Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/29/2019
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb jednostek GUMed
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

2.    Zakres dostawy i montażu obejmuje:

-      dostarczenie zmontowanych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,

-      rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie) oraz ustawienie i wypoziomowanie mebli we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,

-      uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.).

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-04-12
Termin składania ofert 2019-04-25 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-05-14
Powrót do listy