Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/108/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach.

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt

Pakiet 2 – Zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie – 1 szt

Pakiet 3 – Zbiornik na ciekły azot – 1 szt

Pakiet 4 – Inkubator CO2 – 1 szt

Zakup w zamach projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.

Pakiet 5 – Wielodetekcyjny czytnik płytek – 1 szt

Pakiet 6 – Wytrząsarka typu Vortex – 2 szt

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 6. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.


Zamawiający informuje o możliwości składania ofert w formie elektronicznej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/394297
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-03
Termin składania ofert 2020-11-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-11-26
Powrót do listy