Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/67/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - transiluminator– szt. 1;

Pakiet nr 2        - wirówka laboratoryjna – szt. 2;

Pakiet nr 3        - worteks – szt. 3 - zakup w ramach działania - Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów (akronim COLONKO)  STRATEGMED2/266776/17/NCBR/2015.   

Pakiet nr 4         - aspirator do odsysania płynów – 3 zestawy - zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze.,                  pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-07-04
Termin składania ofert 2019-07-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-07-24
Powrót do listy