Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF

Wszystkie ogłoszenia

Lp. Numer Tytuł Typ Tryb Termin Posiada wynik?
1 ZP/50/2018 Roboty remontowo-budowlane i malarskie w Domu Studenta nr 1 i nr 3 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-12
09:00
NIE
2 ZP/46/2018 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-08
09:00
NIE
3 ZP/44/2018 Remont Sali Rydygiera w budynku nr 3 na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-06
09:00
NIE
4 ZP/43/2018 Dostawa zabezpieczeń infrastruktury sieciowej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-22
09:00
NIE
5 ZP/42/2018 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-21
09:00
NIE
6 ZP/41/2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb realizowanej inwestycji „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-28
09:00
NIE
7 ZP/36/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 12 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-18
09:00
TAK
8 II+_4/2018 Usługa polegająca na wykonaniu prototypów urządzenia wykorzystywanego do biopsji tkanek miękkich Usługa poza PZP 2018-05-16
09:00
NIE
9 ZP/40/2018 Ochrona osób oraz mienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa usługa społeczna 2018-05-25
09:00
NIE
10 ZP/39/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa Usługa usługa społeczna 2018-05-09
09:00
NIE
11 ZP/37/2018 Wykonanie sukcesywnej usługi badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w ramach projektu PolSenior2 Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-11
09:00
NIE
12 ZP/38/2018 Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych dla Centrum Symulacji Medycznej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-15
09:00
TAK
13 ZP/34/2018 Wyłonienie Operatora w badaniu naukowym Usługa Przetarg nieograniczony 2018-06-05
09:00
NIE
14 ZP/31/2018 Dostawa i wdrożenie kompletnego systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego klasy UTM Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-30
09:00
NIE
15 ZP/33/2018 Dostawa pomocy dydaktycznych ujętych w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-29
09:00
NIE
16 ZP/35/2018 Dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-09
09:00
TAK
17 ZP/32/2018 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – LATO 2018 Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-23
09:00
TAK
18 ZP/29/2018 Kontynuacja termomodernizacji budynków GUMed w tym budynku nr 15 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-04-26
09:00
TAK
19 ZP/28/2018 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-21
09:00
TAK
20 II+ 3/2018 Wykonanie prototypów urządzenia medycznego. Usługa poza PZP 2018-04-11
09:00
TAK
21 ZP/22/2018 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb realizowanej inwestycji „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-06
09:00
TAK
22 SRP/1/A/2018 wykonanie audytu zewnętrznego Usługa poza PZP 2018-04-13
15:00
TAK
23 ZP/27/2018 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wycieczek dla pracowników, emerytów i rencistów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - 6 pakietów Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-05
09:00
TAK
24 ZP/25/2018 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i emerytów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-03-29
09:00
TAK
25 ZP/23/2018 Przegląd i konserwacja sieci, instalacji i urządzeń gazowych budynków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-03-28
09:00
TAK
26 ZP/26/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-03-29
09:00
TAK
27 ZP/24/2018 dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-26
09:00
TAK
28 ZP/20/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, serwerów i pomocy dydaktycznych w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-11
09:00
TAK
29 ZP/19/2018 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-24
09:00
TAK
30 ZP/21/2018 Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-25
09:00
TAK
31 ZP/18/2018 Dostawa systemu telewizji dydaktycznej oraz sprzętu multimedialnego do budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-20
09:00
TAK
32 ZP/15/2018 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-20
09:00
TAK
33 ZP/17/2018 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-16
09:00
TAK
34 ZP/16/2018 Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz ławek Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-17
09:00
TAK
35 ZP/13/2018 Kontynuacja termomodernizacji budynków GUMed w tym budynku nr 15 w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-03-23
09:00
TAK
36 ZP/14/2018 Dostawa krzeseł, foteli, ławek oraz tapczanów w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-06
09:00
TAK
37 ZP/12/2018 Dostawa wyposażenia medycznego do Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu medycznego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-09
09:00
TAK
38 ZP/3/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych ujętych w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-03-30
09:00
TAK
39 4/POWER/2018 ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ankieter Usługa poza PZP 2018-02-28
23:59
TAK
40 ZP/8/2018 Efektywne pozyskanie studentów na 6 letni program studiów na kierunku lekarskim, 5,5 letni program studiów na kierunku farmacja i 3 letni program studiów na kierunku dietetyka i kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w języku angielskim w 8 pakietach Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-03
09:00
TAK
41 ZP/11/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-03-26
09:00
TAK
42 ZP/10/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-06
09:00
TAK
43 3/POWER/2018 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ankieter Usługa poza PZP 2018-02-12
