Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/79/2019
Tytuł świadczenie usług cateringu oraz świadczenie usług restauracyjnych w formie obiadu i kolacji w restauracji Wykonawcy
Opis

1.   Przedmiot zamówienia stanowi usługa cateringu oraz świadczenie usług restauracyjnych w formie obiadu i kolacji w restauracji Wykonawcy w ramach wydarzeń organizowanych przez Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (dalej GUMed).


2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do Ogłoszenia:

Pakiet 1 - Usługa cateringowa świadczoną na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

A.     Usługa cateringowa dla 65 uczestników w ramach wydarzenia „E-boat Bootcamp 2019 - stop Gdańsk” w dniu 08.09.2019 r.

B.     Usługa cateringowa dla 15 uczestników w ramach wydarzenia „Business workshops for students” w dniach 14-16.10.2019r.

C.     Usługa cateringowa dla 65 uczestników w ramach wydarzenia „EIT Health Innovation Days” w dniach 28-29.10.2019 r.

Pakiet 2 - Usługa restauracyjna w formie kolacji w restauracji Wykonawcy poza terenem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla 65 uczestników w ramach wydarzenia „E-boat Bootcamp 2019 – stop in Gdańsk” w dniu 08.09.2019 r.

Pakiet 3 - Usługa restauracyjna w formie obiadu w restauracji Wykonawcy poza terenem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla 65 uczestników w ramach wydarzenia „EIT Health Innovation Days” w dniu 29.10.2019r. 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 23.08.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-08-14
Termin składania ofert 2019-08-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-08-28
Powrót do listy