Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/7/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego, aparatury medycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, aparatury medycznej i urządzenia wielofunkcyjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - automatyczny system do miroekstrakcji do fazy stałej SPME – 1 szt.  

Pakiet nr 2        - komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego  – 1 szt.    

Pakiet nr 3        - ultrasonograf przenośny z głowicą liniową – 1 szt. - zakup w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej - POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15

Pakiet nr 4         - urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. – zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer

Pakiet nr 5        - wirówka laboratoryjna – 1 szt.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-01-17
Termin składania ofert 2019-01-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.plWynik
Opublikowany
2019-02-08
Powrót do listy