Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/61/2019
Tytuł Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie warsztatów dla doktorantów w ramach szkoły letniej
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie warsztatów dla doktorantów w ramach 5-dniowej „Szkoły letniej”, w tym autorskiego opracowania i przygotowania materiałów dydaktycznych dedykowanych na potrzeby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik 2 do niniejszego Ogłoszenia.

2.    Zajęcia realizowane będą w ramach projektów:

−  „Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych nr umowy POWR.03.02.00-00-I035/16-00

−  „Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą” nr umowy POWR.03.02.00-00-I026/17-00

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-06-19
Termin składania ofert 2019-06-27 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-06-28
Powrót do listy