Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Wersja PDF

Zamówienia publiczne


Lp. Numer Tytuł Typ Tryb Termin Status
1 ZP/20/2019 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-03-29
09:00
opublikowany
2 ZP/19/2019 Sukcesywna dostawa rękawic jednorazowych i środków do dezynfekcji ujętych w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-03-27
09:00
opublikowany
3 ZP/15/2019 Wykonanie usługi opracowania i wdrożenia Systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników GUMed Usługa Przetarg nieograniczony 2019-03-14
09:00
zakończony
4 ZP/12/2019 Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2019-04-04
09:00
opublikowany
5 ZP/17/2019 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” nr POWER.05.03.00-00-0035/17-00 Usługa usługa społeczna 2019-03-06
09:00
zakończony
6 ZP/13/2019 Usługa sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2019-03-05
09:00
otwarcie ofert
7 ZP/14/2019 Dostawa mikroskopu, sprzętu laboratoryjnego i zestawu do analizy PCR dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-03-04
09:00
zakończony
8 ZP/9/2019 Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2019-02-04
09:00
zakończony
9 ZP/11/2019 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-03-07
09:00
zakończony
10 ZP/10/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-02-11
09:00
zakończony
11 ZP/8/2019 Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-02-21
09:00
zakończony
12 ZP/7/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, aparatury medycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-01-28
09:00
zakończony
13 ZP/6/2019 Wykonanie prac związanych z uruchomieniem 13 pracowni cyfryzacji i obrazowania wchodzących w skład Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-02-01
09:00
zakończony
14 ZP/5/2019 Dostęp do bazy danych UpToDate dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2019-01-24
09:00
zakończony
15 ZP/3/2019 świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową Usługa Przetarg nieograniczony 2019-02-21
09:00
zakończony
16 ZP/2/2019 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa usługa społeczna 2019-01-11
09:00
zakończony
17 ZP/1/2019 Świadczenie usługi opieki serwisowej sprzętu (system automatyki i robotyki) i oprogramowania sprzętu wraz z systemem BBMS Usługa Przetarg nieograniczony 2019-01-14
09:00
zakończony
18 ZP/126/2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-02-15
09:00
zakończony
19 ZP/125/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-02-25
09:00
zakończony
20 ZP/124/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa usługa społeczna 2019-01-02
09:00
zakończony
21 ZP/123/2018 Wykonanie przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 na laboratoria Międzynarodowej Agendy Badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-01-15
09:00
zakończony
22 ZP/122/2018 Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu kontroli dostępu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-01-02
09:00
zakończony
23 ZP/120/2018 Dostawa pakietu kompleksowej obsługi podróży służbowych powiązana z optymalizacją kosztów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-12-20
09:00
zakończony
24 ZP/119/2018 Dostawa fantomów dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2019-01-18
09:00
zakończony
25 ZP/121/2018 Kontynuacja robót ogólnobudowlanych budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2019-01-03
09:00
zakończony
26 ZP/118/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-12-14
09:00
zakończony
27 ZP/117/2018 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-12-14
09:00
zakończony
28 ZP/115/2018 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – ZIMA 2019 Usługa Przetarg nieograniczony 2018-12-07
09:00
zakończony
29 ZP/114/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa Usługa usługa społeczna 2018-12-03
09:00
zakończony
30 ZP/113/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla instruktora symulacji wysokiej wierności Usługa Przetarg nieograniczony 2018-12-03
09:00
zakończony
31 ZP/112/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-23
09:00
zakończony
32 ZP/111/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz rozbudowa mikroskopu ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-20
09:00
zakończony
33 ZP/110/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-16
09:00
zakończony
34 ZP/109/2018 Wykonanie przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 na laboratoria Międzynarodowej Agendy Badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-12-07
09:00
zakończony
35 ZP/100/2018 Kontynuacja robót ogólnobudowlanych budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-12-04
09:00
zakończony
36 ZP/106/2018 Dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”, Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-30
09:00
zakończony
37 ZP/102/2018 Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta. Dostawa Zapytanie o cenę 2018-10-26
09:00
zakończony
38 ZP/108/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, ciśnieniomierzy i rowerów treningowych w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-14
09:00
zakończony
39 ZP/104/2018 Uruchomienie 13 pracowni cyfryzacji i obrazowania wchodzących w skład Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-11-13
09:00
zakończony
40 ZP/107/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-06
09:00
zakończony
41 ZP/105/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i multimedialnego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-16
09:00
zakończony
42 ZP/103/2018 Dostawa spektrometru mas typu potrójny kwadrupol Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-06
09:00
zakończony
43 ZP/101/2018 Dostawa detektor fluorescencyjny wzbudzany laserem Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-28
09:00
zakończony
44 ZP/99/2018 Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopii konfokalnej wraz z adaptacją pomieszczenia Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-15
09:00
zakończony
45 ZP/98/2018 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-13
09:00
zakończony
46 ZP/97/2018 Dostawa wraz z montażem mebli w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-09
09:00
zakończony
47 ZP/94/2018 Dostawa komputera i serwera Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-09
