Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Wersja PDF

Zamówienia poza PZP


Aktualna lista postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych znajduje się na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

Lp. Numer Tytuł Typ Tryb Termin Status
1 6/ZZ/2024 usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w języku angielskim dla studentów zagranicznych na temat kultury nigeryjskiej i kontynentu afrykańskiego wraz z pokazem i nauką gry na instrumentach afrykańskich Usługa poza PZP 2024-03-08
10:00
opublikowany
2 5/ZZ/2024 Zakup usługi przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji Usługa poza PZP 2024-03-01
09:00
opublikowany
3 2/ZZ/2024 Zakup usługi przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w ramach programu „Welcome to Poland”. Usługa poza PZP 2024-02-23
10:00
zakończony
4 GUM2024ZP0007 Świadczenie usług Monitora Badania Klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2024-02-06
09:00
opublikowany
5 1/KIB/GUMed/2024 Wykonanie ekspertyz techniczno-budowlanych oraz projektów naprawy elewacji budynku głównego oraz budynku wielofunkcyjnego MIMMiT w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 Usługa poza PZP 2024-02-09
15:00
zakończony
6 KIG.IGN.11/2023 Dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem Dostawa poza PZP 2023-12-28
11:00
zakończony
7 KIG.IGN.10/2023 Usługi w zakresie dezynsekcji, deratyzacji, usuwania gniazd owadów oraz innych gryzoni w obiektach i na terenach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-12-19
11:00
zakończony
8 83/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-18
10:00
zakończony
9 82/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-15
10:00
zakończony
10 81/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-11
10:00
zakończony
11 80/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-08
10:00
zakończony
12 79/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-08
10:00
zakończony
13 78/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-08
10:00
zakończony
14 77/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-08
10:00
zakończony
15 75/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-06
10:00
zakończony
16 74/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-12-06
10:00
zakończony
17 73/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-11-29
08:00
zakończony
18 KIG.IGN.8/2023 Usługa pralnicza zgodnie z zapotrzebowaniem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-12-01
11:00
zakończony
19 KIG.IGN.5/2023 Usługa wynajmu i okresowej wymiany mat w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-11-30
11:00
zakończony
20 70/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-11-24
08:00
zakończony
21 69/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-11-24
08:00
zakończony
22 68/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-11-24
08:00
zakończony
23 66/ZZ/2023 Świadczenie kompleksowej usługi hotelarskiej, gastronomicznej wraz z wynajmem sali konferencyjnej i sal szkoleniowych. Usługa poza PZP 2023-11-09
10:00
zakończony
24 64/ZZ/2023 Usługa przeprowadzenia kursów kardiologicznych. Usługa poza PZP 2023-11-06
10:00
zakończony
25 63/ZZ/2023 Kompleksowa obsługa techniczna 8 seminariów online dla nauczycieli akademickich. Usługa poza PZP 2023-11-03
10:00
zakończony
26 61/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-30
23:59
zakończony
27 60/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-30
23:59
zakończony
28 57/ZZ/2023 Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń. Usługa poza PZP 2023-10-27
10:00
zakończony
29 56/ZZ/2023 Zakup kompleksowej usługi na organizację konferencji 17-19.11.2023r. Usługa poza PZP 2023-10-27
12:00
zakończony
30 53/ZZ/2023 Usługa hotelarska dla uczestników kursów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w ramach projektu pt.: „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. Usługa poza PZP 2023-10-16
10:00
zakończony
31 42/ZZ/2023 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w formie gry symulacyjnej w zakresie doskonalenia oraz standaryzacji w procesach usługowych. Usługa poza PZP 2023-10-13
10:00
zakończony
32 52/ZZ/2023 Usługa cateringowa w formie kolacji dla 70 uczestników szkolenia w ramach realizowanego projektu pt.: „Europejski Program Chorób Rzadkich”. Usługa poza PZP 2023-10-11
10:00
zakończony
33 51/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
34 50/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
35 49/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
36 48/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
37 47/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
38 46/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
39 45/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-10-10
23:59
zakończony
40 GUM2023ZP0095 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym w ramach prowadzonego projektu Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-09-26
09:00
zakończony
41 43/ZZ/2023 Wybór usługi noclegu ze śniadaniem oraz transportu dla zaproszonych gości na międzynarodową konferencję pt. „Cykl Interdyscyplinarnych Konferencji Nauk o Zdrowiu pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa” Usługa poza PZP 2023-09-14
09:00
zakończony
42 GUM2023 ZP0089 Świadczenie usług Monitora Medycznego w zakresie 2 pakietów. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-09-04
09:00
zakończony
43 38/ZZ/2023 sukcesywna usługa sekwencjonowania Sangera produktów PCR w obu kierunkach z użyciem standardowych starterów z dodatkową usługą oczyszczania produktu PCR oraz usługa sekwencjonowania produktów MLPA. Usługa poza PZP 2023-08-31
10:00
zakończony
44 40/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-08-29
15:00
zakończony
45 39/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-08-29
15:00
zakończony
46 GUM2023 ZP0082 Usługa w zakresie analizy modyfikowalnych markerów proteomicznych ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-08-17
09:20
zakończony
