Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Wersja PDF

Zamówienia poza PZP


Lp. Numer Tytuł Typ Tryb Termin Status
1 TKG/TGT/2/2019 Sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caravelle, Transporter T5 SPRZEDAŻ poza PZP 2019-04-12
14:00
opublikowany
2 1/OPUS15/2019 Usługa rekrutacji na stanowiska analityków projektu pt. „Dwufunkcyjne kompozyty krzemionkowe dla tkanki kostnej – potencjalne znaczenie terapeutyczne i regeneracyjne” Usługa poza PZP 2019-03-21
15:30
opublikowany
3 TKG/TGT/1/2019 OGŁOSZENIE - sprzedaż samochodu osobowego SPRZEDAŻ Sprzedaż 2019-03-15
14:00
zakończony
4 3/STUB/2019 usługa przeprowadzenia analizy potencjału naukowo-badawczego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie materiału merytorycznego do portfolio naukowo-badawczego Uczelni Usługa poza PZP 2019-03-06
15:30
zakończony
5 2/STUB/2019 Przeprowadzenie analizy potencjału naukowo-badawczego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opracowanie benchmarku krajowego i międzynarodowego Uczelni Usługa poza PZP 2019-03-06
15:30
zakończony
6 TKB/1/ekspertyza/2019 wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej attyki budynku wysokiego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Usługa poza PZP 2019-02-28
15:30
zakończony
7 1/STUB/2019 Przeprowadzenia analizy potencjału naukowo-badawczego GUMed, opracowanie benchmarku krajowego i międzynarodowego oraz wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie materiału merytorycznego do portfolio naukowo-badawczego Uczelni Usługa poza PZP 2019-02-20
15:30
zakończony
8 2/KADRY2019 Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu umiejętności wykorzystania w dietetyce zaawansowanych metod statystycznych Usługa poza PZP 2019-02-05
15:30
zakończony
9 2/WCKA/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2019-01-29
15:30
zakończony
10 1/KADRY/2019 Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności wykorzystania Bazy Informacji Medycznej Usługa poza PZP 2019-01-25
15:30
zakończony
11 ZP/4/2019 Dostawa zmontowanych mebli dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa negocjacje bez ogłoszenia 2019-01-11
14:00
zakończony
12 1/WCKA/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2019-01-11
15:30
zakończony
13 2/CGG/2018 Rekrutacja na stanowiska wykładowców Usługa poza PZP 2019-01-07
15:30
zakończony
14 3/STUB/2018 Usługa przeprowadzenia analizy procesów administracyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2019-01-03
15:30
zakończony
15 2/STUB/2018 Usługa opracowania strategii komunikacji wizualnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2018-12-28
15:30
zakończony
16 1/WCKA/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2018-12-27
15:30
zakończony
17 ZTT/audyt/2018 wykonanie audytów ex-post dla budynków użyteczności publicznej Usługa poza PZP 2019-01-03
11:00
zakończony
18 II+_13/2018 Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych Usługa poza PZP 2018-12-20
15:30
zakończony
19 1/SDChC/2018 Opracowanie programów zajęć fakultatywnych w formie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na studiach doktoranckich Usługa poza PZP 2018-12-17
15:30
zakończony
20 1/STUB/2018 Usługa przygotowania, przeprowadzenia i opracowania wyników badań ankietowych o charakterze ilościowym i jakościowym Usługa poza PZP 2018-12-14
15:30
zakończony
21 3/EIT/2018 Zakup i dostarczenie 3 sztuk voucherów (talonów) na książki i materiały edukacyjne Dostawa poza PZP 2018-11-26
15:30
zakończony
22 II+_12/2018 Analiza statystyczna wyników badań Usługa poza PZP 2018-11-16
09:00
zakończony
23 II+_11/2018 Uzyskanie dostępu do bazy informacji patentowych na okres 12 miesięcy Usługa poza PZP 2018-11-13
12:00
zakończony
24 2/PolSenior2/2018 usługa utworzenia, instalacji oraz serwisu struktury zanonimizowanej bazy danych elektronicznego rekordu respondenta Usługa poza PZP 2018-11-13
09:00
zakończony
25 II+_10/2018 Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych Usługa poza PZP 2018-11-05
15:30
zakończony
26 1/PolSenior2/2018 Rekrutacja na stanowisko konsultanta projektu PolSenior 2 Usługa poza PZP 2018-10-31
15:30