00:00
TAK
44 ZP/9/2018 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego sprzętu medycznego, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych (2 pakiety) Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-02-20
09:00
TAK
45 ZP/5/2018 Dostawa myjni oraz maceratora Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-02-26
09:00
TAK
46 ZTG/ST/2/2018 sprzedaż samochodu - Transporter T5 SPRZEDAŻ poza PZP 2018-02-14
14:00
TAK
47 ZP/4/2018 Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2018-01-24
09:00
TAK
48 2/POWER/2018 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ds. obsługi badania ankietowego Usługa poza PZP 2018-01-26
23:59
TAK
49 ZP/7/2018 Dostawa dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanego projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-02-02
09:00
TAK
50 ZP/6/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-29
09:00
TAK
51 1/POWER/2018 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ankieter Usługa poza PZP 2018-01-26
23:59
TAK
52 ZP/1/2018 Sukcesywna dostawa artykułów i osprzętu gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2018-01-18
09:00
TAK
53 ZTG/ST/1/2018 sprzedaż samochodu - Transporter SPRZEDAŻ poza PZP 2018-01-31
14:00
TAK
54 II+_2/2018 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym Usługa poza PZP 2018-01-25
09:00
TAK
55 ZP/2/2018 Wykonanie przebudowy pomieszczeń I piętra Budynku nr 5 na pomieszczenia biurowe i gabinety lekarskie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-01-31
09:00
TAK
56 II+_1/2018 Wykonanie prototypu oprzyrządowania medycznego Usługa poza PZP 2018-01-12
09:00
TAK
57 ZP/92/2017 Dostawa systemu oczyszczania wody oraz analizatora przepływów metabolicznych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-18
09:00
TAK
58 ZZ/POLSENIOR2/SpecOp/2017 Wykonanie specjalistycznych opracowań w zakresie 5 zadań w ramach realizowanego projektu PolSenior 2 Usługa poza PZP 2017-12-19
12:00
TAK
59 ZP/91/2017 Wykonanie usługi rekrutacji i objęcia badaniami kardiologicznymi chorych z niewydolnością serca Usługa Przetarg nieograniczony 2018-01-05
09:00
TAK
60 ZZ/POLSENIOR2/Ex - 1/2017 Wykonanie specjalistycznego opracowania w ramach realizowanego projektu PolSenior 2 Usługa poza PZP 2017-12-15
23:59
TAK
61 ZZ/POLSENIOR2/pub/2017 Wykonanie specjalistycznych przeglądów piśmiennictwa w ramach realizowanego projektu PolSenior 2 Usługa poza PZP 2017-12-14
10:00
TAK
62 ZP/88/2017 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-19
09:00
TAK
63 ZP/89/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-17
09:00
TAK
64 ZZ/POLSENIOR2/Tbaz/2017 Usługa utworzenia testowej wersji bazy danych elektronicznego rekordu respondenta Usługa poza PZP 2017-12-14
09:00
TAK
65 ZP/90/2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego, laboratoryjnego i autopsyjnego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-12-15
09:00
TAK
66 ZZ/POLSENIOR2/Ex/2017 Wykonanie specjalistycznych opracowań w ramach realizowanego projektu PolSenior 2 Usługa poza PZP 2017-12-11
12:00
TAK
67 ZP/87/2017 Rekrutacja 30 pacjentów oraz przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach projektu PolSenior2 „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem” Usługa Przetarg nieograniczony 2017-12-05
09:00
TAK
68 ZP/84/2017 Dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-05
09:00
TAK
69 ZP/86/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-11
09:00
TAK
70 ZP/85/2017 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2017-11-28
09:00
TAK
71 ZP/80/2017 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-03
09:00
TAK
72 ZP/83/2017 dostawa sprzętu audiowizualnego, patomorfologicznego i pomocy dydaktycznych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-20
09:00
TAK
73 1/CIOP/2017 Ogłoszenie o naborze pracowników Usługa poza PZP 2017-11-20
00:00
TAK
74 ZP/79/2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Centrum Medycyny Pediatrycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Usługa Przetarg nieograniczony 2017-12-18
09:00
TAK
75 II+15/2017 Wykonanie usługi w zakresie sporządzenia oceny efektywności ekonomicznej zastosowania opracowanej, nowej metody w badaniach diagnostycznych moczu Usługa poza PZP 2017-11-14
09:00
TAK
76 ZP/81/2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-17
09:00
TAK
77 ZP/78/2017 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-06
09:00
TAK
78 II+/ 14_2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym Usługa poza PZP 2017-11-02
09:00
TAK
79 II+_13/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu oprzyrządowania wykorzystywanego przez anestezjologów podczas intubacji i tracheotomii oraz podczas wspomaganej wentylacji Usługa poza PZP 2017-10-31
10:00
TAK
80 II+_12/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia oceny efektywności ekonomicznej zastosowania opracowanej, nowej metody w badaniach diagnostycznych moczu Usługa poza PZP 2017-10-31
10:00
TAK
81 ZP/77/2017 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-03
09:00
TAK
82 ZP/75/2017 Sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2017-10-17
09:00
TAK
83 ZP/68/2017 Zaprojektowanie i wybudowanie budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-11-13
09:00
TAK
84 ZP/70/2017 Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-12-04
09:00
TAK
85 ZP/76/2017 Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i pomocy naukowych w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-20
09:00
TAK
86 ZP/74/2017 Sukcesywna dostawa odczynników i zużywalnych materiałów laboratoryjnych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-14
09:00
TAK
87 ZP/73/2017 Dostawa sprzętu audiowizualnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-19
09:00
TAK