47 37/ZZ/2023 Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursu „Kierowcy pojazdu uprzywilejowanego” . Usługa poza PZP 2023-08-08
10:00
zakończony
48 35/ZZ/2023 Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników kursów podyplomowych w zakresie kardiologii w ramach projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”. Usługa poza PZP 2023-07-28
10:00
zakończony
49 36/ZZ/2023 Świadczenie usługi cateringowej dla 160 uczestników kursów podyplomowych w zakresie kardiologii w ramach projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”. Usługa poza PZP 2023-07-28
10:00
zakończony
50 31/ZZ/2023 Zakup usługi cateringowej dla 160 uczestników kursów podyplomowych w zakresie kardiologii w ramach projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”. Usługa poza PZP 2023-07-25
10:00
zakończony
51 30/ZZ/2023 Zakup usługi hotelarskiej dla uczestników kursów podyplomowych w zakresie kardiologii w ramach projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”. Usługa poza PZP 2023-07-25
23:59
zakończony
52 34/ZZ/2023 Świadczenie usługi cateringowej dla 80 uczestników szkolenia w ramach realizowanego projektu pt.: „Europejski Program Chorób Rzadkich”. Usługa poza PZP 2023-07-20
10:00
zakończony
53 GUM2023 ZP0064 Świadczenie usługi opracowania, konfiguracji, dostarczenia i udostępnienia Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-07-12
09:00
zakończony
54 GUM2023ZP0062 Jednorazowa dostawa odczynników w ramach badania projektu „NCN SONATA 04-00903/09/355” Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-06-23
09:00
zakończony
55 GUM2023ZP0061 Jednorazowa dostawa odczynników w ramach badania projektu „Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-06-23
09:00
zakończony
56 23/ZZ/2023 Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników szkolenia Usługa poza PZP 2023-06-14
10:00
zakończony
57 GUM2023 ZP0048 Jednorazowa dostawa odczynników w ramach badania projektu „Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-06-13
09:00
zakończony
58 22/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-05-31
23:59
zakończony
59 21/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-05-29
23:59
zakończony
60 20/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-05-29
23:59
zakończony
61 19/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-05-29
23:59
zakończony
62 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien i powierzchni szklanych oraz daszków szklanych nad wejściami w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-05-25
10:00
zakończony
63 16/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-05-25
23:59
zakończony
64 17/ZZ/2023 Zakup usług dwóch mentorów do realizacji Programu mentoringowego dla Kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie do 07.09.2023r. Usługa poza PZP 2023-05-23
23:59
zakończony
65 15/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) Usługa poza PZP 2023-05-22
09:00
zakończony
66 14/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-05-22
09:00
zakończony
67 9/KIB/GUMed/2023 Wykonanie projektu wielobranżowego klatek schodowych zgodnie z ekspertyzą p.poż. dla Domów Studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę Usługa poza PZP 2023-05-09
15:00
zakończony
68 10/KIB/GUMed/2023 Wykonanie projektu rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej bytowej i hydrantowej wraz z dostosowaniem instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku nr 27 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-05-04
23:59
zakończony
69 12/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-04-28
23:59
zakończony
70 8/KIB/GUMed/2023 Wykonanie przeglądów okresowych i kominiarskich w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-04-21
15:00
zakończony
71 1/2023 Usługi pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie należącym do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-04-20
13:00
zakończony
72 11/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-04-17
09:00
zakończony
73 10/ZZ/2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 edycji dwudniowych szkoleń w zakresie profesjonalnej obsługi czytelnika dla pracowników bibliotek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego Usługa poza PZP 2023-04-18
10:00
zakończony
74 3/2023 Usługa mycia okien i powierzchni szklanych oraz daszków szklanych nad wejściami w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-04-18
10:00
zakończony
75 7/KIB/GUMed/2023 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej spekań w budynku DS-4 Usługa poza PZP 2023-04-12
10:00
zakończony
76 8/ZZ/2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 edycji dwudniowych szkoleń w zakresie profesjonalnej obsługi czytelnika dla pracowników bibliotek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Usługa poza PZP 2023-04-07
10:00
zakończony
77 6/KIB/GUMed/2023 wykonania przeglądów okresowych i kominiarskich w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-04-11
15:00
zakończony
78 5/KIB/GUMed/2023 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej spękań w budynku Domu Studenckiego nr 4 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-03-27
10:00
zakończony
79 7/ZZ/2023 Wybór prelegenta do przygotowania i przeprowadzenia warsztatu pt. „Successful strategy of commercialisation based on effective science and business collaboration” Usługa poza PZP 2023-03-21
23:59
zakończony
80 3/KIB/GUMed/2023 Wykonania projektu rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej bytowej i hydrantowej wraz z dostosowaniem instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku nr 27 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Usługa poza PZP 2023-03-20
23:59
zakończony
81 4/KIB/GUMed/2023 Wykonanie ekspertyzy technicznej Usługa poza PZP 2023-03-17
10:00
zakończony
82 GUM2023 ZP0014 Świadczenie usługi opracowania, konfiguracji, dostarczenia i udostępnienia Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2023-02-22
09:00
zakończony
