach Usługa usługa społeczna 2020-03-04
09:00
zakończony
295 ZP/19/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wyposażenia technicznego oraz projektora multimedialnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-27
09:00
zakończony
296 ZP/17/2020 Usługa zaangażowania wykładowców do prowadzenia zajęć na szkoleniach Usługa usługa społeczna 2020-02-27
09:00
zakończony
297 1/NAWA/2020 Usługa kursu stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i nauczaniu się języka angielskiego Usługa poza PZP 2020-02-25
15:30
zakończony
298 ZP/18/2020 Usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach projektu "Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pilęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenie zdrowotne" w 6 pakietach. Usługa usługa społeczna 2020-02-25
09:00
zakończony
299 ZP/10/2020 Dostawa i instalacja sprzętu multimedialnego dla potrzeb pracowni warsztatowych zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-26
09:00
zakończony
300 ZP/16/2020 Sukcesywna dostawa artykułów i osprzętu gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Zapytanie o cenę 2020-02-12
09:00
zakończony
301 2/MAB/2020 Usługa polegającą na wykonaniu multipleksowych testów immunologicznych do badań biomarkerów białek ludzkich. Usługa poza PZP 2020-02-24
23:59
zakończony
302 1/MAB/2020 Świadczenie jednorazowej usługi polegającej na reprogramowaniu fibroblastów do 3 indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) od 3 pacjentów stanowiących grupę kontrolną Usługa poza PZP 2020-02-24
23:59
zakończony
303 3/MAB/2020 świadczenie usługi polegającej na sortowaniu i kontroli wybranych frakcji leukocytów z krwi obwodowej od pacjentów z chorobą Alzheimera oraz pacjentów onkologicznych z rakiem prostaty w ramach realizowanego projektu Usługa poza PZP 2020-02-19
23:59
zakończony
304 ZP/15/2020 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-21
09:00
zakończony
305 ZP/14/2020 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-24
09:00
zakończony
306 ZP/13/2020 Dostawa przenośnych (kieszonkowych) głowic z podłączeniem do urządzeń mobilnych Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-18
09:00
zakończony
307 ZP/11/2020 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2020-03-10
09:00
zakończony
308 ZP/6/2020 Dostawa papieru toaletowego i reczników papierowych dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Zapytanie o cenę 2020-01-29
09:00
zakończony
309 1/Miniatura3/2020 usługa wykonania badań HRCT klatki piersiowej oraz badań ECHO serca Usługa poza PZP 2020-02-04
09:30
otwarcie ofert
310 1/OPUS15/2020 Świadczenie usług niezbędnych do realizacji zadań badawczych projektu pt.: „Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę” Usługa poza PZP 2020-02-04
15:30
opublikowany
311 ZP/5/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-03-03
09:00
zakończony
312 ZP/12/2020 Dostawa wraz z instalacją sprzetu multimedialnego dla potrzeb Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-04
09:00
zakończony
313 ZP/7/2020 Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych z zakresu immunologii i transplantologii klinicznej (w dwóch pakietach) Usługa Przetarg nieograniczony 2020-02-04
09:00
zakończony
314 ZP/2/2020 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2020-01-22
09:00
zakończony
315 ZP/9/2020 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego sprzętu medycznego, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych (2 pakiety) dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-02-12
09:00
zakończony
316 ZP/8/2020 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługa usługa społeczna 2020-01-30
09:00
zakończony
317 1/TARGETTELO/2020 wykonaniu zestawu analiz opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji Usługa poza PZP 2020-01-23
15:00
zakończony
318 ZP/4/2020 Dostawa mikroskopów optycznych dwuokularowych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-01-22
09:00
zakończony
319 1/Amulet/2020 kompleksowa organizacja i obsługa konferencji szkoleniowej Usługa poza PZP 2020-01-17
15:30
zakończony
320 ZP/3/2020 Dostawa sprzętu AGD ujętego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-01-23
09:00
zakończony
321 ZP/1/2020 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługa usługa społeczna 2020-01-17
09:00
zakończony
322 1/MAB/2019 Zaangażowanie w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technika Usługa poza PZP 2020-01-10
15:30
zakończony
323 ZP/151/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2020-01-16
