Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/88/2020
Tytuł Wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1
Opis

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

·      pomieszczenie nr 306

·      pomieszczenie nr 307

·      pomieszczenie nr 309

·      pomieszczenie nr 311

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach:

·      załącznik nr 3a- przedmiar robót

·      załącznik nr 3b- STWiOR

·      załącznik nr 3c-rysunki

·      załącznik nr 3d- zestawienie rysunków

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-10-02
Termin składania ofert 2020-10-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-11-04
Powrót do listy