88 ZP/71/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-15
09:00
TAK
89 ZP/72/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-07
09:00
TAK
90 ZP/69/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego i pomocy dydaktycznych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-17
09:00
TAK
91 ZP/66/2017 Dostawa pomocy naukowych ujętych w 9 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-11-13
09:00
TAK
92 II+11/2017 zapytanie ofertowe na wykonanie badania moczu Usługa poza PZP 2017-09-29
09:00
TAK
93 ZP/67/2017 Wykonanie usługi rekrutacji i objęcia badaniami kardiologicznymi 20 chorych z niewydolnością serca Usługa Przetarg nieograniczony 2017-09-27
09:00
TAK
94 ZP/65/2017 Dostawa oraz montaż mebli, paneli, blatów oraz wykładziny w Bibliotece Głównej Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-09-19
09:00
TAK
95 ZP/64/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-18
09:00
TAK
96 ZP/52/2017 Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów wszystkich rodzajów studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Usługa Przetarg nieograniczony 2017-09-11
09:00
TAK
97 ZP/63/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-19
09:00
TAK
98 ZP/62/2017 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-09-06
09:00
TAK
99 ZP/61/2017 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-13
09:00
TAK
100 ZP/60/2017 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-10-05
09:00
TAK
101 ZP/58/2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych poziomu +3 budynku Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-08-31
09:00
TAK
102 ZP/59/2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach w budynku przy ul. Tuwima 15 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-08-31
09:00
TAK
103 II+_10/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu oprzyrządowania medycznego wykorzystywanego przez anestezjologów podczas intubacji i tracheotomii oraz podczas wspomaganej wentylacji. Usługa poza PZP 2017-08-24
09:00
TAK
104 II+ 9/2017 zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym Usługa poza PZP 2017-08-17
09:00
TAK
105 ZP/56/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-09-14
09:00
TAK
106 ZP/48/2017 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-09-12
09:00
TAK
107 II+ 8/2017 zaptranie ofertowe na wykonanie pisemnych tłumaczeń specjalistycznych Usługa poza PZP 2017-07-31
09:00
TAK
108 ZP/54/2017 Dostawa sprzętu AGD ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-08-02
09:00
TAK
109 ZP/55/2017 Dostawa wraz z montażem systemu mrożenia niskotemperaturowego, dostosowanego do automatycznej obsługi biobankowych próbek. Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-07-28
09:00
TAK
110 ZP/53/2017 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-07-26
09:00
TAK
111 ZP/51/2017 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 11 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-08-21
09:00
TAK
112 10/Moltest/2017 konkurs na stanowisko koordynatora radiologicznego Usługa poza PZP 2017-07-19
12:00
TAK
113 ZP/50/2017 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-08-09
09:00
TAK
114 II+_7/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia wyceny technologii opartej na zgłoszeniu patentowym oraz aplikacji komputerowej z dziedziny chirurgii Usługa poza PZP 2017-07-07
09:00
TAK
115 ZP/49/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-07-10
09:00
TAK
116 ZP/47/2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach w budynku Collegium Biomedicum oraz w budynku przy ul. Tuwima 15 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-07-17
09:00
TAK
117 II+_6/2017 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym - rehabilitacja Usługa poza PZP 2017-06-28
09:00
TAK
118 II+_5/2017 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym - stomatologia Usługa poza PZP 2017-06-28
09:00
TAK
119 II+_1/2017 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym - dietetyka Usługa poza PZP 2017-06-28
09:00
TAK
120 II+_3/2017 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym - enzymologia Usługa poza PZP 2017-06-28
09:00
TAK
121 II+_2/2017 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym - farmacja Usługa poza PZP 2017-06-28
09:00
TAK
122 II+_4/2017 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym - nefrologia Usługa poza PZP 2017-06-28
09:00
TAK
123 ZP/45/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-07-19
09:00
TAK
124 ZP/46/2017 Budowa Centrum Sportowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-06-29
09:00
TAK
125 ZP/42/2017 Wykonanie remontu pomieszczeń (3 pakiety) na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-06-26
09:00
TAK
126 ZP/41/2017 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-07-06
09:00
TAK
127 ZP/43/2017 Dostawa sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-06-19
09:00
TAK
128 ZP/44/2017 Dostawa sprzętu AGD ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-06-14
09:00
TAK
129 ZP/40/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-07-03
09:00
TAK
130 ZP/39/2017 Dostawa mebli dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-06-01
09:00
TAK
131 ZP/36/2017 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-06-26
09:00
TAK
132 ZP/37/2017 Dostawa systemu mikrodysekcji laserowej dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-06-23
09:00
TAK
133 ZP/38/2017 Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży medycznej i ochronnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-05-29
09:00
TAK
134 ZP/31/2017 usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów na kierunku lekarskim, 3 letni program studiów na kierunku pielęgniarstwo - prowadzonych w języku angielskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Usługa Przetarg nieograniczony 2017-06-19
