Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/81/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 - Aparat do kontroli mikrobiologicznej powietrza wraz z głowicą- 4 szt.

Pakiet 2 - Urządzenie do wizualizacji i archiwizacji wyników elektroforezy z promieniowaniem UV- 1 szt.

Pakiet 3-  System do przeprowadzania elektroforezy agarozowej DNA, RNA i białek- 1 szt.

Pakiet 4- Cyklonowy próbnik powietrza do badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza- 1 szt.

Pakiet5- Termocykler do PCR- 1 szt.

Pakiet 6- Chromatograf cieczowy UHPLC z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia, sprężony z tandemowym spektrometrem mas- 1 szt.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-09-15
Termin składania ofert 2020-09-24 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-10-07
Powrót do listy