Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/25/2019
Tytuł Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych
Opis

1.        Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracownikom i  emerytom GUMed oraz osobom towarzyszącym dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu.

2.        W ramach zamówienia Zamawiający planuje dokonać zakupu dla pracowników i emerytów 480 szt. oraz dla osób towarzyszących 240 szt. imiennych karnetów, uprawniającą do nielimitowanego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć o zróżnicowanym charakterze tj. co najmniej:

        -aerobic, -aqua aerobic, -basen, -body bike, -fitness, -gimnastyka,- grota solna, -jacuzzi, -joga, nordic walking, -pilates, -sauna, -siłownia, -spinning, -sztuki walki, -ścianka wspinaczkowa, -taniec.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-04-10
Termin składania ofert 2019-04-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.plZamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 30.04.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Wynik
Opublikowany
2019-05-07
Powrót do listy