09:00
TAK
135 ZP/29/2017 Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-05-26
09:00
TAK
136 ZP/35/2017 Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych z zakresu immunologii i transplantologii klinicznej Usługa Przetarg nieograniczony 2017-05-19
09:00
TAK
137 ZP/33/2017 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - LATO 2017 ujęta w 3 pakietach. Usługa Przetarg nieograniczony 2017-05-15
09:00
TAK
138 ZP/34/2017 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki po Kastylii i Walencji Usługa Przetarg nieograniczony 2017-05-18
09:00
TAK
139 ZP/32/2017 Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-05-19
09:00
TAK
140 ZP/30/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-05-05
09:00
TAK
141 ZP/28/2017 Dostawa sprzętu audiowizualnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-05-08
09:00
TAK
142 ZP/27/2017 Budowa Centrum Sportowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-05-19
09:00
TAK
143 ZP/26/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-05-22
09:00
TAK
144 ZP/23/2017 Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja systemów wentylacji z wykorzystaniem chłodu i odzysku ciepła, automatyka wentylacji Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-05-05
09:00
TAK
145 ZP/24/2017 Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-05-04
09:00
TAK
146 ZP/25/2017 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki po Kastylii i Andaluzji dla pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2017-04-25
09:00
TAK
147 ZP/22/2017 usługa zorganizowania i przeprowadzenia wycieczek dla pracowników, emerytów i rencistów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - 4 pakiety. Usługa Przetarg nieograniczony 2017-04-11
09:00
TAK
148 ZP/21/2017 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-04-14
09:00
TAK
149 ZP/19/2017 Dostawa sprzętu AGD ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-04-07
09:00
TAK
150 ZP/18/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-04-04
09:00
TAK
151 ZP/17/2017 Dostawa mebli dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-03-23
09:00
TAK
152 ZP/15/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-03-24
09:00
TAK
153 ZP/16/2017 Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł i foteli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-03-17
09:00
TAK
154 ZP/14/2017 Wykonanie sukcesywnej usługi badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Usługa Przetarg nieograniczony 2017-03-14
09:00
TAK
155 ZP/10/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-03-10
09:00
TAK
156 KAP/6/2017 dostawa urządzenia do zbierania kondensatu wydychanego powietrza Dostawa poza PZP 2017-03-06
10:00
TAK
157 ZP/13/2017 Dostawa sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-02-28
09:00
TAK
158 ZP/12/2017 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-03-17
09:00
TAK
159 ZP/5/2017 Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2017-03-20
09:00
TAK
160 ZP/8/2017 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2017-03-10
09:00
TAK
161 ZP/4/2017 Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych Dostawa Zapytanie o cenę 2017-01-30
09:00
TAK
162 ZP/11/2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach Zakładu Protetyki Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2017-02-21
09:00
TAK
163 ZP/7/2017 Realizacja i organizacja badań terenowych na reprezentatywnej próbie 3000 osób w wieku powyżej 65 lat Usługa Przetarg nieograniczony 2017-02-10
09:00
TAK
164 ZP/9/2017 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego sprzętu medycznego, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych (2 pakiety) dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-02-07
09:00
TAK
165 9/Moltest/ konkurs na stanowisko konsultanta ds. edukacji i promocji badań przesiewowych raka płuc Usługa poza PZP 2017-01-30
12:00
TAK
166 ZP/6/2017 dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-01-31
09:00
TAK
167 ZP/1/2017 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-01-23
09:00
TAK
168 ZP/2/2017 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i emerytów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2017-01-24
09:00
TAK
169 ZP/3/2017 Dostawa modeli anatomicznych i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-01-19
09:00
TAK
170 ZP/104/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-01-12
09:00
TAK
171 ZP/103/2016 Dostawa , montaż i uruchomienie klinicznych stanowisk symulacyjnych Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-02-03
09:00
TAK
172 8/Moltest/2016 konkurs na stanowisko koordynatora radiologicznego Usługa poza PZP 2017-01-02
12:00
TAK
173 ZP/102/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-12-29
09:00
TAK
174 ZP/99/2016 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2016-12-07
09:00
TAK
175 ZP/100/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 3 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-12-14
09:00
TAK
176 7/Moltest/2016 Konkurs na stanowisko pielęgniarki/technika Usługa poza PZP 2016-12-09
12:00
TAK
177 ZP/97/2016 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy Dostawa Przetarg nieograniczony 2017-01-17
09:00
TAK
178 ZP/98/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-12-02
09:00
TAK
179 ZP/95/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-25
09:00
TAK
180 ZP/94/2016 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2016-11-14
09:00
TAK
181 ZP/87/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-21
09:00
TAK
182 ZP/91/2016 Dostawa wyposażenia medycznego Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego cz. II Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-12-05
09:00
TAK
