Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/123/2018
Tytuł Wykonanie przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 na laboratoria Międzynarodowej Agendy Badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń  II piętra budynku nr 5  w Gdańsku przy ul. Dębinki 7, na laboratoria Międzynarodowej Agendy Badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

2.    Zakres rzeczowy obejmuje:

2.1 wykonanie robót:

a)    budowlanych,

b)    sanitarnych – wod-kan, c.o i c.t, wentylacja mechaniczna , klimatyzacja,

c)    elektrycznych, telefonicznych, systemów alarmowych przeciwwłamaniowych, systemów alarmowych przeciwpożarowych,

2.2  dostawę i montaż:

a)    dźwigu osobowego,

b)    poczty pneumatycznej,

c)    wyposażenia, w tym miedzy innymi:  wyposażenie sanitariatów, ekran rozwijany, rzutnik, uchwyty do projektowa itp., zgodnie z opisem i zestawieniem.

d)    mebli oraz wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowanie, zmontowanie (skręcenia, umocowania), ustawienie, wypoziomowanie oraz podłączenie do istniejących instalacji w budynku.

2.2 wykonanie wszystkich wymaganych prób, badań, pomiarów,

2.3 wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2.4 przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-12-20
Termin składania ofert 2019-01-15 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-02-05
Powrót do listy