Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/54/2019
Tytuł Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych :

Poz. 1 i 2 formularza rzeczowo-cenowego (Załącznik nr 3 do SIWZ) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Poz. 3 i 4 formularza rzeczowo-cenowego (Załącznik nr 3 do SIWZ) w ramach projektu „Badanie znaczenia   procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.Ww. postępowanie dostępne jest pod linkiem:

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-06-19
Termin składania ofert 2019-08-02 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-08-13
Powrót do listy