09:00
zakończony
324 DZA/II/2019 Dostawa i instalacja pakietu oprogramowania iRapid Usługa poza PZP 2019-11-26
15:30
zakończony
325 ZP/133/2019 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – ZIMA 2020 Usługa Przetarg nieograniczony 2019-11-25
09:00
zakończony
326 ZP/135/2019 Usługa zaangażowania na stanowisko wykładowcy do realizacji zajęć na studiach podyplomowych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” Usługa usługa społeczna 2019-11-26
09:00
zakończony
327 ZP/134/2019 Budowa jednostronnego chodnika wraz z oświetleniem Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-12-04
09:00
zakończony
328 ZP/132/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, termomikserów, mikroskopu i projektora multimedialnego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-21
09:00
zakończony
329 ZP/131/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego dla 20 osób na różnym poziomie zaawansowania Usługa usługa społeczna 2019-11-18
09:00
zakończony
330 ZP/129/2019 Dostawa lodówek i chłodziarek ujętych w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-18
09:00
zakończony
331 ZP/130/2019 świadczenie usług cateringu ujętych w 2 pakietach Usługa usługa społeczna 2019-11-14
09:00
zakończony
332 1/SONATA 14/2019 Konkurs na stanowisko technik laboratoryjny KONKURS poza PZP 2019-11-20
00:00
zakończony
333 1/HESCAP/2019 Konkurs na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego KONKURS poza PZP 2019-11-14
00:00
zakończony
334 ZP/128/2019 świadczenie usług cateringu oraz świadczenie usług restauracyjnych w formie kolacji w restauracji Wykonawcy ujętych w 2 pakietach Usługa usługa społeczna 2019-11-14
09:00
zakończony
335 ZP/127/2019 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia biznesowego „Business Model Canvas” w ramach projektu „Project Grant Agreement: Local activities in RIS regions" Usługa usługa społeczna 2019-11-14
09:00
zakończony
336 ZP/125/2019 Usługa zaangażowania na stanowiska wykładowców do realizacji zajęć na kursach w ramach projektu "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii" Usługa usługa społeczna 2019-11-08
09:00
zakończony
337 ZP/118/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-12-03
09:00
zakończony
338 ZP/117/2019 Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych ujętych w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-12-05
09:00
zakończony
339 ZP/120/2019 Dostawa sprzętu multimedialnego, medycznego oraz upgrade mikroskopu w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-19
09:00
zakończony
340 2/II_2.0/2019 usługa polegająca na przeprowadzeniu opracowania porównawczego znakowania tkanek. Usługa poza PZP 2019-11-07
09:00
zakończony
341 ZP/121/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-12-05
09:00
zakończony
342 ZP/115/2019 Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej Dostawa Zapytanie o cenę 2019-10-28
09:00
zakończony
343 ZP/124/2019 świadczenie usługi hotelarskiej Usługa usługa społeczna 2019-11-05
09:00
zakończony
344 ZP/123/2019 Sukcesywna dostawa posiłków podczas zajęć na kursach podyplomowych Usługa usługa społeczna 2019-11-05
09:00
zakończony
345 ZP/122/2019 Świadczenie usług cateringu w 3 pakietach Usługa usługa społeczna 2019-11-05
09:00
zakończony
346 ZP/119/2019 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów biznesowych "Business wokshops for students" w ramach projektu „Project Grant Agreement: Local activities in RIS regions” Usługa usługa społeczna 2019-11-06
09:00
zakończony
347 ZP/116/2019 Usługa zaangażowania na stanowiska wykładowców do realizacji zajęć na studiach podyplomowych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” Usługa usługa społeczna 2019-10-29
09:00
zakończony
348 ZP/113/2019 Dostawa mikroskopów, sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-20
09:00
zakończony
349 ZP/109/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-15
09:00
zakończony
350 ZP/114/2019 Wykonanie remontu części pomieszczeń Biblioteki Głównej wraz z dostarczeniem i montażem regałów przesuwnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-10-30
09:00
zakończony
351 ZP/112/2019 Dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-15
09:00
zakończony
352 ZP/106/2019 Dostawa serwera dla Międzynarodowej Agendy Badawczej oraz modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-13
09:00
zakończony
353 1/OPUS14/2019 świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od zdrowych dawczyń i pacjentek zakwalifikowanych do zapłodnienia metodą IVF Usługa poza PZP 2019-11-06
