Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/68/2020
Tytuł Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanego projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” .

2.   Projekt realizowany jest w Programie na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy MAB/2018/6.

3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób świadczenia usługi określają:

a)     Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

b)     Załącznik nr 3 – formularz rzeczowo-cenowy

c)     Załącznik nr 4 – projekt umowy


 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 04.08.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2020-07-27
Termin składania ofert 2020-08-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-08-19
Powrót do listy