Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/75/2019
Tytuł Dostawa materiałów laboratoryjnych ujętych w 3 pakietach
Opis
Dostawa materiałów laboratoryjnych ujętych w 3 pakietach

W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem :


UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-08-02
Termin składania ofert 2019-09-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-09-24
Powrót do listy