Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/42/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pakiet 3 i 4 – zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Autoklaw laboratoryjny - 1 szt.

Pakiet 2 – Suchy sterylizator do narzędzi chirurgicznych – 1 szt.

Pakiet 3 – Autoklaw klasy B do sterylizacji narzędzi – 1 szt.

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 4 – Zestaw do elektroforezy poziomej do małych żeli, Zestaw do elektroforezy poziomej do średnich żeli, Zasilacz do elektroforezy – 1 kpl

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 5 – Zestaw do wizualizacji i archiwizacji żeli – 1 kpl

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 5. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-04-24
Termin składania ofert 2020-05-12 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-05-25
Powrót do listy