Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/111/2020
Tytuł Montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy w budynkach GUMed
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest: Montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy w budynkach GUMed.

2.      Zakres rzeczowy obejmuje roboty sanitarne:

a)      w budynkach na Osiedlu Studenckim, ul. Dębowa 5-13 w Gdańsku;

b)      w budynku Mikrobiologii, ul. Dębowa 25 w Gdańsku.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja (załącznik nr 3) na którą składają się następujące dokumenty:

a.      Przedmiar,

b.      Schemat układu -ciepłomierze,

c.        Schemat układu -wodomierze,

d.      specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

e.      wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-06
Termin składania ofert 2020-11-24 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-07
Powrót do listy