Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/51/2019
Tytuł Usługa efektywnego pozyskanie studentów na 5,5 letni program nauczania na kierunku farmacja prowadzony w języku angielskim - 3 pakiety.
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskanie studentów na 5,5 letni program nauczania na kierunku farmacja prowadzony w języku angielskim - 3 pakiety – dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Pod pojęciem „efektywne pozyskanie studenta” należy rozumieć kandydata na studia, który: został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dopełnił procedur rekrutacyjnych, uiścił opłaty czesnego i został umieszczony na liście studentów danego kierunku studiów.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety (części):

Pakiet 1 – obszar rekrutacji - Kraje Azji Południowo-Wschodniej (Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam, Malezja, Indonezja) - kierunek studiów – studia 5,5 letnie na kierunku farmacja prowadzone w języku angielskim (English Division) - maksymalna łączna liczba studentów do zrekrutowania w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące) – 10 osób;

Pakiet 2 – obszar rekrutacji - Kraje wspólnoty Niepodległych Państw (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Turkmenistan) – kierunek studiów – stopnia 5,5 letnie na kierunku farmacja prowadzone w języku angielskim (English Division) - maksymalna łączna liczba studentów do zrekrutowania w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące) – 10 osób;

Pakiet 3 – obszar rekrutacji - Kraje Bliskiego Wschodu(Arabia Saudyjska, Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie) – kierunek studiów - studia 5,5 letnie na kierunku farmacja prowadzone w języku angielskim (English Division) - maksymalna łączna liczba studentów do zrekrutowania w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące) – 10 osób;

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów, przy czym pod pojęciem „oferty częściowej” należy rozumieć ofertę na jeden pakiet (część). Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.

Umowa na rekrutację studentów będzie zawarta na okres 24 miesięcy i dotyczy rekrutacji na lata: 2019/2020, 2020/2021.Rok akademicki obejmuje okres od 1 października do 30 września.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-06-10
Termin składania ofert 2019-06-24 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-06-25
Powrót do listy