Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/36/2019
Tytuł Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – LATO 2019
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - LATO 2019 ujęta w 3 pakietach.

2.    Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety, opisane szczegółowo w załączniku   nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet 1 –     obóz wypoczynkowy dla młodzieży w Bułgarii (maksymalna planowana liczba uczestników - 35 osób);

Pakiet 2 –     obóz konny w Beskidzie Śląskim (maksymalna planowana liczba uczestników - 30 osób);

Pakiet 3 –     kolonia letnia w Pieninach (maksymalna planowana liczba uczestników - 30 osób).

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów, przy czym pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub więcej pakietów, wyszczególnionych w ust. 2 powyżej. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku w poszczególnych pakietach z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie to nie będzie większe niż:Pakiet 1 – 10 osób; Pakiet 2 – 10 osób; Pakiet 3 – 10 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tytułu różnicy wynikającej pomiędzy przewidywaną,  a ostateczną liczbą zamawianych skierowań.

5.    Wykonawca musi zorganizować wypoczynek dzieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-05-09
Termin składania ofert 2019-05-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-05-24
Powrót do listy