183 ZP/92/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-08
09:00
TAK
184 ZP/93/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-10
09:00
TAK
185 ZP/90/2016 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2016-11-09
09:00
TAK
186 ZP/88/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-02
09:00
TAK
187 ZP/89/2016 Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych oraz tapczanów w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-10-31
09:00
TAK
188 ZP/85/2016 Dostawa wyposażenia medycznego Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-12-09
09:00
TAK
189 ZP/82/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-23
09:00
TAK
190 ZP/86/2016 Dostawa sprzętu multimedialnego ujętego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-10-31
09:00
TAK
191 ZP/84/2016 Dostawa chirurgicznego symulatora anatomicznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-10-26
09:00
TAK
192 ZP/83/2016 Dostawa i montaż automatyki zawiadującej przestrzenią niskich temperatur repozytorium z jednostką mrożącą w ramach realizowanej inwestycji pn.: "Platforma analizy badań obrazowych komórek i tkanek w biobankowaniu klinicznym”. Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-10-14
09:00
TAK
193 ZP/80/2016 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-10-26
09:00
TAK
194 ZP/81/2016 Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2016-10-03
09:00
TAK
195 ZP/77/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-04
09:00
TAK
196 ZP/78/2016 Dostawa kompleksowego systemu rejestracji symulacji medycznych dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-04
09:00
TAK
197 ZP/79/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-10-03
09:00
TAK
198 ZP/76/2016 Dostawa sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-11-07
09:00
TAK
199 ZP/75/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-09-15
09:00
TAK
200 ZP/74/2016 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych, szaf metalowych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-09-15
09:00
TAK
201 ZP/73/2016 Roboty malarskie pomieszczeń Domu Studenta nr 1 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-09-08
09:00
TAK
202 ZP/72/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-08-10
09:00
TAK
203 ZP/70/2016 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Collegium Biomedicum Usługa Przetarg nieograniczony 2016-08-08
09:00
TAK
204 ZP/71/2016 Dostawa kozetek lekarskich dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-08-05
09:00
TAK
205 ZP/69/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-09-05
09:00
TAK
206 ZP/68/2016 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-09-01
09:00
TAK
207 ZP/67/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-28
09:00
TAK
208 ZP/65/2016 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-21
09:00
TAK
209 ZP/66/2016 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł ujętych w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-26
09:00
TAK
210 ZP/60/2016 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Studenta nr 1 blok A, B i C w Gdańsku przy ul. Dębowej 9 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-07-27
09:00
TAK
211 ZP/64/2016 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla jednostek organizacyjnych GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-08-19
09:00
TAK
212 ZP/63/2016 Dostawa, montaż oraz modernizacja systemu AV Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-15
09:00
TAK
213 6/Moltest/2016 Ogłoszenie o udzielenym zamówieniu na stanowisko pielęgniarki/technika do weryfikacji wywiadu Usługa poza PZP 2016-07-13
12:00
TAK
214 ZP/62/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-14
09:00
TAK
215 ZP/61/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-15
09:00
TAK
216 ZP/58/2016 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-08-11
09:00
TAK
217 DWZ627/2/2016 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Usługa poza PZP 2016-07-27
15:00
TAK
218 ZP/59/2016 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-08
09:00
TAK
219 ZP/57/2016 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych, biurowych oraz krzeseł Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-29
09:00
TAK
220 ZP/56/2016 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-24
09:00
TAK
221 ZP/54/2016 Wykonanie przebudowy Domu Studenta nr 2 blok C Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-07-01
09:00
TAK
222 ZP/55/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-23
09:00
TAK
223 ZP/52/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-20
09:00
TAK
224 ZP/53/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-21
09:00
TAK
225 ZP/49/2016 Dostawa wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – część II (4 pakiety) Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-18
09:00
TAK
226 ZP/50/2016 Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych i medycznych oraz suchego lodu do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-17
09:00
TAK
227 ZP/48/2016 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-19
09:00
TAK
228 5/Moltest/2016 Ogłoszenie o udzielenym zamówieniu na usługę konsultacji lekarskich Usługa poza PZP 2016-06-14
12:00
TAK
229 ZP/46/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-16
09:00
TAK
230 ZP/47/2016 Dostawa systemu obrazowania ultrasonograficznego do badań przedklinicznych na małych gryzoniach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-10
09:00
TAK
231 ZP/44/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-14
00:00
TAK
232 ZP/45/2016 Roboty ogólnobudowlane pomieszczeń laboratoryjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-06-17
09:00
TAK
233 ZP/43/2016 Wykonanie remontu pomieszczeń Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-06-20
