Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/84/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Cytometr przepływowy – 1 szt

Pakiet 2 – Homogenizator ręczny – 1 szt

Pakiet 3 – Mikroskop odwrócony – 1 szt

Pakiet 4 – System skanowania laboratoryjnego wykorzystywany w protetyce – 1 szt

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-09-18
Termin składania ofert 2020-09-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-10-12
Powrót do listy