83 2/KIB/GUMed/2023 Wykonanie projektu prac remontowych więźby dachowej, dachu i poddasza nad III piętrem budynku Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej Curie 3a. Usługa poza PZP 2023-02-27
15:00
zakończony
84 1/KIB/GUMed/2023 Wykonanie audytu energetycznego budynku głównego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b Usługa poza PZP 2023-02-27
15:30
zakończony
85 5/ZZ/2023 Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Usługa poza PZP 2023-01-31
10:00
zakończony
86 4/ZZ/2023 Wybór prelegenta do przygotowania i przeprowadzenia warsztatu Usługa poza PZP 2023-01-26
10:00
opublikowany
87 1/ZZ/2023 Wybór wykładowców zagranicznych i krajowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim i polskim dla doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2023-02-01
09:00
zakończony
88 3/ZZ/2023 Usługa koordynatora przesyłek międzynarodowych Usługa poza PZP 2023-01-19
10:00
zakończony
89 10/ZZ/2022 Wykonanie prototypu systemu: czujnika do oceny napięcia brzegów rany oraz platformy mocującej Usługa poza PZP 2023-01-12
10:00
zakończony
90 2/ZZ/2023 Wybór prelegenta do przygotowania i przeprowadzenia warsztatu (Część 1-5) w języku angielskim dla studentów/doktorantów i personelu Związku Uczelni Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska) Usługa poza PZP 2023-01-11
23:59
zakończony
91 11/ZZ/2022 Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Koordynatora międzynarodowych przesyłek materiału biologicznego pochodzących od pacjentów biorących udział w badaniu do Laboratorium Centralnego w Szwajcarii analizującego cfDNA (cel free DNA) Usługa poza PZP 2023-01-05
10:00
zakończony
92 1/2022 Zakup i dostawa kwiatów ciętych, bukietów okolicznościowych, ikeban oraz wieńców Dostawa poza PZP 2022-12-29
11:00
otwarcie ofert
93 GUM2022ZP0132 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-12-01
09:00
otwarcie ofert
94 8/KIB/GUMed/2022 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ustalenia przyczyny i sposobu usunięcia zawilgoceń na parterze budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2022-11-14
10:00
otwarcie ofert
95 GUM2022 ZP0125 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w zakresie 2 pakietów w ramach badań klinicznych Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-11-14
09:30
zakończony
96 6/ZZ/2022 Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu „wkładek KR” Usługa poza PZP 2022-11-02
10:00
zakończony
97 4/ZZ/2022 Usługa zaangażowania 1 wykładowcy do przeprowadzenia szkolenia dla statystów do roli pacjenta symulowanego Usługa poza PZP 2022-10-31
10:00
opublikowany
98 5/ZZ/2022 Jednorazowa dostawa w warunkach kontrolowanych, produktu leczniczego, zawiera-jącego w swoim składzie substancję czynną niwolumab Dostawa poza PZP 2022-10-31
10:00
zakończony
99 GUM2022ZP0113 Usługa wdrożenia przesyłu do niezależnej centralnej oceny i interpretacji w Laboratorium Centralnym oraz przesłanie maksymalnie 430 obrazów PET u chorych włączonych do niekomercyjnego badania klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-10-14
09:00
zakończony
100 2/ZZ/2022 Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje wykonawców: dwóch techników patomorfologii do realizacji usługi przygotowania materiału biologicznego z wykorzystaniem metod patomorfologicznych. Usługa poza PZP 2022-10-11
10:00
zakończony
101 GUM2022 ZP0103 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora dla badania POLSTS w ramach badania klinicznego. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-09-27
09:00
zakończony
102 GUM2022ZP0100 Świadczenie usług Koordynatora Badania Klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-09-20
09:00
zakończony
103 GUM2022ZP0088 Świadczenie usługi Głównego Badacza w Niekomercyjnym Badaniu Klinicznym Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-09-20
09:00
zakończony
104 GUM2022ZP0097 Kompleksowa usługa polegająca na etykietowaniu badanego produktu leczniczego zawierającego substancję aktywną Palbocyklib (BPL), zwolnieniu, magazynowaniu, dystrybucji do Ośrodków wskazanych przez Sponsora oraz utylizacji BPL w badaniu Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-09-19
09:00
zakończony
105 GUM2022ZP0095 Świadczenie usługi Monitora Badania Klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-09-09
09:00
zakończony
106 GUM2022ZP0091 Świadczenie usługi opracowania, konfiguracji, dostarczenia i udostępnienia Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS w 3 Pakietach. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-09-19
10:00
zakończony
107 GUM2022ZP0086 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-08-31
09:00
zakończony
108 2/MAB/2022 Usługa z zakresu promocji projektu: nagranie filmu promującego oprogramowanie do gromadzenia, zarządzania i przetwarzania danych o pacjentach, dawcach i materiale biologicznym – narzędzie IT Bio3P Usługa poza PZP 2022-08-19
10:00
zakończony
109 GUM2022ZP0080 Świadczenie usług Monitora Badania Klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-08-10
09:00
zakończony
110 GUM2022ZP0074 Świadczenie usług Koordynatora w Badaniu Klinicznym Niekomercyjnym Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-08-02
09:00
zakończony
111 GUM2022ZP0070 Świadczenie usług Koordynatora Badania Klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-07-21
09:00
zakończony
112 GUM2022ZP0058 Świadczenie usługi sekwencjonowania metodą nowej generacji (NGS) na platformie Illumina. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-07-15
09:00
zakończony
113 GUM2022 ZP0064 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-07-12
09:00
zakończony
114 GUM2022ZP0063 Świadczenie usług transportu produktów leczniczych Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-06-30
09:00
zakończony
115 1/MAB/2022 Zakup usług informatycznych wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych w Międzynarodowej Agendzie Laboratorium Medycyny 3P Usługa poza PZP 2022-06-24
10:00
zakończony
116 GUM2022 ZP0060 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-06-23
09:00
zakończony
