Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/83/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku   nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1        - miniwirówka laboratoryjna szt. 7

Pakiet nr 2         - wytrząsarka laboratoryjna szt. 7

Pakiet nr 3         - komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego szt. 2

Pakiet nr 4         - wytwornica lodu szt. 2

Pakiet nr 5         - waga precyzyjna szt. 2Ww. postępowanie dostępne jest pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/251813


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-08-30
Termin składania ofert 2019-10-07 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Załączniki Niedostępne
Zdjęcia Niedostępne
Powrót do listy