09:00
zakończony
354 ZP/111/2019 świadczenie usług cateringu oraz świadczenie usług restauracyjnych w formie kolacji w restauracji Wykonawcy ujętych w 2 pakietach Usługa usługa społeczna 2019-10-17
09:00
zakończony
355 ZP/110/2019 Świadczenie usług cateringu Usługa usługa społeczna 2019-10-17
09:00
zakończony
356 ZP/107/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego dla około 20 osób na różnym poziomie zaawansowania Usługa usługa społeczna 2019-10-18
09:00
zakończony
357 ZP/108/2019 Jednorazowe świadczenie usługi kurierskiej Usługa usługa społeczna 2019-10-15
09:00
zakończony
358 ZP/105/2019 Wydzielenie pomieszczenia dla zamrażarek na poziomie (-) 1 w budynku „C” Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prace obejmują również dostawę i montaż 2 klimatyzatorów oraz instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-10-23
09:00
zakończony
359 ZP/100/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy. Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-11-04
09:00
zakończony
360 ZP/104/2019 świadczenie usług cateringu Usługa usługa społeczna 2019-10-09
09:00
zakończony
361 ZP/102/2019 Wykonanie remontu Domu Studenta GUMed Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-10-16
09:00
zakończony
362 ZP/103/2019 świadczenie usług hotelarskich Usługa usługa społeczna 2019-10-08
09:00
zakończony
363 2/Biobank/2019 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi od 500 pacjentów wraz z wykonaniem badań diagnostycznych Usługa poza PZP 2019-10-07
09:00
zakończony
364 ZP/101/2019 Świadczenie usługi cateringu Usługa usługa społeczna 2019-10-07
09:00
zakończony
365 ZP/80/2019 dostawa ultramikrotomu, głowicy echokardiograficznej i projektorów w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-09
09:00
zakończony
366 DZA/1/2019 Wynajem aparatu i zakup odczynników niezbędnych do wykonania badań cytotoksyczności Dostawa poza PZP 2019-10-08
15:30
zakończony
367 ZP/97/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-30
09:00
zakończony
368 ZP/96/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-30
09:00
zakończony
369 2/CGG/2019 kompleksowa usługa w zakresie transportu dla pacjentów Usługa poza PZP 2019-09-26
15:30
zakończony
370 ZP/98/2019 świadczenie usług cateringu w ramach projektu "Welcome Center - KWADRANS AKADEMICKI Usługa usługa społeczna 2019-09-25
09:00
zakończony
371 ZP/94/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych GUMed w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-23
09:00
zakończony
372 ZP/93/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-22
09:00
zakończony
373 2/CLEARLY/2019 wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku głównego badacza Usługa poza PZP 2019-09-24
09:00
zakończony
374 ZP/92/2019 Dostawa dewara, sprzętu medycznego, modernizacja toru wizyjnego, sali audytoryjnej ujętego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-01
09:00
zakończony
375 1/POPC/2019 Wykonanie 2 identycznych tablic informacyjno-pamiątkowych na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” Usługa poza PZP 2019-09-23
09:00
zakończony
376 1/Biobank/2019 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi od 500 pacjentów wraz z wykonaniem badań diagnostycznych w ramach badania populacyjnego w kierunku chorób sercowo - naczyniowych Usługa poza PZP 2019-09-20
09:00
zakończony
377 ZP/90/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji kulturowych Usługa usługa społeczna 2019-09-23
09:00
zakończony
378 3/ODDECH/2019 Zapytanie ofertowe - usługa pobrania prób krwi i moczu oraz wykonania badań laboratoryjnych Usługa poza PZP 2019-09-16
09:30
zakończony
379 1/CGG/2019 Kompleksowa usługa w zakresie transportu dla pacjentów Usługa poza PZP 2019-09-13
15:30
zakończony
380 ZP/89/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-11
09:00
zakończony
381 1/PolSenior2/2019 Wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Asystenta Projektu PolSenior2 Usługa poza PZP 2019-09-12
09:00
zakończony
382 ZP/83/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-10-07
09:00
zakończony
383 1/ II_2.0/2019 Wykonanie prototypów urządzenia medycznego Usługa poza PZP 2019-09-04
09:00
zakończony
384 ZP/84/2019 Remont części pomieszczeń IIIp. budynku Rektoratu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-09-16
09:00
zakończony
385 ZP/85/2019 Remont Sali wykładowej nr 2 w budynku Wydziału Farmaceutycznego GUMed Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-09-17
09:00
zakończony
