Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/151/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pakiet 1 – zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – System tworzenia biblioteki sekwencyjnej do analizy ekspresji genów w pojedynczej komórce  1 szt.

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 2 – System obrazowania medycznego bazujący na głowicy USG oraz kompatybilnym urządzeniu mobilnym – 1 szt.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-12-19
Termin składania ofert 2020-01-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-02-17
Powrót do listy