09:00
TAK
234 ZP/39/2016 Dostawa wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – część I (9 pakietów) Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-07-15
09:00
TAK
235 ZP/38/2016 Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-06-29
09:00
TAK
236 ZP/41/2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek ujętych w 2 pakietach Usługa Przetarg nieograniczony 2016-06-01
09:00
TAK
237 ZP/33/2016 Sukcesywna dostawa materiałów metalowych Dostawa Zapytanie o cenę 2016-05-19
09:00
TAK
238 DWZ627/1/2016 Założenia modelu kompleksowej opieki senioralnej na terenie wybranych obszarów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych oraz ich niezbędnej integracji Usługa poza PZP 2016-05-30
15:00
NIE
239 ZP/40/2016 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-31
09:00
TAK
240 ZP/36/2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu letniego dla dzieci i młodzieży Usługa Przetarg nieograniczony 2016-05-23
09:00
TAK
241 ZP/37/2016 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-05-31
09:00
TAK
242 ZP/34/2016 Wykonanie przebudowy Domu Studenta nr 2 blok C Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-06-01
09:00
TAK
243 ZP/35/2016 Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-20
09:00
TAK
244 ZP/32/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-18
09:00
TAK
245 ZP/31/2016 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł ujętych w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-16
09:00
TAK
246 ZP/30/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-18
09:00
TAK
247 ZP/19/2016 Sukcesywna dostawa materiałów metalowych, elektrycznych i hydraulicznych Dostawa Zapytanie o cenę 2016-05-04
09:00
TAK
248 ZP/23/2016 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-25
09:00
TAK
249 ZP/26/2016 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-25
09:00
TAK
250 ZP/24/2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci Usługa Przetarg nieograniczony 2016-04-29
10:00
TAK
251 ZP/29/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-26
09:00
TAK
252 ZP/28/2016 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-28
09:00
TAK
253 ZP/25/2016 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-04-29
09:00
TAK
254 ZP/27/2016 Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz odzieży i obuwia ochronnego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-05-10
09:00
TAK
255 ZP/22/2016 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-21
09:00
TAK
256 ZP/21/2016 Dostawa wytrząsarki typu Vortex Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-27
09:00
TAK
257 ZP/20/2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek ujętych w 3 pakietach Usługa Przetarg nieograniczony 2016-04-25
09:00
TAK
258 ZP/18/2016 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-04-25
09:00
TAK
259 ZP/17/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-12
09:00
TAK
260 ZP/16/2016 Sukcesywna dostawa preparatu Rytuksymab dla potrzeb Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-11
09:00
TAK
261 ZP/10/2016 Usługa pobierania krwi oraz wykonywania badań niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca Usługa Przetarg nieograniczony 2016-05-23
09:00
TAK
262 ZP/15/2016 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł dla potrzeb Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-04
09:00
TAK
263 ZP/14/2016 Dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas z wyposażeniem Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-04-26
09:00
TAK
264 ZP/13/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-03-23
09:00
TAK
265 ZP/11/2016 Dostawa krzeseł do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-03-15
09:00
TAK
266 4/Moltest/2016 Ogłoszenie o udzielenym zamówieniu na stanowisko pielęgniarki Usługa poza PZP 2016-03-11
12:00
TAK
267 3/Moltest/2016 Ogłoszenie o udzielenym zamówieniu na stanowisko technika laboratoryjnego Usługa poza PZP 2016-03-11
12:00
TAK
268 2/Moltest/2016 Ogłoszenie o udzielenym zamówieniu na stanowisko pielęgniarki/technika Usługa poza PZP 2016-03-11
12:00
TAK
269 ZP/12/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-03-10
09:00
TAK
270 1/SOP/2016 Przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach II konkursu Programu Badań Stosowanych Usługa poza PZP 2016-03-07
14:00
TAK
271 ZP/9/2016 Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap 1 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-04-22
09:00
TAK
272 ZP/8/2016 Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku głównym i laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego GUMed Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-03-04
09:00
TAK
273 ZP/7/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-02-19
09:00
TAK
274 ZP/3/2016 Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2016-01-20
09:00
TAK
275 ZP/6/2016 System do granulacji, ekstruzji i sferonizacji w skali laboratoryjnej Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-01-29
09:00
TAK
276 ZP/5/2016 Dostawa rejestratora holterowskiego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-01-29
09:00
TAK
277 ZP/2/2016 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w 2 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-02-23
09:00
TAK
278 ZP/4/2016 Dostawa oprogramowania do prowadzenia obserwacji śródsennych wraz z zestawem komputerowymdla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-01-21
09:00
TAK
279 ZP/1/2016 Świadczenia usług sportowo rekreacyjnych dla pracowników i emerytów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2016-01-18
09:00
TAK
280 ZP/98/2015 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Żywienia Klinicznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2016-01-05
09:00
TAK