386 ZP/82/2019 Remont części pomieszczeń w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-09-18
09:00
zakończony
387 1/SB-8/2019 Konkurs na stanowisko doktoranta KONKURS poza PZP 2019-09-13
20:00
zakończony
388 5/EIT/2019 zakup i dostarczenie 12 sztuk voucherów (talonów) Dostawa poza PZP 2019-08-28
15:30
zakończony
389 ZP/79/2019 świadczenie usług cateringu oraz świadczenie usług restauracyjnych w formie obiadu i kolacji w restauracji Wykonawcy Usługa usługa społeczna 2019-08-23
09:00
zakończony
390 ZP/78/2019 Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-09-30
09:00
zakończony
391 4/EIT/2019 Zapytanie ofertowe - warsztaty z zakresu Universal Design Usługa poza PZP 2019-08-19
15:30
zakończony
392 ZP/75/2019 Dostawa materiałów laboratoryjnych ujętych w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-09-04
09:00
zakończony
393 ZP/68/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Usługa usługa społeczna 2019-08-26
09:00
zakończony
394 ZP/76/2019 Usługa oznaczania 24 miRNA w próbkach za pomocą starterów LNA wraz z kontrolą jakości próbek Usługa Przetarg nieograniczony 2019-08-12
09:00
zakończony
395 ZP/77/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-08-19
09:00
zakończony
396 ZP/74/2019 Dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb jednostek GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-08-07
09:00
zakończony
397 2/ODDECH/2019 usługa przeprowadzenia i analizy 200 badań echokardiograficznych oraz archiwizacji uzyskanych danych Usługa poza PZP 2019-08-08
15:30
zakończony
398 ZP/73/2019 Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa usługa społeczna 2019-08-01
09:00
zakończony
399 ZP/72/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-08-13
09:00
zakończony
400 ZP/71/2019 Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-08-08
09:00
zakończony
401 ZP/70/2019 Dostawa sprzętu komputerowego o dużej mocy obliczeniowej i pojemności przechowywania danych wraz z zasilaczami w ramach funkcjonowania laserowej mikrodysekcji Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-08-23
09:00
zakończony
402 3/EIT/2019 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 3 jednodniowych szkoleń biznesowych Usługa poza PZP 2019-07-26
15:30
zakończony
403 2/EIT/2019 Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 warsztatów szkoleniowych dla 40 uczestników w ramach wydarzenia „EIT Health Innovation Days” Usługa poza PZP 2019-07-26
15:30
zakończony
404 ZP/69/2019 Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa usługa społeczna 2019-07-22
09:00
zakończony
405 1/ODDECH/2019 Rekrutacja na stanowisko technika projektu Usługa poza PZP 2019-07-18
09:00
zakończony
406 ZP/67/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-07-16
09:00
zakończony
407 ZP/66/2019 Świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną oraz osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera Usługa Przetarg nieograniczony 2019-08-06
09:00
zakończony
408 3/WCKA/2019 usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji kulturowych dla pracowników GUMed Usługa poza PZP 2019-07-11
15:30
zakończony
409 ZP/65/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych ujętych w 9 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-08-05
09:00
zakończony
410 ZP/64/2019 Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniach Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-07-16
09:00
zakończony
411 ZP/63/2019 Wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego w 3 pakietach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-07-18
09:00
zakończony
412 1/CLEARLY/2019 Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko kierownika Zadania nr 2 projektu CLEARLY w ramach realizowanego projektu „Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płuca” Usługa poza PZP 2019-07-08
15:30
zakończony
413 ZP/62/2019 Sukcesywna dostawa gazów technicznych, czystych, specjalnych i medycznych do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – 4 pakiety. Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-07-10
09:00
zakończony
414 1/EIT/2019 Przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, materiałów na stronę internetową, na portal społecznościowy oraz infografiki Usługa poza PZP 2019-07-04
15:30
zakończony
415 ZP/59/2019 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” nr POWER.05.03.00-00-0035/17-00 Usługa usługa społeczna 2019-07-04
09:00
zakończony