117 GUM2022P0049 Usługa polegająca na zbieraniu i przygotowywaniu materiału biologicznego do badań naukowych w postaci prób krwi pełnej oraz fragmentów tkanek pooperacyjnych od pacjentów Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-06-03
09:00
zakończony
118 3/II_4.0/2022 Stworzenie aplikacji mobilnej dla chorych na nowotwory płuc (kompatybilnej z istniejącą wersję internetową), umieszczenie aplikacji w marketach AppStore oraz Google Play oraz wsparcie techniczne Usługa poza PZP 2022-04-27
10:00
zakończony
119 GUM2022 ZP0029 Świadczenie usług Monitora Medycznego w Badaniu Klinicznym Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-04-06
09:00
zakończony
120 GUM2022ZP0023 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach dwóch projektów Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-04-07
09:00
zakończony
121 GUM2022ZP0026 Świadczenie usług Project Managera w 2 pakietach Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-04-01
09:00
zakończony
122 GUM2022 ZP0025 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-04-01
09:00
zakończony
123 6/ABM/2022 Usługa Koordynatora Badania Klinicznego. Usługa poza PZP 2022-03-30
09:00
zakończony
124 4/KIB/2022 Wykonanie projektu prac remontowych więźby dachowej, dachu i poddasza nad III piętrem budynku Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2022-04-01
15:00
otwarcie ofert
125 GUM2022ZP0020 Świadczenie usługi Monitora Badania Klinicznego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-03-23
09:00
zakończony
126 5/ABM/2022 Usługa Koordynatora Badania Klinicznego Usługa poza PZP 2022-03-18
23:59
zakończony
127 GUM2022ZP0019 Świadczenie usług Project Managera w 2 pakietach Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-03-17
09:00
zakończony
128 4/ABM/2022 BADACZ IMMUNOLOG do realizacji usługi immunofenotypowania i oceny poziomu cytokin z materiału pacjentów oraz analiza danych Usługa poza PZP 2022-03-11
23:59
zakończony
129 2/NAWA/2022 Opracowanie koncepcji i realizacja kampanii PR w social mediach Usługa poza PZP 2022-03-07
10:00
zakończony
130 GUM2022ZP0013 Świadczenie usług Project Managera Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-03-08
09:00
zakończony
131 1/NAWA/2022 Opracowanie koncepcji i realizacja kampanii PR w social mediach Usługa poza PZP 2022-02-11
10:00
zakończony
132 KIE/01/2022 Prowadzenia serwisu systemu telekomunikacyjnego HiPath 4000 V5 produkcji Siemens Usługa poza PZP 2022-02-04
12:00
opublikowany
133 1/ABM/2022 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badań serologicznych krwi wraz z transportem próbek. Usługa poza PZP 2022-01-31
10:00
zakończony
134 2/KIB/GUMed/2022 Wykonanie kompleksowej koncepcji przebudowy Sali audytoryjnej B im. Michała Reichera w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2022-02-03
15:00
zakończony
135 1/KIB/GUMed/2022 Wykonanie projektu modernizacji holu wejściowego oraz głównej klatki schodowej wraz z dostosowaniem do zaleceń ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, oraz uzyskanie zmiany sposobu użytkowania budynku dla budynku nr 15 Usługa poza PZP 2022-02-02
15:00
zakończony
136 GUM2022ZP0002 Usługa sukcesywnego etykietowania, zwalniania oraz dystrybucji produktu leczniczego Brilique do 20 Ośrodków na terenie Polski Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2022-01-25
09:00
zakończony
137 1/II_4.0/2022 Wyprodukowanie 160 sztuk prototypów zestawu diagnostycznego na mocz do wykonywania jakościowego badania mikrobiologicznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią. Usługa poza PZP 2022-01-19
23:59
zakończony
138 3/KIG/2021 Świadczenie usług pralniczych na potrzeby jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta Usługa poza PZP 2022-01-05
15:00
zakończony
139 1/MATY/2021 Wynajem i okresowa wymiana mat wejściowych, wewnętrznych oraz mat antybakteryjnych (nano-maty) w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-12-28
14:00
zakończony
140 3/NAWA/2021 OPRACOWANIE KONCEPCJI I REALIZACJA KAMPANII PR W SOCIAL MEDIACH Usługa poza PZP 2021-12-28
10:00
zakończony
141 GUM2021 ZP0139 Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-12-15
09:00
zakończony
142 19/ABM/2021 usługa opracowania, wdrożenia i integracji Karty Obserwacji Klinicznej e-CRF Usługa poza PZP 2021-12-09
23:59
zakończony
143 DZA/I/2021 Dostawa modułowego systemu respirometrii wysokiej rozdzielczości (HRR). Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-12-10
09:00
zakończony
144 7/II_4.0/2021 Wykonanie projektów i prototypów urządzenia do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego wraz z zapewnieniem obsługi technicznej prototypów Usługa poza PZP 2021-11-19
10:00
zakończony
145 GUM2021ZP0121 Wdrożenie przesyłu do niezależnej centralnej oceny i interpretacji w Laboratorium Centralnym oraz przesłania zwrotnego wyników maksymalnie 640 obrazów PET u chorych włączonych do badania klinicznego. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-11-02
09:00
zakończony
146 8/MAB/2021 Zaangażowanie wykonawcy na stanowisko: specjalista bioinformatyk Usługa poza PZP 2021-10-28
10:00
zakończony
147 8/KIB/GUMed/2021 Przystosowanie schodów zewnętrznych i wykonanie pochylni zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych do sali wykładowej im. prof. Włodzimierza Mozołowskiego przy ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk Roboty budowlane poza PZP 2021-10-20
14:00
zakończony
148 7/MAB/2021 Zaangażowanie wykonawcy na stanowisko: specjalista bioinformatyk Usługa poza PZP 2021-10-20
10:00
zakończony
149 2/NAWA/2021 kompleksowa usługa realizacji wydarzeń (obsługa, usługa cateringowa, oprawa wydarzenia) Usługa poza PZP 2021-10-14
10:00
zakończony
150 GUM2021ZP0111 Wdrożenie przesyłu do niezależnej centralnej oceny i interpretacji w Laboratorium Centralnym oraz przesłania zwrotnego wyników maksymalnie 640 obrazów PET u chorych włączonych do badania klinicznego. Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-10-18
09:00
zakończony