281 ZP/97/2015 System do granulacji, ekstruzji i sferonizacji w skali laboratoryjnej Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-12-22
09:00
TAK
282 ZP/96/2015 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego w 2 pakietach dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – (ZIMA 2016). Usługa Przetarg nieograniczony 2015-12-18
09:00
TAK
283 ZP/88/2015 Usługa rekrutacji studentów Usługa Przetarg nieograniczony 2016-01-22
09:00
TAK
284 ZP/93/2015 Zredagowanie, druk i dystrybucja czasopisma „Gazeta AMG” Usługa Przetarg nieograniczony 2015-12-21
09:00
TAK
285 ZP/95/2015 Dostawa laboratoryjnej wagi przenośnej dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-12-11
09:00
TAK
286 ZP/92/2015 Dostawa przenośnego detektora naczyniowego do badania żył i tętnic dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-12-09
09:00
TAK
287 ZP/91/2015 Dostawa mikroskopu świetlnego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-12-08
09:00
TAK
288 ZP/87/2015 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, laboratoryjnych i do biologii molekularnej oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 3 pakietach przeznaczonych do działalności dydaktyc Dostawa Przetarg nieograniczony 2016-01-08
09:00
TAK
289 ZP/90/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-12-01
09:00
TAK
290 ZP/89/2015 Dostawa bloków grzejnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-11-30
09:00
TAK
291 ZP/84/2015 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2015-11-13
09:00
TAK
292 ZP/86/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-11-27
09:00
TAK
293 ZP/82/2015 sukcesywna dostawa chemii gospodarczej do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta Dostawa Zapytanie o cenę 2015-11-06
09:00
TAK
294 ZP/85/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-11-18
09:00
TAK
295 ZP/81/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-11-19
09:00
TAK
296 ZP/83/2015 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-12-15
09:00
TAK
297 ZP/79/2015 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-30
09:00
TAK
298 ZP/78/2015 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Histologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-23
09:00
TAK
299 ZP/76/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-19
09:00
TAK
300 ZP/77/2015 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł ujętych w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-16
09:00
TAK
301 ZP/75/2015 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-10-23
09:00
TAK
302 ZP/73/2015 Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego ujętego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-11-10
00:00
TAK
303 ZP/74/2015 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i jednorazowego sprzętu medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-12
09:00
TAK
304 ZP/72/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-01
09:00
TAK
305 ZP/71/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-29
09:00
TAK
306 ZP/70/2015 Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-25
09:00
TAK
307 ZP/68/2015 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i jednorazowego sprzętu medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-25
09:00
TAK
308 ZP/67/2015 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2016 Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-10-20
09:00
TAK
309 ZP/69/2015 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-22
09:00
TAK
310 ZP/66/2015 Dostawa zestawu serwerów w kasecie z macierzą dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-16
09:00
TAK
311 ZP/65/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-11
09:00
TAK
312 ZP/64/2015 Dostawa krzeseł ujętych w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-08-07
09:00
TAK
313 ZP/63/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-03
09:00
TAK
314 ZP/62/2015 Dostawa odzieży dla studentów Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-08-28
09:00
TAK
315 ZP/58/2015 Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap I „stan zero” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-10-19
09:00
TAK
316 ZP/61/2015 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-08-21
09:00
TAK
317 ZP/60/2015 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-18
09:00
TAK
318 ZP/59/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-08-11
09:00
TAK
319 ZP/56/2015 Dostawa systemu mikroskopii konfokalnej do Zakładu Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-09-01
09:00
TAK
320 ZP/57/2015 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu użytkowego byłej pralni, ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-08-13
09:00
TAK
321 ZP/55/2015 Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach budynku głównego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-08-06
09:00
TAK
322 ZP/54/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-07-29
09:00
TAK
323 ZP/52/2015 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 10 pakietach przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla potrzeb jednoste Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-08-26
09:00
TAK
324 ZP/51/2015 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach Dziekanatu w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-07-30
09:00
TAK
325 ZP/53/2015 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł w 2 pakietach do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-07-23
09:00
TAK
326 ZP/49/2015 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-08-18
09:00
TAK
327 ZP/50/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-07-17
09:00
TAK
328 2/SOP/2015 Zapytanie ofertowe Usługa poza PZP 2015-07-20
10:00
TAK
329 ZP/47/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-07-15
