Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/80/2019
Tytuł dostawa ultramikrotomu, głowicy echokardiograficznej i projektorów w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultramikrotomu, głowicy echokardiograficznej i projektorów  w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - System do precyzyjnego cięcia materiału biologicznego w temperaturze pokojowej– 1 szt.   

Pakiet nr 2        - Głowica echokardiograficzna  przezprzełykowa kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego echokardiografem Vivid E9 firmy GE – 1 szt.    

Pakiet nr 3        - Projektor multimedialny I – 4 szt.

Pakiet nr 4         - Projektor multimedialny II – 2 szt.

Pakiet nr 5        -  Projektor przenośny – 1 szt.

Pakiet nr 6        -  Projektor wraz ekranem – 1 szt. - zakup w ramach projektu „Podnoszenie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” finansowanego z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18) – doposażenie bazy dydaktycznej

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-09-26
Termin składania ofert 2019-10-09 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-10-24
Powrót do listy