09:00
zakończony
48 ZP/92/2018 Dostawa toru wizyjnego oraz pomocy dydaktycznych Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-11-02
09:00
zakończony
49 ZP/93/2018 Opracowanie i implementacja 250 scenariuszy sytuacji klinicznych Usługa Przetarg nieograniczony 2018-11-30
09:00
zakończony
50 ZP/95/2018 Adaptacja pomieszczeń dla nowo tworzonej Pracowni Badań Molekularnych i Biomolekularnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-10-15
09:00
zakończony
51 ZP/96/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-10-05
09:00
zakończony
52 ZP/91/2018 Dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-10-02
09:00
zakończony
53 ZP/90/2018 dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-10-23
09:00
zakończony
54 ZP/89/2018 Dostawa wyposażenia siłowni w 2 pakietach dla potrzeb Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-18
09:00
zakończony
55 ZP/88/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-18
09:00
zakończony
56 ZP/87/2018 Dostawa ciśnieniomierzy Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-14
09:00
zakończony
57 ZP/86/2018 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-28
09:00
zakończony
58 ZP/83/2018 Dostawa mikroskopów dla potrzeb GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-27
09:00
zakończony
59 ZP/85/2018 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-27
09:00
zakończony
60 ZP/84/2018 Dostawa oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-08-27
09:00
zakończony
61 ZP/82/2018 Dostawa ciśnieniomierzy i wag z analizatorem składu ciała Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-08-20
09:00
zakończony
62 ZP/80/2018 dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych ujętych w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-17
09:00
zakończony
63 ZP/81/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-21
09:00
zakończony
64 ZP/72/2018 Dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-17
09:00
zakończony
65 ZP/79/2018 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Katedry i Zakładu Biochemii. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-18
09:00
zakończony
66 ZP/73/2018 Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń budynku głównego Wydziału Farmaceutycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-08-21
09:00
zakończony
67 ZP/77/2018 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz łóżek ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-10
09:00
zakończony
68 ZP/76/2018 Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopii konfokalnej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-11
09:00
zakończony
69 ZP/70/2018 Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach II piętra Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-08-13
09:00
zakończony
70 ZP/74/2018 Dostawa mebli oraz krzeseł do Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-11
09:00
zakończony
71 ZP/78/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” Usługa usługa społeczna 2018-07-27
09:00
zakończony
72 ZP/75/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-09-03
09:00
zakończony
73 ZP/68/2018 Dostawa aparatury medycznej ujętej w 8 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-31
09:00
zakończony
74 ZP/71/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-30
09:00
zakończony
75 ZP/69/2018 Remont pomieszczeń budynku Głównego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-08-06
09:00
zakończony
76 ZP/67/2018 Wykonanie sukcesywnej usługi badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w ramach projektu PolSenior2 Usługa Przetarg nieograniczony 2018-09-03
09:00
zakończony
77 ZP/66/2018 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym Usługa usługa społeczna 2018-08-03
09:00
zakończony
78 ZP/64/2018 Dostawa projektora i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg ograniczony 2018-07-17
09:00
zakończony
79 ZP/65/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa Usługa usługa społeczna 2018-07-05
09:00
zakończony
80 ZP/63/2018 Wyłonienie Operatora w badaniu naukowym Usługa Przetarg nieograniczony 2018-08-10
09:00
otwarcie ofert
81 ZP/62/2018 Dostawa laptopów, monitora interaktywnego i kamery cyfrowej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-08-27
09:00
zakończony
82 ZP/59/2018 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-29
09:00
zakończony
83 ZP/58/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 4 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-25
09:00
zakończony
84 ZP/56/2018 Remont wybranych pomieszczeń budynku Laboratoryjnego Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-29
09:00
zakończony
85 ZP/61/2018 Wykonanie robót instalacyjnych wraz z towarzyszącymi im robotami budowlanymi w pomieszczeniach budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-28
09:00
zakończony
86 ZP/45/2018 Sukcesywna dostawa materiałów metalowych, elektrycznych i hydraulicznych (3 pakiety) dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Zapytanie o cenę 2018-06-08
09:00
zakończony
87 ZP/60/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-19
09:00
zakończony
88 ZP/55/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-20
09:00
zakończony
89 ZP/57/2018 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym Usługa usługa społeczna 2018-06-14
09:00
zakończony
90 ZP/54/2018 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-17
09:00
zakończony
91 ZP/53/2018 Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-14
09:00
zakończony
92 ZP/48/2018 Dostawa mebli oraz foteli w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-24
09:00
zakończony
93 ZP/52/2018 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-09
09:00
zakończony
94 ZP/49/2018 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-10
09:00
zakończony
95 ZP/47/2018 Dostawa Mikroskopu oraz pomocy dydaktycznych Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-07-03
09:00
zakończony
96 ZP/51/2018 Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych dla Centrum Symulacji Medycznej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-12
09:00
zakończony
97 ZP/50/2018 Roboty remontowo-budowlane i malarskie w Domu Studenta nr 1 i nr 3 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-12
09:00
zakończony
98 ZP/46/2018 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-08
