Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/49/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Chromatograf gazowy sprężony ze spektrometrem mas- 1 szt.

Pakiet 2 – Aspirator- 1 szt.

Pakiet 3 – Detektor elektronów wtórnych (SED)- 1 szt.

Pakiet 4 – Mieszadło magnetyczne- 2 szt.

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 5 – Spektrofotometr UV-VIS  – 1 szt.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-06-03
Termin składania ofert 2020-06-22 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-07-09
Powrót do listy