zakończony
27 II+ 9/2018 Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania materiału tkankowego. Usługa poza PZP 2018-10-23
09:00
zakończony
28 1/CGG/2018 Zapytanie ofertowe na usługę rekrutacji na stanowiska wykładowców Usługa poza PZP 2018-10-22
15:30
zakończony
29 1/EIT/2018 Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu tworzenia biznesplanu. Usługa poza PZP 2018-10-19
15:30
zakończony
30 II+_8/2018 Usługa polegająca na wykonaniu profilowania ekspresji 20 miRNA Usługa poza PZP 2018-10-16
15:00
zakończony
31 12/MOLTEST/2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego Projektu „MOLTEST BIS" Usługa poza PZP 2018-10-15
15:30
zakończony
32 7/POWER/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi hotelarskiej Usługa poza PZP 2018-10-10
15:30
opublikowany
33 6/POWER/2018 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawa posiłków Usługa poza PZP 2018-10-04
15:30
zakończony
34 II+_7/2018 Sprawdzenie kompatybilności materiałów użytych do produkcji prototypu, jego optymalizacja, połączona z testami in vitro oraz wyprodukowanie prototypów gotowych do klinicznego testowania Usługa poza PZP 2018-09-26
09:00
zakończony
35 5/POWER/2018 rekrutacja na stanowiska wykładowców do realizacji zajęć na studiach podyplomowych Usługa poza PZP 2018-09-20
15:30
zakończony
36 BP/333/2018 Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera do projektu konkursowego PO WER w celu wspólnej realizacji projektu KONKURS Konkurs 2018-10-10
09:00
opublikowany
37 11/MOLTEST/2018 Zapytanie ofertowe wykonania audytu zewnętrznego Projektu „MOLTEST BIS" Usługa poza PZP 2018-09-17
15:30
zakończony
38 KADRY/5/2018 Zapytanie ofertowe - Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu umiejętności przygotowania zaawansowanych prezentacji multimedialnych Usługa poza PZP 2018-09-10
15:30
zakończony
39 KADRY/4/2018 Zapytanie ofertowe - Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu umiejętności posługiwania się programami statystycznymi Usługa poza PZP 2018-09-10
15:30
zakończony
40 KADRY/3/2018 Zapytanie ofertowe - Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu umiejętności zastosowania platformy e-learningowej Moodle Usługa poza PZP 2018-09-10
15:30
zakończony
41 KADRY/2/2018 Zapytanie ofertowe - Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu podstawowych metod aktywizujących osoby uczące się. Usługa poza PZP 2018-09-10
15:30
zakończony
42 II+_6/2018 Szkolenie z zakresu wyceny technologii medycznych Usługa poza PZP 2018-08-24
15:00
zakończony
43 II+_5/2018 Wycena czterech technologii opartych na zgłoszeniach patentowych oraz materiałach dodatkowych udostępnionych przez Zamawiającego Usługa poza PZP 2018-07-30
09:00
zakończony
44 1/POWER-STAŻE/2018 Usługa przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy Usługa poza PZP 2018-06-22
15:00
zakończony
45 II+_4/2018 Usługa polegająca na wykonaniu prototypów urządzenia wykorzystywanego do biopsji tkanek miękkich Usługa poza PZP 2018-05-16
09:00
zakończony
46 II+ 3/2018 Wykonanie prototypów urządzenia medycznego. Usługa poza PZP 2018-04-11
09:00
zakończony
47 SRP/1/A/2018 wykonanie audytu zewnętrznego Usługa poza PZP 2018-04-13
15:00
zakończony
48 4/POWER/2018 ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ankieter Usługa poza PZP 2018-02-28
23:59
zakończony
49 3/POWER/2018 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ankieter Usługa poza PZP 2018-02-12
00:00
zakończony
50 ZTG/ST/2/2018 sprzedaż samochodu - Transporter T5 SPRZEDAŻ poza PZP 2018-02-14
14:00
zakończony
51 2/POWER/2018 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ds. obsługi badania ankietowego Usługa poza PZP 2018-01-26
23:59
zakończony
52 1/POWER/2018 Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko ankieter Usługa poza PZP 2018-01-26
23:59
zakończony
53 ZTG/ST/1/2018 sprzedaż samochodu - Transporter SPRZEDAŻ poza PZP 2018-01-31
14:00
zakończony
54 II+_2/2018 Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym Usługa poza PZP 2018-01-25
09:00
zakończony
55 II+_1/2018 Wykonanie prototypu oprzyrządowania medycznego Usługa poza PZP 2018-01-12
09:00
zakończony