151 GUM2021ZP0106 Sukcesywna kompleksowa usługa etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem produktu leczniczego Usługa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-10-05
09:00
zakończony
152 6/II_4.0/2021 Usługa stworzenia aplikacji mobilnej dla dzieci z zaparciami czynnościowymi oraz dla ich rodziców/opiekunów Usługa poza PZP 2021-09-22
10:00
zakończony
153 2/PROM/2021 Świadczenie usługi polegającej na stworzeniu listy influencerów. Usługa poza PZP 2021-09-20
10:00
zakończony
154 GUM2021ZP0104 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego do badań w ramach realizowanego projektu „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty – STROACT” Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-09-17
09:00
zakończony
155 RSA/1/2021 Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego Usługa poza PZP 2021-09-20
15:00
zakończony
156 22/ABM/2021 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-09-10
08:00
zakończony
157 5/CCP/2021 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej Usługa poza PZP 2021-09-06
10:00
zakończony
158 1/PROM/2021 świadczenie usługi polegającej na publikacji w krajach UE (poza Polską) 25 krótkich filmów Usługa poza PZP 2021-08-27
10:00
zakończony
159 GUM2021ZP0094 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego do badań w ramach realizowanego projektu „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty – STROACT” Nr umowy 2019/ABM/01/00084 Dostawa Zamówienie z dziedziny nauki 2021-08-23
08:00
zakończony
160 2/NAVA/2021 budowa bazy studentów, doktorantów i absolwentów w ramach realizowanego projektu „Gdańsk stolicą młodych naukowców” Usługa poza PZP 2021-08-18
00:00
opublikowany
161 18/ABM/2021 świadczenie usługi w zakresie analizy potrzeb, przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej Usługa poza PZP 2021-08-11
08:00
zakończony
162 21/ABM/2021 zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-07-23
08:00
zakończony
163 20/ABM/2021 Dostawa przesyłek medycznych (produkty lecznicze) wymagających kontrolowanych warunków przewozu Usługa poza PZP 2021-07-26
10:00
zakończony
164 7/KIB/GUMed/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem naprawczym fasad i świetlików budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku Usługa poza PZP 2021-07-20
15:00
zakończony
165 6/MAB/2021 Zakup usług informatycznych wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych do projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” Usługa poza PZP 2021-06-22
10:00
zakończony
166 7/MAB/2021 Zakup usługi koordynowania odbioru i przekazywania do analizy materiału badawczego na terenie Krakowa Usługa poza PZP 2021-06-22
10:00
zakończony
167 6/KIB/Gumed/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Społecznego Domu Studenckiego przy ul. Dębowej 7 , dz. nr 64/2 obręb 066 w Gdańsku Roboty budowlane poza PZP 2021-06-24
15:00
zakończony
168 5/KIB/GuMed/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem naprawczyn fasad i świetlików budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku Roboty budowlane poza PZP 2021-06-22
15:00
zakończony
169 17/ABM/2021 Świadczenie usługi w zakresie analizy potrzeb, przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem IWRS (ang. Interactive Web Response Usługa poza PZP 2021-06-18
08:00
zakończony
170 1/POWER-STAŻE/2021 Zakup usługi polegającej na obsłudze programu stażowego dla studentów kierunków Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne Usługa poza PZP 2021-06-16
10:00
zakończony
171 5/MAB/2021 Zakup usługi koordynowania odbioru i przekazywania do analizy materiału badawczego na terenie Krakowa Usługa poza PZP 2021-06-16
10:00
zakończony
172 3/CCP/2021 Świadczenie usługi kurierskiej w zakresie przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłek – materiału biologicznego Usługa poza PZP 2021-06-16
10:00
zakończony
173 4/CCP/2021 Świadczenie specjalistycznej usługi kurierskiej w zakresie przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłki – materiału biologicznego Usługa poza PZP 2021-06-11
10:00
zakończony
174 5/II_4.0/2021 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu i 30 sztuk „wkładek KR” do wewnątrzustnej terapii podciśnieniowej Usługa poza PZP 2021-06-02
14:00
zakończony
175 4/MAB/2021 Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) oraz analizy danych z mikromacierzy hybrydyzacyjnych Usługa poza PZP 2021-06-02
10:00
zakończony
176 1/POWER/5.2/2021 Usługa przeprowadzenia zajęć „Praktycy Praktykom” podczas studiów podyplomowych MBA w zakresie zdrowia Usługa poza PZP 2021-05-28
10:00
zakończony
177 2/NCBiR/2021 usługa realizacji prac z zakresu biostatystyki Usługa poza PZP 2021-05-19
10:00
zakończony
178 1/NCBiR/2021 Usługa realizacji prac z zakresu biostatystyki Usługa poza PZP 2021-05-19
10:00
zakończony
179 1/NL/2020 Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć naukowych oraz kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed” Usługa poza PZP 2021-05-10
23:59
opublikowany
180 16/ABM/2021 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-05-12
08:00
zakończony
181 4/KIB/GUMed/2021 Wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-05-14
15:00
zakończony
182 15/ABM/2021 Usługa opracowania, wdrożenia i integracji elektronicznej karty obserwacji klinicznej pacjenta (e-CRF) wraz pakietem usług IT Usługa poza PZP 2021-05-06
08:00
zakończony
183 14/ABM/2021 Usługa opracowania, wdrożenia i integracji elektronicznej karty obserwacji klinicznej pacjenta (e-CRF) wraz pakietem usług IT Usługa poza PZP 2021-05-06
08:00
zakończony
184 2/CCP/2021 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej Usługa poza PZP 2021-05-05
10:00
zakończony
185 3/MAB/2021 Zaangażowanie Wykonawcy na stanowisko: Koordynator odbierania i przekazywania do analizy materiału badawczego Usługa poza PZP 2021-05-04
08:00
zakończony
186 13/ABM/2021 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-04-30
08:00
zakończony
