Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/64/2019
Tytuł Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniach Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

Przedmiotem zamówienia jest:

·       wykonanie remont sali wykładowej nr 2 oraz wyjścia ewakuacyjnego

·       wymiana kanałów czerpni wentylacyjnej

w budynku audytoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. Gen.J.Hallera 107


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 16.07.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-06-29
Termin składania ofert 2019-07-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-07-26
Powrót do listy