09:00
TAK
330 ZP/46/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-07-03
09:00
TAK
331 ZP/45/2015 Wykonanie remontu pomieszczeń Domu Studenta nr 1 blok „A” w Gdańsku przy ul. Dębowej 9 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-07-10
09:00
TAK
332 ZP/44/2015 Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z montażem węzła cieplnego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-07-06
09:00
TAK
333 ZP/43/2015 Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych i medycznych oraz suchego lodu do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-06-25
09:00
TAK
334 ZP/42/2015 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-06-25
09:00
TAK
335 ZP/40/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-06-22
09:00
TAK
336 ZP/39/2015 Sukcesywna dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-06-19
09:00
TAK
337 ZP/38/2015 Dostawa systemu mikroskopii konfokalnej do Zakładu Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-07-20
09:00
TAK
338 ZP/37/2015 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z instalacjami chłodniczo-wentylacyjnymi w pomieszczeniu chłodni budynku Biobanku Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-06-18
09:00
TAK
339 ZP/35/2015 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-06-16
09:00
TAK
340 ZP/36/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-06-10
09:00
TAK
341 ZP/34/2015 Usługa pakowania i dystrybucji materiałów edukacyjnych Usługa Przetarg nieograniczony 2015-07-07
09:00
TAK
342 ZP/23/2015 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-28
09:00
TAK
343 ZP/33/2015 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki po Sycylii dla pracowników GUMed Usługa Przetarg nieograniczony 2015-05-26
09:00
TAK
344 ZP/31/2015 Dostawa i montaż wyposażenia magazynu - chłodni materiału biologicznego w ramach realizowanej inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza badawczego Centralnego Biobanku" Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-06-23
09:00
TAK
345 ZP/32/2015 Sukcesywna dostawa materiałów metalowych, elektrycznych i hydraulicznych do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-21
09:00
TAK
346 ZP/30/2015 Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz ochronnego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-19
09:00
TAK
347 ZP/29/2015 Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci Usługa Przetarg nieograniczony 2015-05-18
09:00
TAK
348 ZP/28/2015 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł w 2 pakietach do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-13
09:00
TAK
349 ZP/27/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-07
09:00
TAK
350 ZP/26/2015 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-05
09:00
TAK
351 ZP/25/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-04-23
09:00
TAK
352 ZP/21/2015 Usługa rekrutacji studentów Usługa Przetarg nieograniczony 2015-04-17
09:00
TAK
353 ZP/22/2015 Dostawa i montaż wyposażenia magazynu - chłodni materiału biologicznego w ramach realizowanej inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza badawczego Centralnego Biobanku" Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-05-11
09:00
TAK
354 ZP/20/2015 Ochrona mienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2015-04-15
09:00
TAK
355 ZP/19/2015 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń Katedry i Zakładu Bromatologii oraz Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego GUMed Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-04-09
09:00
TAK
356 ZP/18/2015 Zorganizowanie i przeprowadzenia wycieczki turystyczno-krajoznawczej – 2 pakiety. Usługa Przetarg nieograniczony 2015-03-26
09:00
TAK
357 ZP/17/2015 Dostawa odzieży medycznej do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-03-23
09:00
TAK
358 ZP/15/2015 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł i foteli w 2 pakietach do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-03-17
09:00
TAK
359 ZP/16/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-03-17
09:00
TAK
360 ZP/12/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-03-02
09:00
TAK
361 ZP/11/2015 Dostawa odzieży dla studentów Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-02-18
09:00
TAK
362 ZP/10/2015 Świadczenia usług sportowo rekreacyjnych dla pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-02-13
09:00
TAK
363 ZP/9/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-02-11
09:00
TAK
364 ZP/8/2015 Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł w 2 pakietach do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-02-12
09:00
TAK
365 ZP/7/2015 Sukcesywna dostawa preparatu Rytuksymab dla potrzeb Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-02-06
09:00
TAK
366 ZP/6/2015 Budowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-02-04
09:00
TAK
367 ZP/5/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-01-28
09:00
TAK
368 ZP/2/2015 Świadczenia usług sportowo rekreacyjnych dla pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2015-01-23
09:00
TAK
369 ZP/1/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dostawa Przetarg nieograniczony 2015-01-20
09:00
TAK
370 ZP/146/2014 Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji im towarzyszących w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2014-12-30
09:00
TAK
371 1/DN/2014 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNETRZNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ PRZEZ JEDNOSTKI OTRZYMUJACE DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ Usługa poza PZP 2015-01-15
10:00
TAK
372 ZP/141/2014 Budowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2015-01-16
09:00
TAK
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja