Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/125/2018
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1        - zamrażarka niskotemperaturowa szt. 6

Pakiet nr 2         - skaner 2D płytek SBS szt. 6

Pakiet nr 3         - notebook szt. 6, monitor szt. 2

W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-12-28
Termin składania ofert 2019-02-25 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-03-19
Powrót do listy