Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/116/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 8 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 8 pakietach.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Optyka endoskopowa – 2 szt

Pakiet 2 – Wytrząsarka typu Vortex – 1 szt

Pakiet 3 – Wirówka z chłodzeniem – 1 szt

Pakiet 4 – Wytrząsarka typu Vortex – 2 szt

Pakiet 5 – Zestawy do elektroferezy – 1 komplet

Pakiet 6 – Ręczny homogenizator laboratoryjny – 1 szt

Pakiet 7 – Stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – 1 szt

Pakiet 8 – Wytrząsarka orbitalna z inkubatorem – 1 szt

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 8. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-25
Termin składania ofert 2020-12-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-15
Powrót do listy