Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/47/2019
Tytuł Remont części pomieszczeń w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku - 2 pakiety
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ul. Dębinki 1 ujętych w 2-ch pakietach

2.    Zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety obejmuje remont:

PAKIET nr 1 :

a)      głównej klatki schodowej od poziomu 31,80 do poziomu 56,36

b)      bocznej klatki schodowej od poziomu 24,80 do poziomu 31,80 łącznie korytarzem w kierunku holu głównego

PAKIET nr 2 :

a)        tarasu przed głównym wejściem na poziomie I piętra 31,80

b)        sala seminaryjnej nr 1 i 2 Zakładu Embriologii (parter przy Sali Mozołowskiego)

c)        korytarzy przy salach jw. i przy zapleczu Sali Mozołowskiego

d)        toalety ogólnodostępnej przy salach jw. (likwidacja na rzecz sali seminaryjnej)

e)        pracowni laboratoryjnych nr 1 i 2 KiZ Histologii (parter przy Sali Mozołowskiego) – tylko wymiana drzwi

f)         pracowni KiZ Chemii medycznej (pom. nr  201, 202, 203, 204 i 205) z magazynem odpadów

g)        tarasu nad wejściem głównym do Budynku nr 1 (teren UCK, Dębinki 7)

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-05-31
Termin składania ofert 2019-06-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-07-26
Powrót do listy