Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/125/2020
Tytuł Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.     Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, składającej się z branżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie potrzebnych zezwoleń i uzgodnień, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Etap II – roboty niskoprądowe przy rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem kamer, wykonaniem przejść chronionych oraz przystosowanie pomieszczeń w budynku SDS do celów Centrum Monitoringu wraz z wyposażeniem.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-12-15
Termin składania ofert 2020-12-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-01-05
Powrót do listy