Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/44/2019
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli oraz krzeseł dla potrzeb jednostek administracyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli oraz krzeseł dla potrzeb jednostek administracyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Dostawa i montaż mebli oraz krzeseł odbywać się będzie w 5 etapach, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego:

a)        Etap A – Budynek Rektoratu – Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

b)        Etap B – Budynek nr 13 – Piwnica;

c)          Etap C – Budynek nr 13 – Parter;

d)        Etap D – Budynek Rektoratu – 3 piętro;

e)        Etap E – Dział Budowlano-Techniczny.

3.    Zakres dostawy i montażu obejmuje:

-      dostarczenie zmontowanych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (w każdym z etapów),

-      rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie) oraz ustawienie i wypoziomowanie mebli we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,

-      uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.).

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w:

a)        załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,

b)        załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz surowców i wyrobów gotowych,

c)          załącznik nr 5 do SIWZ – formularz cenowy,

d)        załącznik  nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-05-27
Termin składania ofert 2019-06-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-06-19
Powrót do listy