Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/101/2020
Tytuł Dostawa systemu skanowania laboratoryjnego wykorzystywanego w protetyce w ramach projektu: „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu skanowania laboratoryjnego wykorzystywanego w protetyce w ramach projektu: „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.03.05.00-00-z0082/18.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-10-26
Termin składania ofert 2020-11-03 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-11-09
Powrót do listy