Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/106/2020
Tytuł Przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.

2.    Zakres rzeczowy obejmuje j.n. :

a)      Roboty drogowe, elektryczne i sanitarne przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące dokumenty:

-        przedmiary,

-        opisy, rysunki,

-        projekty,

-        specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-10-28
Termin składania ofert 2020-11-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-02
Powrót do listy