Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/43/2020
Tytuł Wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego i Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Hallera 107 oraz pomieszczeń Collegium Biomedicum CBM przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku  j.n.:

a)    Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Katedry i Zakładu Chemii Organicznej w Budynku Głównym w Segmencie A Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Józefa Hallera 107.

b)     Pomieszczenie o charakterze socjalnym nr 12 Katedry i Zakładu Chemii Organicznej w Budynku Głównym w Segmencie A Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Józefa Hallera 107.

c)     Klatka schodowa A w Budynku Laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Józefa Hallera 107.

d)     Pomieszczenie biurowe nr 215A Katedry i Zakładu Biofarmacji w Budynku Laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Józefa Hallera 107.

e)     Pomieszczenie laboratoryjne nr 2 Katedry i Zakładu Bromatologii w Budynku Laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Józefa Hallera 107.

f)       Pomieszczenie chłodni w Katedrze i Zakładzie Histologii na poziomie nr 1 w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1.

g)     Pomieszczenie zamrażarek (nr 305) w Katedrze i Zakładzie Biochemii na poziomie nr 3 w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1.

h)     Pomieszczenie chłodni (nr 304 + 319) w Katedrze i Zakładzie Biochemii na poziomie nr 3 w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1.

i)       Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 + 204 w Katedrze i Zakładzie Histologii na poziomie 1 w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1

j)       Pomieszczenie laboratoryjne nr 216 w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej na poziomie 3 w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1.

k)     Pomieszczenie laboratoryjne nr 201 w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej na poziomie 2 w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1.


2.   W części pomieszczeń laboratoryjnych dodatkowo przewiduje się dostawę i montaż mebli laboratoryjnych wraz ze zlewami i armaturą – meble są integralną częścią remontu i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów.

3.   Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowania dokumentacji powykonawczej stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ.


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 26.05.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-05-04
Termin składania ofert 2020-05-26 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-06-19
Powrót do listy