Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/18/2020
Tytuł Usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach projektu "Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pilęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenie zdrowotne" w 6 pakietach.
Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” w 6 pakietach nr POWR.05.03.00-00-0035/17-00 współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach konkursu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - w 6 pakietach w ramach wydarzeń organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Pakiet 1- Anestezjologia i stany zagrożenia życia

Pakiet 2- Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Pakiet 3- Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Pakiet 4- Anestezjologia i stany zagrożenia życia

Pakiet 5- Psychiatria

Pakiet 6- Techniki położnicze i prowadzenie porodu


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2020-02-17
Termin składania ofert 2020-02-25 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-03-03
Powrót do listy