Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/110/2020
Tytuł Przeniesienie kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia archiwum
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia archiwum oraz przeniesienie instalacji gazów medycznych na elewację budynku należącego do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, przy ul. Dębowej 25.

2.    Zakres rzeczowy obejmuje roboty sanitarne budowlane oraz elektryczne.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja (załącznik nr 3) na którą składają się następujące dokumenty:

a.      Przedmiar1,

b.      Przedmiar 2

c.      Projekt 1,

d.      Projekt 2,

e.      specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

f.        wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-06
Termin składania ofert 2020-11-24 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-01
Powrót do listy