416 ZP/58/2019 wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach Osiedla Studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej w Gdańsku ujętych w 2-ch pakietach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-07-08
09:00
zakończony
417 ZP/61/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie warsztatów dla doktorantów w ramach szkoły letniej Usługa usługa społeczna 2019-06-27
09:00
zakończony
418 ZP/54/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-08-02
09:00
zakończony
419 ZP/55/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-07-23
09:00
zakończony
420 ZP/57/2019 Świadczenie usług cateringu Usługa usługa społeczna 2019-06-26
09:00
zakończony
421 ZP/56/2019 świadczenie usług ochrony osób i mienia Usługa usługa społeczna 2019-06-28
09:00
zakończony
422 ZP/53/2019 Dostawa mikroskopu, sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-07-01
09:00
zakończony
423 2/e-learning/2019 Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu e-learningu i podstaw pedagogiki dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o platformę moodle.org. Usługa poza PZP 2019-06-21
15:30
zakończony
424 ZP/52/2019 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb jednostek GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-07-03
09:00
zakończony
425 ZP/51/2019 Usługa efektywnego pozyskanie studentów na 5,5 letni program nauczania na kierunku farmacja prowadzony w języku angielskim - 3 pakiety. Usługa Przetarg nieograniczony 2019-06-24
09:00
zakończony
426 ZP/50/2019 Usługa efektywnego pozyskanie studentów na 3 letni program nauczania na kierunku pielęgniarstwo prowadzony w języku angielskim - 6 pakietów. Usługa Przetarg nieograniczony 2019-06-24
09:00
zakończony
427 ZP/48/2019 Usługa efektywnego pozyskanie studentów na 6 letni program nauczania na kierunku lekarskim prowadzony w języku angielskim - 2 pakiety. Usługa Przetarg nieograniczony 2019-06-19
09:00
zakończony
428 ZP/49/2019 Wykonanie remontu części pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego w 2 pakietach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-06-28
09:00
zakończony
429 ZP/47/2019 Remont części pomieszczeń w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku - 2 pakiety Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-06-17
09:00
zakończony
430 1/e-learning/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu e-learningu i podstaw pedagogiki dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o platformę moodle.org. Usługa poza PZP 2019-06-04
15:30
zakończony
431 ZP/44/2019 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł dla potrzeb jednostek administracyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-06-11
09:00
zakończony
432 ZP/46/2019 Modernizacja Systemów Sygnalizacji Pożarowej w obiektach należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-06-25
09:00
zakończony
433 ZP/45/2019 Remont części pomieszczeń w budynku nr 13 w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-06-10
09:00
zakończony
434 ZP/43/2019 Dostawa systemu do mikrodysekcji laserowej Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-06-26
09:00
zakończony
435 ZP/40/2019 Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-06-12
09:00
zakończony
436 ZP/42/2019 Modernizacja węzła instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-06-13
09:00
zakończony
437 ZP/37/2019 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych Usługa Przetarg nieograniczony 2019-07-01
09:00
zakończony
438 TKG/TGT/4/2019 sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caravelle, Transporter T5 2,5 TDi SPRZEDAŻ poza PZP 2019-05-31
14:00
zakończony
439 ZP/41/2019 Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży medycznej i ochronnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-05-30
09:00
zakończony
440 ZP/39/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-05-28
09:00
zakończony
441 ZP/38/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla instruktora symulacji medycznej Usługa Przetarg nieograniczony 2019-05-24
09:00
zakończony
442 ZP/35/2019 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-06-18
09:00
zakończony
443 1/POWER-STAŻE/2019 Usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy Usługa poza PZP 2019-05-21
15:30
zakończony
444 ZP/36/2019 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – LATO 2019 Usługa Przetarg nieograniczony 2019-05-20
09:00
zakończony
445 ZP/34/2019 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych Usługa Przetarg nieograniczony 2019-06-24
09:00
zakończony
