Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/122/2020
Tytuł Modernizacja i rozbudowa hydroforni
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa hydroforni w budynku GUMed.

2.      Zakres rzeczowy obejmuje:

a)        dostawę i montaż zestawu hydroforowego na cele przeciw pożarowe wraz z wymianą rozdzielnicy zasilającej hydrofor,

b)        modernizację sekcji ppoż w rozdzielni Głównej nN 0,4 kV.

3.      Powyższe roboty sanitarne będą wykonywane w budynkach Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mieszczących się w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja (załącznik nr 3) na którą składają się następujące dokumenty:

a.      przedmiar,

b.      specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

c.        rzut pomieszczenia hydroforni,

d.      wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej.

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-12-15
Termin składania ofert 2021-01-08 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-01-27
Powrót do listy