Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/113/2020
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego..
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – zestaw do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu- 1 szt.

Pakiet 2 – zestaw do izoelektroogniskowania- 1 szt.

Pakiet 3- wytrząsarka o ruchu kołowym- 1 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 3. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-13
Termin składania ofert 2020-11-27 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-03
Powrót do listy