187 3/KIB/GUMed/2021 Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej stropów nad ostatnią kondygnacją oraz inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej więźby dachowej budynku Rektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a” Roboty budowlane poza PZP 2021-04-28
15:00
zakończony
188 4/II_4.0/2021 Stworzenie aplikacji internetowej służącej do monitorowania chorych na nowotwory płuc Usługa poza PZP 2021-04-26
10:00
zakończony
189 3/II_4.0/2021 Stworzenie aplikacji internetowej służącej do monitorowania chorych na nowotwory płuc. Usługa poza PZP 2021-04-26
10:00
zakończony
190 2/II_4.0/2021 Wykonanie prototypu i 30 sztuk „wkładek KR” do wewnątrzustnej terapii podciśnieniowej po zabiegach rekonstrukcji podniebienia u dzieci leczonych operacyjnie z powodu rozszczepu podniebienia Usługa poza PZP 2021-04-12
10:00
zakończony
191 1/CCP/2021 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu analiz biochemicznych krwi wraz z transportem próbek Usługa poza PZP 2021-04-02
08:00
zakończony
192 12/ABM/2021 Zakup usługi zarządzania danymi badania klinicznego Usługa poza PZP 2021-03-30
09:30
zakończony
193 1/II_4.0/2021 Wykonanie projektu wyrobu medycznego do analizy moczu, wyprodukowaniu 200 sztuk prototypów oraz przygotowanie opracowania określającego warunki certyfikacji produktu medycznego. Usługa poza PZP 2021-03-31
10:00
zakończony
194 11/ABM/2021 Transport materiału biologicznego (krew i surowica) wymagającego kontrolowanych warunków przewozu, z ośmiu ośrodków na terenie Polski do Gdańska Usługa poza PZP 2021-03-31
08:00
zakończony
195 ZTG/ST/3/2021 Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Crafter SPRZEDAŻ Sprzedaż 2021-03-31
14:00
zakończony
196 2/KIB/GUMed/2021 Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji oraz ekspertyzy technicznej stropów nad ostatnią kondygnacją oraz inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej więźby dachowej budynku Rektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a Usługa poza PZP 2021-03-26
15:00
zakończony
197 1/KIB/GUMed/2021 Wykonanie przeglądów okresowych i kominiarskich w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-03-23
15:00
zakończony
198 9/ABM/2021 Usługa wykonania, wdrożenia strony internetowej dla projektu pn. „ Ocena skuteczności stosowania metoprolu w zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a Usługa poza PZP 2021-03-12
23:59
zakończony
199 7/ABM/2021 Zakup usługi zarządzania danymi badania klinicznego Usługa poza PZP 2021-03-12
09:30
zakończony
200 6/ABM/2021 Zakup usługi Project Managera Usługa poza PZP 2021-03-12
09:30
zakończony
201 ZTG/ST/2/2021 Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Crafter SPRZEDAŻ poza PZP 2021-03-15
10:00
zakończony
202 10/ABM/2021 Zaangażowanie Specjalisty ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnym badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-03-10
08:00
zakończony
203 1/ABM/2021 Zaangażowanie Project Managera Projektu w ramach umowy cywilnoprawnej Usługa poza PZP 2021-03-10
08:00
zakończony
204 8/ABM/2021 Dostawa przesyłek medycznych Usługa poza PZP 2021-03-08
08:00
zakończony
205 2/MAB/2021 Zaangażowanie osoby w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisko Koordynator odbierania i przekazywania do analizy materiału badawczego Usługa poza PZP 2021-02-23
08:00
zakończony
206 5/ABM/2021 Zaangażowanie Specjalisty ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnym badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-02-23
08:00
zakończony
207 4/ABM/2021 Dostawa przesyłek medycznych (transport leków) wymagających kontrolowanych warunków przewozu na terenie Polski, wraz zapewnieniem odpowiednich opakowań transportowych dostosowanych do warunków transportu Dostawa poza PZP 2021-02-25
09:00
zakończony
208 1/MAB/2021 Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) do wykonania dzieła z zakresu prac badawczo-rozwojowych Usługa poza PZP 2021-02-18
10:00
zakończony
209 3/ABM/2021 Usługa wykonania, wdrożenia oraz administrowania (świadczenia usługi serwisu programowego) strony internetowej dla projektu pn. „Podwójna terapia przeciwzakrzepowa dabigatranem i tikagrelorem Usługa poza PZP 2021-02-17
10:00
zakończony
210 1/NAWA/2021 Usługa kursu zdalnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i nauczaniu się języka angielskiego Usługa poza PZP 2021-02-10
08:30
zakończony
211 2/ABM/2021 Zaangażowanie Specjalisty ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnym badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2021-02-08
08:00
zakończony
212 1/CTT/2021 Wybór kancelarii patentowej w celu kompleksowej obsługi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2021-02-01
10:30
zakończony
213 3/NAWA/2020 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i negocjacyjnych osób zarządzających zespołami” dla pracowników GUMed Usługa poza PZP 2020-12-28
23:59
zakończony
214 1/Erasmus+/2020 usługa realizacji filmu informacyjnego o uczelni „Medical University of Gdańsk - Guide Tour” Usługa poza PZP 2020-12-15
23:59
zakończony
215 11/ABM/2020 usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-16
10:00
zakończony
216 10/ABM/2020 Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-15
10:00
zakończony
217 9/ABM/2020 Sporządzenie dokumentacji oraz wyprodukowanie placebo w formie tabletki o przedłużonym uwalnianiu Usługa poza PZP 2020-12-11
10:00
zakończony
218 ZTG/ST/1/2020 Sprzedaż ciągnika SPRZEDAŻ Sprzedaż 2020-12-16
10:00
zakończony
219 7/ABM/2020 Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-08
10:00
zakończony
220 2/NAWA/2020 Usługa kursu zdalnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i nauczaniu się języka angielskiego przez osoby pracujące na co dzień z ze studentami obcokrajowcami oraz zagranicznymi gośćmi uczelni na poziomie C1 oraz B1 Usługa poza PZP 2020-12-07
09:30
zakończony
221 4/EIT/2020 Usługa szkoleniowa dla grupy 4- 7 pracowników Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2020-12-07
09:00
zakończony
222 6/ABM/2020 zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce Usługa poza PZP 2020-12-03
09:00
