Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/59/2019
Tytuł Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” nr POWER.05.03.00-00-0035/17-00
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” nr POWER.05.03.00-00-0035/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój             w ramach konkursu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

2.   Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia:

Pakiet 1: Pełnienie funkcji opiekuna ponadstandardowych praktyk zawodowych, w wymiarze 80 godz. dydaktycznych (45 min) (1 grupa)  I roku kierunku Położnictwo GUMed  z przedmiotu Realizacja całościowej opieki nad kobietą, ukierunkowanej na profilaktykę i diagnozowanie nowotworów–1 opiekun.

Pakiet 2: Pełnienie funkcji opiekuna standardowych praktyk zawodowych, w wymiarze 80 godz. dydaktycznych (45 min) (1 grupa)  I roku kierunku Położnictwo GUMed z przedmiotu Podstawy opieki położniczej – 1 opiekun.

Pakiet 3: Pełnienie funkcji opiekuna standardowych praktyk zawodowych, w wymiarze 120 godz. dydaktycznych (45 min) (1 grupa) I roku kierunku Pielęgniarstwo GUMed z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa  – 1 opiekun.

Pakiet 4: Pełnienie funkcji opiekuna standardowych praktyk zawodowych, w wymiarze 120  godz. dydaktycznych (45 min) (1 grupa) I roku kierunku Położnictwo GUMed z przedmiotu Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu  – 1 opiekun.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-06-25
Termin składania ofert 2019-07-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-07-05
Powrót do listy