Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/28/2020
Tytuł Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego prac informatycznych w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych” BBMRI-ERIC” - Nr umowy: DIR/WK/2017/01.

2.   Zakres prac dotyczy wytwarzania i badania koncepcji systemów informatycznych, architektury informacji interfejsów użytkownika, projektowania interfejsów z wykorzystaniem metodyki user experience, projektowania elementów graficznych i całkowitych interfejsów użytkownika systemów informatycznych) szczegółowo zdefiniowanych i rozliczanych na podstawie odrębnych zamówień. Wykonywane prace z zakresu ux/ui dotyczyć będą rozwijanych systemów:

a)   Centralnego Rejestru Danych Probantów Biobanków - systemu przechowującego i przetwarzającego dane na temat instytucji biobanków, posiadanych kolekcji materiału biologicznego, posiadanych próbek materiału biologicznego, danych na temat probantów i udostępnionych wyników badań,

b)   Platformy Cyfryzacji Danych Obrazowych - systemu do przechowywania, przetwarzania i udostępniania obrazów medycznych o wysokich rozdzielczościach,

c)   Modułu Integracji z Rejestrami Krajowymi - systemu do komunikacji z medycznymi bazami danych - centralnymi (NFZ, CSiOZ) i klinicznymi (systemy klasy HIS).


Zamawiający informuje, że oferty wraz z załącznikami można składać w formie:

1. pisemnej (papierowej) na adres:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekcja Zamówień Publicznych

budynek nr 1, III piętro, pok. 307                

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

lub

2. elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/333094


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-04-03
Termin składania ofert 2020-04-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-05-07
Powrót do listy