zakończony
223 8/ABM/2020 Zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego Usługa poza PZP 2020-11-30
15:00
zakończony
224 3/EIT/2020 Usługa szkoleniowa dla 15 uczestników warsztatów oraz konsultacje dla 3 uczestników. Warsztaty oraz konsultacje odbędą w ramach wydarzenia „EIT Health Innovation Days” Usługa poza PZP 2020-11-20
14:00
zakończony
225 4/PREFERABLE/2020 Usługa pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek krwi od pacjentek badania klinicznego EFFECT Usługa poza PZP 2020-11-16
09:00
zakończony
226 3/PREFERABLE/2020 Wykonanie usług fizjoterapeutycznych w ramach badań klinicznych EFFECT Usługa poza PZP 2020-11-16
09:00
zakończony
227 5/ABM/2020 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej wraz z modułem IWRS Usługa poza PZP 2020-11-12
09:00
zakończony
228 4/ABM/2020 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym Usługa poza PZP 2020-11-09
14:00
zakończony
229 1/PolSenior2/2020 Usługa organizacji, obsługi oraz przeprowadzenia 4 konferencji Usługa poza PZP 2020-11-09
09:30
zakończony
230 1/ABM/2020 Usługa opracowania, wdrożenia i integracji elektronicznej karty obserwacji klinicznej pacjenta ( e-CRF) wraz pakietem usług IT wspierających wymieniony system Usługa poza PZP 2020-11-06
14:00
zakończony
231 11/MAB/2020 Zakup usługi sukcesywnej analizy ekspresji genów do wykrywania polimorfizmów typu SNP przy użyciu mikromacierzy do genotypowania Usługa poza PZP 2020-11-03
15:30
zakończony
232 2/EIT/2020 Usługa szkoleniowa dla maksymalnie 52 uczestników warsztatów Usługa poza PZP 2020-10-14
14:30
zakończony
233 10/MAB/2020 Specjalista bioinformatyk Usługa poza PZP 2020-10-05
23:59
zakończony
234 1/EIT/2020 Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu projektowania wyrobów medycznych Usługa poza PZP 2020-10-09
14:30
zakończony
235 DZA/I/2020 Zakup wraz z dostawą mikroprzepływowego systemu do izolacji pojedynczych komórek nowotworowych krążących we krwi Dostawa poza PZP 2020-10-06
14:00
zakończony
236 3/ABM/2020 Zaangażowanie Project Managera Projektu w ramach umowy cywilnoprawnej Usługa poza PZP 2020-09-22
09:30
zakończony
237 2/ABM/2020 Zaangażowanie Project Managera Projektu w ramach umowy cywilnoprawnej Usługa poza PZP 2020-09-22
09:30
zakończony
238 2/PREFERABLE/2020 usługa fizjoterapeutyczna w ramach badań klinicznych EFFECT Usługa poza PZP 2020-08-18
09:00
zakończony
239 1/PREFERABLE/2020 usługa pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek krwi od pacjentek Usługa poza PZP 2020-08-18
09:00
zakończony
240 9/MAB/2020 Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) Usługa poza PZP 2020-08-03
23:59
zakończony
241 1/POPC/2020 Zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia interfejsu dostępu do danych (API) z użytkowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny aplikacji Expertus Usługa poza PZP 2020-07-09
14:30
zakończony
242 8/MAB/2020 Usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. analiz na poziomie pojedynczej komórki ( single cell analysis) Usługa poza PZP 2020-06-29
23:59
zakończony
243 1/POWER-STAŻE/2020 Wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej przez osobę do obsługi programu stażowego dla studentów w ramach projektu: ”Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2020-06-29
23:59
zakończony
244 7/MAB/2020 specjalista informatyk Usługa poza PZP 2020-06-22
23:59
zakończony
245 1/Biobank/2020 świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dostarczeniu i wdrożeniu tj. wytworzeniu Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością Usługa poza PZP 2020-05-15
14:00
zakończony
246 6/MAB/2020 Usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. analiz na poziomie pojedynczej komórki ( single cell analysis) Usługa poza PZP 2020-04-22
23:59
zakończony
247 5/MAB/2020 Usługa wykonywania w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Koordynator odbierania i przekazywania do analizy materiału badawczego Usługa poza PZP 2020-04-06
23:59
zakończony
248 4/MAB/2020 Usługa wykonywania w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. hodowli komórkowych Usługa poza PZP 2020-03-26
23:59
zakończony
249 ZTG/ST/2/2020 Sprzedaż samochodu ciężarowego SPRZEDAŻ Sprzedaż 2020-03-27
14:00
zakończony
250 1/KIB/GUMed/2020 Wykonanie przeglądów okresowych w budynkach GUMed Usługa poza PZP 2020-03-06
15:00
otwarcie ofert
251 2/Miniatura3/2020 Usługa wykonania badań HRCT klatki piersiowej oraz badań ECHO serca Usługa poza PZP 2020-03-02
15:30
zakończony
252 1/NAWA/2020 Usługa kursu stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i nauczaniu się języka angielskiego Usługa poza PZP 2020-02-25
15:30
zakończony
253 2/MAB/2020 Usługa polegającą na wykonaniu multipleksowych testów immunologicznych do badań biomarkerów białek ludzkich. Usługa poza PZP 2020-02-24
23:59
zakończony
254 1/MAB/2020 Świadczenie jednorazowej usługi polegającej na reprogramowaniu fibroblastów do 3 indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) od 3 pacjentów stanowiących grupę kontrolną Usługa poza PZP 2020-02-24
23:59
zakończony
255 3/MAB/2020 świadczenie usługi polegającej na sortowaniu i kontroli wybranych frakcji leukocytów z krwi obwodowej od pacjentów z chorobą Alzheimera oraz pacjentów onkologicznych z rakiem prostaty w ramach realizowanego projektu Usługa poza PZP 2020-02-19
23:59
zakończony
256 1/Miniatura3/2020 usługa wykonania badań HRCT klatki piersiowej oraz badań ECHO serca Usługa poza PZP 2020-02-04
09:30
otwarcie ofert
257 1/OPUS15/2020 Świadczenie usług niezbędnych do realizacji zadań badawczych projektu pt.: „Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę” Usługa poza PZP 2020-02-04
15:30
opublikowany
258 1/TARGETTELO/2020 wykonaniu zestawu analiz opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji Usługa poza PZP 2020-01-23
15:00
zakończony
259 1/Amulet/2020 kompleksowa organizacja i obsługa konferencji szkoleniowej Usługa poza PZP 2020-01-17
15:30
zakończony
260 1/MAB/2019 Zaangażowanie w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technika Usługa poza PZP 2020-01-10
