Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/103/2019
Tytuł świadczenie usług hotelarskich
Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników studiów podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0043/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-09-27
Termin składania ofert 2019-10-08 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-10-08
Powrót do listy