Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/39/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - liofilizator– szt. 1;

Pakiet nr 2        - analizator tekstury – szt. 1;

Pakiet nr 3        - manualny mikrotom rotacyjny – szt. 1;

Pakiet nr 4         - wirówka laboratoryjna – szt. 1;

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów  od 1 do 4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-05-16
Termin składania ofert 2019-05-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-06-04
Powrót do listy