Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/31/2020
Tytuł Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy w 2 pakietach dla ok. 200 jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta.

Pakiet nr 1 – materiały biurowe, papier;

Pakiet nr 2 – tonery, tusze;

2.       Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj, ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia oraz urządzenia jakimi dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzeń zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (formularz rzeczowo – cenowy).

3.       Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć sukcesywne (częściowe) dostarczanie przedmiotu umowy do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30 na koszt Wykonawcy, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w zgłoszeniu przesłanym faksem bądź e -mail.


Zamawiający informuje o możliwości składania ofert w formie elektronicznej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/330087


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-03-18
Termin składania ofert 2020-04-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-06-01
Powrót do listy