Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/42/2019
Tytuł Modernizacja węzła instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji węzła instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej (wymiana wymienników typu JAD) oraz wymiana izolacji na kanałach wentylacyjnych w obiekcie należącym do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty:

·        załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiary robót

·        załącznik nr 4 do SIWZ – STWiOR

·        załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-05-21
Termin składania ofert 2019-06-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-06-27
Powrót do listy