Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/121/2018
Tytuł Kontynuacja robót ogólnobudowlanych budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
Opis Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja robót ogólnobudowlanych budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla w.w. budynku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” w ramach konkursu (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00)Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 03.01.2019r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-12-11
Termin składania ofert 2019-01-03 09:00
Status Opublikowany
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-01-29
Powrót do listy