15:30
zakończony
261 DZA/II/2019 Dostawa i instalacja pakietu oprogramowania iRapid Usługa poza PZP 2019-11-26
15:30
zakończony
262 1/SONATA 14/2019 Konkurs na stanowisko technik laboratoryjny KONKURS poza PZP 2019-11-20
00:00
zakończony
263 1/HESCAP/2019 Konkurs na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego KONKURS poza PZP 2019-11-14
00:00
zakończony
264 2/II_2.0/2019 usługa polegająca na przeprowadzeniu opracowania porównawczego znakowania tkanek. Usługa poza PZP 2019-11-07
09:00
zakończony
265 1/OPUS14/2019 świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od zdrowych dawczyń i pacjentek zakwalifikowanych do zapłodnienia metodą IVF Usługa poza PZP 2019-11-06
09:00
zakończony
266 2/Biobank/2019 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi od 500 pacjentów wraz z wykonaniem badań diagnostycznych Usługa poza PZP 2019-10-07
09:00
zakończony
267 DZA/1/2019 Wynajem aparatu i zakup odczynników niezbędnych do wykonania badań cytotoksyczności Dostawa poza PZP 2019-10-08
15:30
zakończony
268 2/CGG/2019 kompleksowa usługa w zakresie transportu dla pacjentów Usługa poza PZP 2019-09-26
15:30
zakończony
269 2/CLEARLY/2019 wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku głównego badacza Usługa poza PZP 2019-09-24
09:00
zakończony
270 1/POPC/2019 Wykonanie 2 identycznych tablic informacyjno-pamiątkowych na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” Usługa poza PZP 2019-09-23
09:00
zakończony
271 1/Biobank/2019 Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu krwi od 500 pacjentów wraz z wykonaniem badań diagnostycznych w ramach badania populacyjnego w kierunku chorób sercowo - naczyniowych Usługa poza PZP 2019-09-20
09:00
zakończony
272 3/ODDECH/2019 Zapytanie ofertowe - usługa pobrania prób krwi i moczu oraz wykonania badań laboratoryjnych Usługa poza PZP 2019-09-16
09:30
zakończony
273 1/CGG/2019 Kompleksowa usługa w zakresie transportu dla pacjentów Usługa poza PZP 2019-09-13
15:30
zakończony
274 1/PolSenior2/2019 Wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Asystenta Projektu PolSenior2 Usługa poza PZP 2019-09-12
09:00
zakończony
275 1/ II_2.0/2019 Wykonanie prototypów urządzenia medycznego Usługa poza PZP 2019-09-04
09:00
zakończony
276 1/SB-8/2019 Konkurs na stanowisko doktoranta KONKURS poza PZP 2019-09-13
20:00
zakończony
277 5/EIT/2019 zakup i dostarczenie 12 sztuk voucherów (talonów) Dostawa poza PZP 2019-08-28
15:30
zakończony
278 4/EIT/2019 Zapytanie ofertowe - warsztaty z zakresu Universal Design Usługa poza PZP 2019-08-19
15:30
zakończony
279 2/ODDECH/2019 usługa przeprowadzenia i analizy 200 badań echokardiograficznych oraz archiwizacji uzyskanych danych Usługa poza PZP 2019-08-08
15:30
zakończony
280 3/EIT/2019 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 3 jednodniowych szkoleń biznesowych Usługa poza PZP 2019-07-26
15:30
zakończony
281 2/EIT/2019 Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 warsztatów szkoleniowych dla 40 uczestników w ramach wydarzenia „EIT Health Innovation Days” Usługa poza PZP 2019-07-26
15:30
zakończony
282 1/ODDECH/2019 Rekrutacja na stanowisko technika projektu Usługa poza PZP 2019-07-18
09:00
zakończony
283 3/WCKA/2019 usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji kulturowych dla pracowników GUMed Usługa poza PZP 2019-07-11
15:30
zakończony
284 1/CLEARLY/2019 Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko kierownika Zadania nr 2 projektu CLEARLY w ramach realizowanego projektu „Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płuca” Usługa poza PZP 2019-07-08
15:30
zakończony
285 1/EIT/2019 Przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, materiałów na stronę internetową, na portal społecznościowy oraz infografiki Usługa poza PZP 2019-07-04
15:30
zakończony
286 2/e-learning/2019 Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu e-learningu i podstaw pedagogiki dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o platformę moodle.org. Usługa poza PZP 2019-06-21
15:30
zakończony
287 1/e-learning/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu e-learningu i podstaw pedagogiki dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o platformę moodle.org. Usługa poza PZP 2019-06-04
15:30
zakończony
288 TKG/TGT/4/2019 sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caravelle, Transporter T5 2,5 TDi SPRZEDAŻ poza PZP 2019-05-31
14:00
zakończony
289 1/POWER-STAŻE/2019 Usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy Usługa poza PZP 2019-05-21
15:30
zakończony
290 TKG/TGT/3/2019 Sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caravelle, Transporter T5 SPRZEDAŻ poza PZP 2019-05-17
14:00
zakończony
291 1/SDChC/2019 Opracowanie programów zajęć fakultatywnych w formie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych Usługa poza PZP 2019-04-26
15:30
zakończony
292 1/KADRY/2019 Usługa szkolenia stacjonarnego o charakterze konwersatoriów i warsztatów skoncentrowanych na prezentacji i ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności wykorzystania Bazy Informacji Medycznej Usługa poza PZP 2019-01-25
15:30
zakończony
293 1/WCKA/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2019-01-11
15:30
zakończony
294 2/CGG/2018 Rekrutacja na stanowiska wykładowców Usługa poza PZP 2019-01-07
15:30
zakończony
295 3/STUB/2018 Usługa przeprowadzenia analizy procesów administracyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2019-01-03
15:30
zakończony
296 2/STUB/2018 Usługa opracowania strategii komunikacji wizualnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa poza PZP 2018-12-28
15:30
zakończony
297 1/WCKA/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego Usługa poza PZP 2018-12-27
15:30
zakończony
298 ZTT/audyt/2018 wykonanie audytów ex-post dla budynków użyteczności publicznej Usługa poza PZP 2019-01-03
11:00
zakończony
299 II+_13/2018 Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych Usługa poza PZP 2018-12-20
15:30
zakończony