Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/41/2019
Tytuł Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży medycznej i ochronnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.        Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obuwia i odzieży medycznej i ochronnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.        Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety w których opisano szczegółowo asortyment oraz ilości (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ):

Pakiet nr 1         - odzież i obuwie medyczne

Pakiet nr 2        - odzież i obuwie ochronne

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-05-19
Termin składania ofert 2019-05-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 30.05.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Wynik
Opublikowany
2019-06-14
Powrót do listy