Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/60/2020
Tytuł Usługa przygotowania filmów krótkometrażowych promujących osiągnięcia naukowe pracowników GUMed oraz zagadnienia z zakresu historii medycyny i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji kreatywnej i scenariuszy oraz produkcja:

Pakiet 1 – 50 materiałów filmowych (do 2 min.) prezentujących zagadnienia z zakresu historii medycyny i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Przyszłość dzięki przeszłości – opowieść o rozwoju medycyny” finansowany ze środków MNiSW w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu".

Pakiet 2 - 20 filmów krótkometrażowych (ok. 3 min.) prezentujących dokonania naukowe pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu  „Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć naukowych oraz kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed”, finansowany ze środków MNiSW w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu".

2.   Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ (Pakiet 1 – Pakiet 2). 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 23.07.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-07-10
Termin składania ofert 2020-07-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 34, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-07-31
Powrót do listy