09:00
zakończony
99 ZP/44/2018 Remont Sali Rydygiera w budynku nr 3 na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-06-08
09:00
zakończony
100 ZP/43/2018 Dostawa zabezpieczeń infrastruktury sieciowej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-27
09:00
zakończony
101 ZP/42/2018 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-21
09:00
zakończony
102 ZP/41/2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb realizowanej inwestycji „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-28
09:00
zakończony
103 ZP/36/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 12 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-18
09:00
zakończony
104 ZP/40/2018 Ochrona osób oraz mienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa usługa społeczna 2018-05-25
09:00
zakończony
105 ZP/39/2018 Usługa edukacyjna i szkoleniowa Usługa usługa społeczna 2018-05-09
09:00
zakończony
106 ZP/37/2018 Wykonanie sukcesywnej usługi badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w ramach projektu PolSenior2 Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-06-25
09:00
zakończony
107 ZP/38/2018 Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych dla Centrum Symulacji Medycznej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-15
09:00
zakończony
108 ZP/34/2018 Wyłonienie Operatora w badaniu naukowym Usługa Przetarg nieograniczony 2018-06-05
09:00
zakończony
109 ZP/31/2018 Dostawa i wdrożenie kompletnego systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego klasy UTM Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-30
09:00
zakończony
110 ZP/33/2018 Dostawa pomocy dydaktycznych ujętych w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-29
09:00
zakończony
111 ZP/35/2018 Dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-09
09:00
zakończony
112 ZP/32/2018 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – LATO 2018 Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-23
09:00
otwarcie ofert
113 ZP/29/2018 Kontynuacja termomodernizacji budynków GUMed w tym budynku nr 15 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-04-26
09:00
zakończony
114 ZP/28/2018 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-21
09:00
zakończony
115 ZP/22/2018 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb realizowanej inwestycji „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-06
09:00
zakończony
116 ZP/27/2018 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wycieczek dla pracowników, emerytów i rencistów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - 6 pakietów Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-05
09:00
zakończony
117 ZP/25/2018 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i emerytów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-03-29
09:00
zakończony
118 ZP/23/2018 Przegląd i konserwacja sieci, instalacji i urządzeń gazowych budynków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-03-28
09:00
zakończony
119 ZP/26/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-03-29
09:00
zakończony
120 ZP/24/2018 dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-26
09:00
zakończony
121 ZP/20/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, serwerów i pomocy dydaktycznych w 7 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-05-11
09:00
zakończony
122 ZP/19/2018 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-24
09:00
zakończony
123 ZP/21/2018 Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych GUMed Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-25
09:00
zakończony
124 ZP/18/2018 Dostawa systemu telewizji dydaktycznej oraz sprzętu multimedialnego do budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-20
09:00
zakończony
125 ZP/15/2018 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-20
09:00
zakończony
126 ZP/17/2018 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-16
09:00
zakończony
127 ZP/16/2018 Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz ławek Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-17
09:00
zakończony
128 ZP/13/2018 Kontynuacja termomodernizacji budynków GUMed w tym budynku nr 15 w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-03-23
09:00
zakończony
129 ZP/14/2018 Dostawa krzeseł, foteli, ławek oraz tapczanów w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-06
09:00
zakończony
130 ZP/12/2018 Dostawa wyposażenia medycznego do Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu medycznego w 5 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-09
09:00
zakończony
131 ZP/3/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych ujętych w 3 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-03-30
09:00
zakończony
132 ZP/8/2018 Efektywne pozyskanie studentów na 6 letni program studiów na kierunku lekarskim, 5,5 letni program studiów na kierunku farmacja i 3 letni program studiów na kierunku dietetyka i kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w języku angielskim w 8 pakietach Usługa Przetarg nieograniczony 2018-04-03
09:00
zakończony
133 ZP/11/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-03-26
09:00
zakończony
134 ZP/10/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-04-06
09:00
zakończony
135 ZP/9/2018 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego sprzętu medycznego, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych (2 pakiety) Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-02-20
09:00
zakończony
136 ZP/5/2018 Dostawa myjni oraz maceratora Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-02-26
09:00
zakończony
137 ZP/4/2018 Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2018-01-24
09:00
zakończony
138 ZP/7/2018 Dostawa dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanego projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-02-02
09:00
zakończony
139 ZP/6/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostawa Przetarg nieograniczony 2018-01-29
09:00
zakończony
140 ZP/1/2018 Sukcesywna dostawa artykułów i osprzętu gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dostawa Zapytanie o cenę 2018-01-18
09:00
zakończony
141 ZP/2/2018 Wykonanie przebudowy pomieszczeń I piętra Budynku nr 5 na pomieszczenia biurowe i gabinety lekarskie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2018-01-31
09:00
zakończony