Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/132/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego, termomikserów, mikroskopu i projektora multimedialnego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, termomikserów, mikroskopu i projektora multimedialnego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - termomiksery wraz z zestawem bloków grzejnych – 3 szt. + 1 zestaw - zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer

Pakiet nr 2        - wagi laboratoryjne  – 4 szt. -  zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer

Pakiet nr 3        - urządzenie do przygotowywania skrawków tkankowych do barwień histochemicznych – 1 szt. - zakup w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”

Pakiet nr 4         - mikroskop diagnostyczny – 1 szt.

Pakiet nr 5        - zestaw do precyzyjnej manipulacji na poziomie komórkowym o budowie opartej na module mikromanipulacyjnym oraz mikroiniekcyjnym – 1 szt.

Pakiet nr 6         - projektor multimedialny – 1 szt.  


 Pakiet 2: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 21.11.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

 

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-11-12
Termin składania ofert 2019-11-21 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-11-27
Powrót do listy