Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/118/2020
Tytuł Dostawa mikroskopu i sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu i sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach. Pakiet 3 - Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Mikroskop odwrócony – 1 szt

Pakiet 2 – Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt

Pakiet 3 – Stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – 1 szt

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 3. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-26
Termin składania ofert 2020-12-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-17
Powrót do listy