Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/112/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – aparat wizualizacji i archiwizacji żeli- 1 szt.

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 2 – stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcynego i temperatury - 1 szt.

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 3 – ręczny homogenizator laboratoryjny - 1 szt.

Pakiet 4 – stacjonarny rower treningowy- 1 szt.

Pakiet 5 – system chłodzenia i obróbki preparatów parafinowych - 1 szt.

Zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Pakiet 6 -  komora laminarna spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego - 1 szt.

Pakiet  7 - system do transferu, dokumentacji i analizy żeli oraz membran barwionych fluorescencyjnie oraz w świetle widzialnym - 1 szt.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-08
Termin składania ofert 2020-11-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-11-25
Powrót do listy