446 ZP/32/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych w 2 pakietach dla Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-06-06
09:00
zakończony
447 ZP/33/2019 Remont pomieszczeń I piętra w budynku Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-05-15
09:00
zakończony
448 TKG/TGT/3/2019 Sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caravelle, Transporter T5 SPRZEDAŻ poza PZP 2019-05-17
14:00
zakończony
449 ZP/31/2019 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” w 5 pakietach Usługa usługa społeczna 2019-05-06
09:00
zakończony
450 ZP/30/2019 Dostawa systemu dysków sieciowych i sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-05-10
09:00
zakończony
451 ZP/28/2019 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-05-27
09:00
zakończony
452 1/SDChC/2019 Opracowanie programów zajęć fakultatywnych w formie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych Usługa poza PZP 2019-04-26
15:30
zakończony
453 ZP/29/2019 Dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb jednostek GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-04-25
09:00
zakończony
454 ZP/27/2019 Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz ławek dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-04-24
09:00
zakończony
455 ZP/26/2019 świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową Usługa Przetarg nieograniczony 2019-05-13
09:00
zakończony
456 ZP/25/2019 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych Usługa Przetarg nieograniczony 2019-04-30
09:00
zakończony
457 ZP/7/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, aparatury medycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-01-28
09:00
zakończony
458 ZP/6/2019 Wykonanie prac związanych z uruchomieniem 13 pracowni cyfryzacji i obrazowania wchodzących w skład Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-02-01
09:00
zakończony
459 1/KADRY/2019 Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności wykorzystania Bazy Informacji Medycznej Usługa poza PZP 2019-01-25
15:30
zakończony
460 ZP/5/2019 Dostęp do bazy danych UpToDate dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2019-01-24
09:00
zakończony
461 ZP/4/2019 Dostawa zmontowanych mebli dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa negocjacje bez ogłoszenia 2019-01-11
14:00
zakończony
462 ZP/3/2019 świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową Usługa Przetarg nieograniczony 2019-02-21
09:00
zakończony
463 ZP/2/2019 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa usługa społeczna 2019-01-11
09:00
zakończony
464 1/WCKA/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2019-01-11
15:30
zakończony
465 ZP/1/2019 Świadczenie usługi opieki serwisowej sprzętu (system automatyki i robotyki) i oprogramowania sprzętu wraz z systemem BBMS Usługa Przetarg nieograniczony 2019-01-14
09:00
zakończony
466 ZP/126/2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-02-15
09:00
zakończony
467 2/CGG/2018 Rekrutacja na stanowiska wykładowców Usługa poza PZP 2019-01-07
15:30
zakończony
468 ZP/125/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-02-25
09:00
zakończony
469 3/STUB/2018 Usługa przeprowadzenia analizy procesów administracyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2019-01-03
15:30
zakończony
470 ZP/124/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa usługa społeczna 2019-01-02
09:00
zakończony
471 ZP/123/2018 Wykonanie przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 na laboratoria Międzynarodowej Agendy Badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-01-15
09:00
zakończony
472 2/STUB/2018 Usługa opracowania strategii komunikacji wizualnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2018-12-28
15:30
zakończony
473 1/WCKA/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2018-12-27
15:30
zakończony
474 ZP/122/2018 Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu kontroli dostępu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-01-02
09:00
zakończony
475 ZTT/audyt/2018 wykonanie audytów ex-post dla budynków użyteczności publicznej Usługa poza PZP 2019-01-03
11:00
zakończony
476 ZP/120/2018 Dostawa pakietu kompleksowej obsługi podróży służbowych powiązana z optymalizacją kosztów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-12-20
09:00
zakończony
477 II+_13/2018 Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych Usługa poza PZP 2018-12-20
15:30
zakończony
478 ZP/121/2018 Kontynuacja robót ogólnobudowlanych budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-01-03
09:00
opublikowany